ilk monoteist gelenek

yani insanlık tarihinde tek-tanrı inancını benimseme noktasında öncülük payesi almış ilk toplumsal kabulleniştir, bunu soru olarak ele alırsak cevabı yahudilik olur. semavi addedilen dinlerin ilki de haliyle aynıdır, bu bakımdan ''ibrahimî'' olarak sıfatlandırılır.
devamını gör...
muhtemelen insanın en büyük çelişkilerinden biri de bu dönem doğmuştur.

her şeyin üzerinde, kavranamayacak, ezeli-ebedi, her şeye gücü yeten bir tanrı; fakat insan ve toplumun kabul gören ahlaki beklentilere göre davranması talep edilen yaratıcı modeli.
devamını gör...
yaygın kanının aksine yahudilik değil, akhenaton'un (xvııı. hanedandan dört firavunun [amenofisler yahut amenhotepler ---- hani islam literatüründeki "amin" sözcüğünün etimonuna kaynaklık ettiği savlanan firavunlar] dördüncüsü: ıv. amenofis/amenhotep) kurduğu aton dinidir. (politeizmin sonradan çıktığını ileri sürmek ise kargaların güleceği türden bir lafız.)
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar