ikinci mabed

hz. süleyman tarafından kudüs'te inşa edilen süleyman mabedi'nin babil kralı ikinci nebukadnezzar tarafından milattan önce 587 yılında yıktırılmasından takribi yetmiş yıl sonra, sürgünden af talebi kabul edilen yahudilerin aynı yerde yaptıkları yeni tapınaktır. milada yirmi yıl kala kral herod tarafından bu mabed çok daha görkemli ve kapsamlı hale getirilerek etrafında geniş bir dini yaşam hareketliliği söz konusu olmuştur.

milattan sonra 66 yılında bazı fanatiklerce roma idaresine karşı başlatılan isyana kızan sorumlu vali titus bu mabede dört yıl süren isyanı bastırdıktan sonra büyük zarar vermiştir. yahudi direniş lideri simon bar kohba önderliğinde milattan sonra 132 yılında halk yeniden ayaklanıp da üç yıl sonunda bu isyan bastırılınca, romalılar bu kez başlarız size de isyanınıza da mabedinize de deyip kalan kısımlarını da hepten ortadan kaldırmıştır. bu çerçevede ''ikinci mabed dönemi'' denince, milattan önce beşinci yüzyıl ile milattan sonra birinci yıl arasındaki süreç anlaşılır.
devamını gör...
israiloğulları tarihinde önemli bir dönemdir. bu dönemde yahuduilik dininde önemli gelişmeler yaşanmış bazı yeni inanışlar dinin içine yerleşmiştir. mesela yahudilikteki mesih inancı bu dönemde oluşmuştur.

ayrıca bu dönemde ezra* tevratı yeniden kaleme almış ve yahudiler kutsal metinlerine yeniden kavuşmuşlardır. bununla birlikte ezra, yahudi kimliğini korumak adına yabancılarla evliliği yasaklamıştır.
devamını gör...
günümüze kadar gelen bir parçası vardır ki, ona yahudilerin ağlama duvarı denilir. ıı. nebukadnezzar'ın yaptırdığı iştar kapısının yitirilmesi, hz süleyman'ın ahını almış olmaktan mıdır bilinmez.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar