imam gazali

islam rasyonalitesinin sonunu getiren baskıcı gücün sesi. pek çok islam alimi gazali'nin fikirleri baz alarak yargılanmışŸ ve öldürülmüşŸtür. akılla kavranabilecek bir gerçekliğŸin olanağŸının olmadığŸını savunur. felsefeyi kuru laf kalabalığŸı olarak görür. ona göre düşŸünmek hata yapmaktır. ilahi gerçekliğŸin akılla değŸil sezgi ile kavranabileceğŸini ve tek gerçeğŸin de bu ilahi gerçeklik olduğŸunu söyler.bu anlamda descartes'e benzer, akılla kavranamayan, doğŸrudan, dolaysızca bilinen tek gerçek, yaratıcının kendisidir.
devamını gör...
binlerce sayfalık eserler yazmış, eserlerinin her biri kaynak olacak niteliklerde olan alim. hassaten ihya-u ulumuddin eseri bir başucu kitabıdır.
felsefeye ve filozoflara sert eleştiriler getirdiği ''filozofların tutarsızlığı'' kitabıyla felsefeyi tabiri caizse nakavt etmiş, islam dünyasında uzun yıllar boıyunca felsefe kendine yer bulamamıştır. sonraları yeniden yeşermeye başlasa da cılız kalmıştır. islam aleminde bu kadar etkili, fikirlerinde bu kadar sağlam bir şahsiyettir kendisi.
devamını gör...
"belaya şükretmek lazımdır. çünkü küfür ve günahlardan başka bela yoktur ki, içinde senin bilmediğin bir iyilik olmasın! Allah, senin iyiliğini senden iyi bilir."

"bir sözü söyleyeceğin zaman düşün!" eğer o sözü söylemediğin zaman mesul olacaksan söyle. yoksa sus!"

"allahu teala'nın her yaptığımızı her düşündüğümüzü bildiğini unutmamalıyız. insanlar birbirinin dışını görür. Allahu teala ise, hem dışını hem içini görür. bunu bilen bir kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olur."

"ey nefsim, 'sonra tevbe ederim ve iyi şeyler yaparım', diyorsan, ölüm daha önce gelebilir, pişman olup kalırsın. yarın tevbe etmeyi bugün tevbe etmekten kolay sanıyorsan, aldanıyorsun."

"atalarının dindarlığı ile kurtulacağını zannedenler; babalarının yemesiyle kendi karınlarının doyacağını, onların içmesiyle susuzluklarının gideceğini, onların okumasıyla bilgili olacağını sananlara benzerler."

*
devamını gör...
teknik acıdan devlet felsefesi yapılmasın da bir sakınca görmemiş ama ahlak felsefesi yapanlar hakkında ne sen sor ne ben söyliim.filozofların tutarsızlığı adlı kitabı baya övülmüştür. *
devamını gör...
farabi ve ibn-i sina'yı kafir ilan etmiş kişidir.

hayatının sonuna doğru düşüncelerinin çoğundan dönmüştür. ancak kitaplarını değiştiremediği için İslam dünyasındaki fatalist güruha entelektüel bir miras bırakmış olmaktan kurtulamamıştır. eserleri, kendisinden sonra akıllarını kullanmak isteyen ve bilgiye ulaşmak isteyen kişilere akıl almaz zulümler uygulayan sözde alimler, siyasetçiler ve diğer otorite sahibi kişiler tarafından her türlü zulme kaynak olarak gösterilmıştir.

Gazali felsefeyi İslam karşıtı olarak göstermek isterken kendisi de felsefe yapmış ve filozof olmuştur. ancak bunu anlayamamış, "İslam'a göre düşünmek" eyleminin Allah'tan gelen ve felsefeyle ilgisi olmayan bir eylem olduğunu sanmıştır. ancak daha sonra bu hatası ibn rüşd tarafından tutarsızlığın tutarsızlığı adlı eserde gözler önüne serilmiştir.

islam toplumlarına hükmeden hükümdarlar ve sözde alimler gazali'nin haksızlığını ve tutarsızlığını anlamışlardır. ancak gazali'nin ortaya koyduğu islam toplumunun bilginleri dışlayıp otoriteyi yücelttiğini de eşzamanlı olarak anladıkları için seslerini çıkarmamışlardır.
devamını gör...
--- alıntı ---
İnsanın hayvan ve diğer yaratılmışlardan daha şerefli ve kamil olduğu açıktır . Çünkü diğer hayvanlarda mevcut olan haller insanda da mevcuttur .

FAKAT İNSANDAKİ KEMAL VE OLGUNLUK HAYVANLARDA YOKTUR !!!

Örneğin : At , eşekten üstündür . Çünkü eşek yük çekmek için yaratılmıştır . At ise harp meydanlarında ona binip her tarafa koşup dolaşmak için yaratılmıştır . Bununla beraber ona da eşek gibi yük taşıma gücü verilmiştir.Üstelik ona süratli yürüme ve koşmada verilmiştir ki bu eşekte yoktur. Eğer at kendi kemalinden aciz olursa , onun sırtına semeri vururlar ve eşek seviyesine indirirler . Bu onun için noksanlık ve perişanlık olur..

BUNUN GİBİ KİMİ İNSANLAR , İNSANIN ; YEMEK , UYUMAK VE CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMAK İÇİN YARATILDIĞINI SANIRLAR VE BUNUN İÇİNDE BÜTÜN ÖMÜRLERİNİ BU İŞLERLE GEÇİRİRLER…BU ÖZELLİKLERİN HEPSİ HAYVANLARDA DA VARDIR..

O halde insan onlardan nasıl daha üstün olabilir ? Hayvanlara ve yırtıcılara her ne verilmişse insana da verilmiştir.

İnsanlara fazla olarak bir de kemal verilmiştir ki o AKILDIR !!! ALLAHU TEALAYI ONUNLA TANIR , BÜTÜN ACAYİP İŞLERİNİ ONUNLA ANLAR , ONUNLA KENDİNİ GAZAB VE ŞEHVETİN ELİNDEN KURTARIR . AKIL SEBEBİ İLE , YERYÜZÜNDEKİ MEVCUT OLAN HERŞEY , ONUN EMRİNE GİRER !!!

O HALDE İNSANIN HAKİKATİ AKILDIR !!!
--- alıntı ---


*
devamını gör...
haçlı seferlerinin ortadoğu'yu perişan ettiği bir dönemde, müslüman coğrafya siyaseten çok sayıda parçaya ayrılmışken, aynı zamanda müslümanlar farklı mezhep ve itikadlerin hakimiyet müadelesiyle kendi aralarında daha da çok ayrılıyorlardı. özellikle mısır'daki fatımi devleti'nde hakim olan mutezile anlayışı ehl-i sünnet için büyük bir tehdit oluşturuyordu. ayrıca eski yunan felsefesini okuyup islamla beraber yorumlayan filozoflara karşı aynı çevrelerden büyük tepkiler yükseliyorduç imam-ı gazali bu dönemde felsefeyle uğraşan müslümanları tekfir etmiş, mutezile gibi panteizme yakın akımları din dışı saymış ve de yeknesak bir iman-itikad anlayışı gelişmesi için eserler vermiştir. ortadoğu'daki en büyük siyasi güç olan selçuklu devleti'nin büyük veziriazamı nizamülmük de kurduğu nizamiye medreseleri ile bu yeknesak anlayışı gazali'nin öğretisi üzerine inşa etmiştir. gazali, döneminde heterodoks akımlara karşı sert bir tavır almış, kendinden sonraki dönemde etkili olmuş bir düşünürdür. islam'ın mükemmel halinin asr-ı saadette yaşandığını, ve o gün için islamın içine katılmaya çalışan unsurların islamı bozacağını savunur. islam medeniyetinin en yüksek seviyede olduğu dönemin sonunda yaşayan gazali'den sonra, islam medeniyeti atalete düşmüş ve de kendini yenileyememiş, avrupa'ya karşı zayıf düşmüştür. osmanlı'nın balkanlardaki fetihleri de bu gerilemeyi önleyememiş, zira aynı dönemde batı avrupa okyanusları aşarak dünyayı keşfetmiş ve fethetmiştir.
devamını gör...
"hüccet'ül islam"dır. islamın batılı düşmanlar karşısında senedi, garantisi olmuş, filozoflara islam coğrafyasını zehir zıkkım etmiştir.
kendi fikri fırtınalarından tasavvuf sayesinde kurtulmuş ve bu sayade felsefeye islam dünyasını yedirtmemiştir.

eksikliği fazlasıyla hissedilen biridir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar