ilah

â“senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona â“benden başka bir ilah olmadığından (sadece) bana ibadet ediniz┠diye vahyetmiş olmayalım┠enbiya, 25
devamını gör...
son zamanlarda özellikle spor spikerlerinin sanırım anlamını bilmeden çokça kullandıkları sözcük. herhangi bir sporu bırakmış, ünlü bir sporcudan bahsederken o bir ilah demeleri çok rahatsız edici. sanki hepsi antik yunandan kopmuş gelmiş gibi vay efendim arjantin'in futbol ilahı, amerikan'nın basketbol ilahı vs. vs. futürsuzca kullanıyorlar bu kelimeyi. yaptıkları yanlıştır, günahtır, yazıktır kendilerine. bu konuda dikkat etmeleri gerektiğini tüm spor kamuoyuna duyurmayı bir borç bilirim.

(bkz: haşa deyin lan)
devamını gör...
tekil bir kavramdır ama nedense cümle içinde tekil haliyle kullanılmaz pek, daha çok "ilahlar" diye çoğul haliyle kullanılır. bu durumun hangi alışkanlıktan geldiği pek bilinmez ama tekil kullanmak istediğimizde bir tür refleksle tanrı kelimesini kullanırız, oysa tanrı kelimesinin de çoğulu cümle içerisinde nerdeyse hiç kullanılmaz.

elbette türkçe konuşulan dillere özgü bir alışkanlıktır bu ve kuvvetle muhtemeldir ki türklerin islam'dan önceki tengri anlayışı ve islam'la birlikte gelen Allah anlayışı yüzünden bu tür bir yaklaşım sözkonusu olmaktadır. yani islam'dan önceki tek tanrı tengri idi, islam'dan sonra da tek ilah allah olmuştur.
devamını gör...
kendisine bağlanılan,
kendisinden sakınılan ve içten içe muhabbet duyulan,
her zaman her yerde ve her işte önceliği olan,
kendisine boyun eğilen,
kendisinden yardım beklenilen,
kendisine ibadet edilen...
devamını gör...
10.
emir ve buyruğuna girdiğin, senin için her söylediği sözün tartışmasız kayıtsız ve şartsız kabul ettiğin kurum kuruluş yahut şahısdır. bu anlatıma, kendini herşeyi gördüğünü, bildiğini iddia eden, rahman ın sıfatlarını kendi yükleyen yahut da insanların kendisine rahman ın sıfatlarını yüklediği;

. "her şeyi gören"

. " her şeyi bilen"

. "her şeyden haberdar olan"

tartışmasız ve kayıtsız şartsız emrine ve buyruğuna girilen, vahyi elimizin tersiyle itip akılımızı teslim ettiğimiz her şey bizim için 'ilah'tır...


kur'an ı kerim de;
'allah tan başka ilahlar edinmeyin/yoktur.' *

yûnus suresi 18. ayeti kerimede;

allah'ı bırakıp, kendilerine ne zarar ne de yarar veremiyenlere tapıyorlar ve "bunlar, Allah yanında bize şefaat edecekler," diyorlar. de ki: "allah'ın göklerde ve yerde bilmediği şeyleri mi o'na bildiriyorsunuz? o çok yücedir, ortak koştuklarınızdan uzaktır."


sahabe; tevbe suresi 31. deki; 'onlar din adamlarını ilahlar edindiler' ayetini işittikleri zaman, hz muhammed in yanına gelip;

- ya rasullallah biz din adamlarımızı ilah edinmiyoruz ki dediler.
hz muhammed sa;

- siz onların her helal kıldığına helal, haram kıldığını haram olarak kabul ediyor musunuz?
- evet ya rasullallah
- işte siz böylelikle din adamlarınızı ilahlar edinmiş oluyordunuz, dedi... *


(bkz: isteyen de aciz istenen de)

devamını gör...
tevbe suresi 31. ayette ve bu ayet üzerine geçen hadiste geçen kelime ilah değil rab kelimesidir.

tercümeyi yapan kimse yanlış yapmış. insan bir yüzünden okur bakar, rab geçiyor orada.
devamını gör...
sahabe; tevbe suresi 31. deki; 'onlar din adamlarını ilahlar edindiler' ayetini işittikleri zaman, hz muhammed in yanına gelip;

- ya rasullallah biz din adamlarımızı ilah edinmiyoruz ki dediler.
hz muhammed sa;

- siz onların her helal kıldığına helal, haram kıldığını haram olarak kabul ediyor musunuz?
- evet ya rasullallah
- işte siz böylelikle din adamlarınızı ilahlar edinmiş oluyordunuz, dedi... *

..

bu örneklendirme tartışmaya açık bir örneklendirme olup üzerinde daha detaylı ve açıklayıcı durulması gerekmiyormu?. ayette geçen din adamları ibaresi islam dini alimleriiçin nazil olmuş bir ayettmidir? öncesini ve sonrasını okumak gerekiyor.ha efendimiz ile ilgili verilen örnek durumun müslümanları ilgilendirdiğini anlatıyor.zaten ilah edinme tamami ile şirktir ve kişiyi kafirliğe kadar götürürağır ve biraz katı bir örneklendirme ve kıyaslama olmuş.

şayet ayeti kerimede rab kelimesi geçiyorsa , şuan üşendiğim için bakamıyorum. rab terbiye eden demektir ve verilen örnek tamamen zıtlık oluşturmaktadır.
devamını gör...
ilah yada tanrı, kendisinden başka var olanı yöneten olmayandır. o çekip çevirir bütün işleri, her şey ona bağlıdır, onunladır. tek ilah olması bu nedenle mecburidir. biz bu yüzden sadece ona ibadet ederiz ve sadece ondan yardım dileriz. birleme bu yüzden doğal, akli, gerçek olandır.
devamını gör...
kendisine ibadet edilen, her şeyden çok sevilen, tazim ve tesbih edilen mutlak varlık.

lügatta, örtünmek, gizlenmek, alışmak ve kulluk anlamında kullanılmakla beraber genelde ibadet edilen, tapınılan nesnelerin ortak adı olmuştur. ancak islâmiyet'in saf tevhid akîdesi, tapılacak, ibadet edilecek; kainatın ve eşyanın yaratıcısı ve yoktan var edicisi olarak sadece Allah'ı kabul etmektir. bu yüzden, Allah'ı lâfzî sadece islâm'ın kabul ettiği tanrı inancının alemi (özel ismi)'dir.
devamını gör...
tanrı. "tazim ve tesbih edilen". sorgulanamaz sorgulanması dahi düşünülemez.

islam, onların ilahlarına sövmeyin der. yüksek tazim gösterdikleri ilahlarına dil uzattığınızda buradan bir fayda hasıl olmaz. daha da azgınlaşırlar. sertleşir ve sizin inandıklarınıza satışır ve saldırılar. yapacağımız en iyi şey hakikatin üstündeki örtüyü ve pisliği kaldırmak. gerisi gelir zaten.
devamını gör...
mabud, tanrı.

Allahü teala kur'an-ı kerim'de mealen buyuruyor ki:

onlar, (kafirler, müşrikler) o kimselerdir ki, Allah ile beraber başka bir ilah tanırlar. onlar, yakında (başlarına gelecek akıbeti) bileceklerdir. (hicr suresi: 96)

onlar, alimlerini ve rahiplerini Allah'tan başka ilahlar edindiler. meryem'in oğlu mesih'i de (ilah edindiler). halbuki onlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allahü tealadan başka hiçbir ilah yoktur. o, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden tamamen münezzehtir. (tevbe suresi: 31)

kim Allahü tealadan başka ilah olmadığına, muhammed aleyhisselamın Allahü tealanın resulü olduğuna (gözüyle görmüş gibi) şehadet ederse, Allahü teala ona cehennem'i haram kılar. (hadis-i şerif-mektubat-ı imam-ı rabbani)

imanın altı şartından birincisi, Allahü tealanın vacib-ül-vücud ve hakiki ilah ve bütün varlıkların yaratıcısı olduğuna inanmaktır. (kemahlı feyzullah)

*
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar