hz nuh gemiye tüm hayvanları almamıştır

nedense islam dinine saldırmayı kutsal görevleri olarak gören ve sözlükte de örneklerini gördüğŸümüz bazı kişŸiler muharref tevrat yorumlarıyla kuran ayetlerini birbirlerine karışŸtırmaktan bir türlü vazgeçmemektedirler.
bunu yaparken de özellikle kıssalarla ilgili açıklamaları temel alırlar.

kitab-ı mukaddes yorumcuları, hz. nuh un yeryüzündeki tüm hayvan türlerini gemiye aldığŸına ve hayvan neslinin hz. nuh sayesinde yok olmaktan kurtulduğŸuna inanırlar. bu inanışŸa göre yeryüzündeki tüm hayvanlar toplanmışŸ ve gemiye yerleşŸtirilmişŸtir.

bu iddiayı savunanlar elbette birçok açıdan çok zor duruma düşŸmektedirler.
gemiye alınan hayvan türlerinin nasıl beslendikleri, gemide nasıl istiflendikleri, birbirlerinden nasıl tecrit edildikleri gibi soruların cevaplanması elbette mümkün değŸildir.
dahası, farklı kıtalara has hayvanların nasıl toplandığŸı da merak konusudur; kutuplardaki memeliler, avustralya'daki kangurular veya amerika ya has bizonlar gibi.
ayrıca insan için son derece tehlikeli olan yılan, akrep gibi zehirli olanların ve vahşŸi hayvanların nasıl yakalandığŸı, tufan'a kadar bunların kendi doğŸal ortamlarının dışŸında nasıl yaşŸatılabildiğŸi gibi sorular da birbirini izlemektedir.

ancak bunlar tevrat ın karşŸı karşŸıya kaldığŸı zorluklardır.
kuran da ise, yeryüzündeki tüm hayvan türlerinin gemiye alındığŸına dair bir açıklama bulunmamaktadır.


tufan belirli bir bölgede gerçekleşŸmişŸtir. bu nedenle gemiye alınan hayvanlar, nuh kavminin bulunduğŸu bölgede yaşŸayanlar olmalıdır.

ancak sadece o bölgede yaşŸayan tüm hayvan türlerinin bile biraraya getirilmesinin mümkün olmadığŸı açıktır. hz. nuh un ve çok az sayıda oldukları belirtilen müminlerin (hud suresi, 40) çevrelerindeki yüzlerce hayvan türünden çiftler topladıklarını düşŸünmek de zordur. yaşŸadıkları bölgedeki hayvanlardan sadece böcek türlerinin toplanması bile mümkün değŸildir; hem de erkek dişŸi ayrımı yaparak! bu nedenle, toplanan hayvanların rahatlıkla yakalanıp himaye edilebilecek ve özellikle de insanlara yarar sağŸlayacak evcil hayvanlar olduğŸu düşŸünülebilir. buna göre, hz. nuh muhtemelen, inek, koyun, at, tavuk, horoz, deve ve benzeri hayvanları gemiye almışŸ olabilir. ã‡ünkü tufan nedeniyle canlılığŸını büyük ölçüde yitirmişŸ olan bölgede yeni kurulacak hayat için gerekli olan temel hayvanlardır bunlar.

burada önemli olan nokta şŸudur:
allah'ın hz. nuh a verdiğŸi hayvanları toplama emrindeki hikmet, hayvanların neslini korumaktan çok, tufan sonrasında kurulacak yeni yaşŸama gerekli olan hayvanların toplanması olmalıdır. ã‡ünkü tufan yerel olduğŸu için hayvanların soylarının tükenmesi söz konusu olamaz. nasıl olsa tufan dan sonra zamanla diğŸer bölgelerden hayvanlar bu bölgeye göç edip bölgeyi eski canlılığŸına getireceklerdir. ã–nemli olan tufan dan hemen sonra bölgede kurulacak yaşŸamdır ve toplanan hayvanlar temelde bu amaçla toplanmışŸ olmalıdırlar.
devamını gör...
nedense islam dinine saldırmayı kutsal görevleri olarak gören ve sözlükte de örneklerini gördüğümüz bazı kişiler muharref tevrat yorumlarıyla kuran ayetlerini birbirlerine karıştırmaktan bir türlü vazgeçmemektedirler.
bunu yaparken de özellikle kıssalarla ilgili açıklamaları temel alırlar.

kitab-ı mukaddes yorumcuları, hz. nuh un yeryüzündeki tüm hayvan türlerini gemiye aldığına ve hayvan neslinin hz. nuh sayesinde yok olmaktan kurtulduğuna inanırlar. bu inanışa göre yeryüzündeki tüm hayvanlar toplanmış ve gemiye yerleştirilmiştir.

bu iddiayı savunanlar elbette birçok açıdan çok zor duruma düşmektedirler.
gemiye alınan hayvan türlerinin nasıl beslendikleri, gemide nasıl istiflendikleri, birbirlerinden nasıl tecrit edildikleri gibi soruların cevaplanması elbette mümkün değildir.
dahası, farklı kıtalara has hayvanların nasıl toplandığı da merak konusudur; kutuplardaki memeliler, avustralya'daki kangurular veya amerika ya has bizonlar gibi.
ayrıca insan için son derece tehlikeli olan yılan, akrep gibi zehirli olanların ve vahşi hayvanların nasıl yakalandığı, tufan'a kadar bunların kendi doğal ortamlarının dışında nasıl yaşatılabildiği gibi sorular da birbirini izlemektedir.

ancak bunlar tevrat ın karşı karşıya kaldığı zorluklardır.
kuran da ise, yeryüzündeki tüm hayvan türlerinin gemiye alındığına dair bir açıklama bulunmamaktadır.


tufan belirli bir bölgede gerçekleşmiştir. bu nedenle gemiye alınan hayvanlar, nuh kavminin bulunduğu bölgede yaşayanlar olmalıdır.

ancak sadece o bölgede yaşayan tüm hayvan türlerinin bile biraraya getirilmesinin mümkün olmadığı açıktır. hz. nuh un ve çok az sayıda oldukları belirtilen müminlerin (hud suresi, 40) çevrelerindeki yüzlerce hayvan türünden çiftler topladıklarını düşünmek de zordur. yaşadıkları bölgedeki hayvanlardan sadece böcek türlerinin toplanması bile mümkün değildir; hem de erkek dişi ayrımı yaparak! bu nedenle, toplanan hayvanların rahatlıkla yakalanıp himaye edilebilecek ve özellikle de insanlara yarar sağlayacak evcil hayvanlar olduğu düşünülebilir. buna göre, hz. nuh muhtemelen, inek, koyun, at, tavuk, horoz, deve ve benzeri hayvanları gemiye almış olabilir. çünkü tufan nedeniyle canlılığını büyük ölçüde yitirmiş olan bölgede yeni kurulacak hayat için gerekli olan temel hayvanlardır bunlar.

burada önemli olan nokta şudur:
allah'ın hz. nuh a verdiği hayvanları toplama emrindeki hikmet, hayvanların neslini korumaktan çok, tufan sonrasında kurulacak yeni yaşama gerekli olan hayvanların toplanması olmalıdır. çünkü tufan yerel olduğu için hayvanların soylarının tükenmesi söz konusu olamaz. nasıl olsa tufan dan sonra zamanla diğer bölgelerden hayvanlar bu bölgeye göç edip bölgeyi eski canlılığına getireceklerdir. önemli olan tufan dan hemen sonra bölgede kurulacak yaşamdır ve toplanan hayvanlar temelde bu amaçla toplanmış olmalıdırlar.
devamını gör...
tufan belirli bir bölgede gerçekleşmiştir. bu nedenle gemiye alınan hayvanlar, nuh kavminin bulunduğu bölgede yaşayanlar olmalıdır..bu ihtimal kuvvetle muhtemeldir.daha detaylı bilgi için harun yahyanın kavimlerin helakı kitabını tabsiye ederim...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar