ilkel toplum

1. [insb.] 1960'lara kadar kültürün ilk basamaklarında bulunduğu düşünülen toplumlar için yaygın biçimde kullanılmakla birlikte, günümüzde büyük ölçüde terkedilmiş olan ve kendine yeter ekonomisi olan küçük ölçekli topluluklar anlamına gelen terim.

2. [topb.] toplumsal evrimci yaklaşımlarda, evrim sürecinin ilk aşaması.

(alm. primitive gesellschaft; fr. société primitive, f; ing. primitive society)

*
devamını gör...
kavram sözel olarak ''ilklik'' ve mana olarak ''vahşilik'' barındırsa bile, örneğini uzaklarda -mesela amazon ormanlarında veya tarihin derinliklerinde- aramak yersiz olur. örneğin; türkiye dahil olmak üzere orta doğu coğrafyasında, ilkelliğin inançtan bağımsız biçimde marjinal seviyelerde yaşandığı aşikar.
devamını gör...
ilkel vasfına layık görülen toplum, yeniliklere inat geride kalma konusunda ısrar ediyorsa bu şekilde addedilebilir. öte yandan; ateşi, parayı, yazıyı bulmadan önceki toplumlar da ilkel olarak görülüyordu. bizler hepsini tepe tepe kullanıyoruz ama insanlıktan berîyiz. bence acınası bir ilkellik budur.
devamını gör...
(bkz: gelecekteki ilkel)

teknoloji, fabrikalar veya üretim gücünün insanı getirdiği hal. daha iyi bir ilkellik göremiyorum. eskiden eve misafir geldiğinde annem, babam ve babaannem zorlardı hadi kalk hoşgeldin de diyerek. şimdi misafirliğe gidiyorum büyüklerle selamlaşıyoruz küçükler ise papçi oynuyor. bence ilkellik budur. insanlar değişiyor.
devamını gör...
ilk el toplum, ikinci el olmayandır.
topladığın bireylerle oluşturduğun toplumla bir proje olursun, bu proje tutmazsa bu kadar kalabalık boşa gitmesin diye başka projelere angaje edilir. bunlar ikinci el toplumdur.
daha önce bir projede kullanılmamış toplum ilkel toplumdur.

dudk*.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar