işçi sınıfı

sosyolojide ve gündelik konuşŸma dilinde kullanılan terim. marksist terminolojide proletarya kavramıyla karşŸılık bulur.

işŸçi sınıfı, marksizm`den farklı olarak, sınıfın sadece üretim araçlarıyla olan ilişŸkisini kastetmez, terimi sarfeden kişŸiye yahut metnin bağŸlamına göre farklı anlamlarda kullanılır ve eğŸitim düzeyine, mesleki duruma, kültür ve gelire yapılan göndermeleri de içerir. gündelik konuşŸmada ise genellikle fiziksel emek harcayan ve bunun için belirli bir ücret alan kişŸiler kastedilir.

terimin kullanımı coğŸrafyaya ve o dildeki popüler kullanım biçimine göre de değŸişŸir. ãœniversite mezunu, görece yüksek ücret alan ve lüks tüketimde bulunan kişŸilerin içinde bulunduğŸu sınıf, orta sınıf olarak tanımlanabilir. işŸçi sınıfı gelir düzeyi, eğŸitimi ve kültürel ilgi alanıyla üst sınıf ve orta sınıfın karakteriyle uyuşŸmaz. bu tip kullanımlar aşŸağŸılayıcı bir anlam ifade etmekle birlikte, ulusal tarihe ve politik düşŸünceye göre de bir gurur kaynağŸı da olabilir.

tanımlar

marksist tanımda, karl marx "işŸçi sınıfı" veya proletaryayı belirli bir ücret karşŸılığŸı emek gücünü satan ve üretim araçlarına sahip olmayan sayıca fazla birey yığŸınları olarak tanımlar. ã–rnek olarak, otomobil tamir eden ama otomobil üretecek araçlara sahip olmayan kişŸi bu sınıfa üyedir.

proletaryanın bir alt bölümü de lümpenproletarya olarak tanımlanır. aşŸırı derecede fakir ve işŸsiz ve evsizler ya da fahişŸelik yapanlar bu kategoriye dahildir. (bakınız: proletarya, marksizm)

diğŸer tanımlarda, işŸçi sınıfına üyeliğŸinin tanımı yaptığŸı işŸin niteliğŸine göre ele alınır (beyaz yakalı/mavi yakalı), gelir ve eğŸitimin önemi göz önünde bulundurulur. fakat akademik sosyal sınıf çalışŸmalarında bu bireyler kategorilendirilirken işŸçi sınıfı üyesi olarak ele alınır; yüksek nitelikli işŸçi, vasıfsız işŸçi gibi.

kapitalizmin, bürokrasi ve teknolojinin artan etkisiyle birlikte bir kişŸiyi işŸçi sınıfına hangi kriterlerin üye yaptığŸı günümüzde de tartışŸılmaktadır.

vikipedi.
devamını gör...
sosyolojide ve gündelik konuşma dilinde kullanılan terim. marksist terminolojide proletarya kavramıyla karşılık bulur.

işçi sınıfı, marksizm`den farklı olarak, sınıfın sadece üretim araçlarıyla olan ilişkisini kastetmez, terimi sarfeden kişiye yahut metnin bağlamına göre farklı anlamlarda kullanılır ve eğitim düzeyine, mesleki duruma, kültür ve gelire yapılan göndermeleri de içerir. gündelik konuşmada ise genellikle fiziksel emek harcayan ve bunun için belirli bir ücret alan kişiler kastedilir.

terimin kullanımı coğrafyaya ve o dildeki popüler kullanım biçimine göre de değişir. üniversite mezunu, görece yüksek ücret alan ve lüks tüketimde bulunan kişilerin içinde bulunduğu sınıf, orta sınıf olarak tanımlanabilir. işçi sınıfı gelir düzeyi, eğitimi ve kültürel ilgi alanıyla üst sınıf ve orta sınıfın karakteriyle uyuşmaz. bu tip kullanımlar aşağılayıcı bir anlam ifade etmekle birlikte, ulusal tarihe ve politik düşünceye göre de bir gurur kaynağı da olabilir.

tanımlar

marksist tanımda, karl marx "işçi sınıfı" veya proletaryayı belirli bir ücret karşılığı emek gücünü satan ve üretim araçlarına sahip olmayan sayıca fazla birey yığınları olarak tanımlar. örnek olarak, otomobil tamir eden ama otomobil üretecek araçlara sahip olmayan kişi bu sınıfa üyedir.

proletaryanın bir alt bölümü de lümpenproletarya olarak tanımlanır. aşırı derecede fakir ve işsiz ve evsizler ya da fahişelik yapanlar bu kategoriye dahildir. (bakınız: proletarya, marksizm)

diğer tanımlarda, işçi sınıfına üyeliğinin tanımı yaptığı işin niteliğine göre ele alınır (beyaz yakalı/mavi yakalı), gelir ve eğitimin önemi göz önünde bulundurulur. fakat akademik sosyal sınıf çalışmalarında bu bireyler kategorilendirilirken işçi sınıfı üyesi olarak ele alınır; yüksek nitelikli işçi, vasıfsız işçi gibi.

kapitalizmin, bürokrasi ve teknolojinin artan etkisiyle birlikte bir kişiyi işçi sınıfına hangi kriterlerin üye yaptığı günümüzde de tartışılmaktadır.

vikipedi.
devamını gör...
islamiyetin pek umrunda olan bir sınıf değildir.rızk dağıtan Allahtır.kimine çok kimine ise az verir.sorgulamak,itiraz etmek,isyan etmek bizim haddimize düşmez.bu Allaha isyan demektir.adamı dinden imandan çıkarır valla.
devamını gör...
türkiye'de bulunmamaktadır. sanayileşememiş bir toplumuz. tarım toplumundan yeni çıktık ama nereye yöneldiğimiz belli değil. çalışanların büyük çoğunluğu kayıtdışı, aile yanında vs. çalışıyor. kayıtlı olanların da çok azı örgütlü. türkiye'de bir çiftçi sınıfından, esnaftan, tüccardan, memur-bürokrattan bahsedebiliriz ama bence işçi sınıfının gerçek anlamıyla varlığından bahsedemeyiz. tıpkı aristokrasimizin ve burjuvazimizin olmadığı gibi.
devamını gör...
türkiye'de ilerici bir sanayi devrimi olmamasında kaynaklı olarak kendilerini bulamamış sınıftır. 1970'lerde sosyalist zümrenin üzerinde aylarca tartıştığı sınıf olmakla birlikte sonraları çeşitli söylemlerle aslında emeği ile çalışan herkeslerin "işçi sınıfı"na ait olduğu söylenmiştir! tabi ülkemizde sınıflar ayrımı net olmadığından "işçi" işçi olduğunun farkında bile olmadığı gözlemlenmiştir!
devamını gör...
fitre ve zekatla zenginleşecek sınıftır.dinimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da çözümü çok önceden müjdelemiştir.biri eşitsizlik,adaletsizlik,sömürü mü dedi?o da ne ki?
devamını gör...
son rakamları verirsem birileri ... olur ama ben insaflı davranayim ve sadece bursa otomobil sanayisinde çalışan işçileri söyleyeyim.

türkiye'de bal gibi de işçi vardır arkadaş, üstelik tarım sektöründe mevsimlik çalışanları saymıyorum bile. hak iş'in sitesine girersiniz az çok görürsünüz çalışma şartlarında ki noksanlıkları, hak gasplarını. hele insanları aç bırakacak şekilde çalıştırmaya itiraz etmenin islam'dan çıkmak olduğunu söylemek ancak provakasyondur, dini bilmemektir, hadi öptüm.

not: islam fitre ve zekatı bir önlem olarak koymuştur, bu başka hakların aranmasına engel değildir!
devamını gör...
işçi sınıfının varlığı ne kadar bilinçli olduğu ile değil çalışanların üretim ilişkilerine nasıl katıldığı ile belirlenir. yani ki meta üretiminin olduğu her yerde ve tabii ki türkiyede de işçi sınıfı vardır. islamiyetin emekçilerle ilgili söylemleri çok derinlikli olmamakla beraber tüm dinlerde görülen ortalama iyi niyet tezahürleridir.
devamını gör...
köleliği bile kaldırmamış bir dinin işçiler hakkında çok güzel şeyler söyleyeceğini düşünmek hayalden pek öteye gitmez sanırım.islamiyetin bu konuya bakış açısı çok açıktır.rızk Allahtandır.kime verip vermeyeceğine o karar verir.bize söz söylemek düşmez.
devamını gör...
kölelikle ilgili başlıkta yer alanları okumamış olanların sürekli çarpıtmak ve islam'ın hak aramaya engel bir dogma olduğu iddiasında ısrarlı oldukları başlık.

yahu çocuğum, islam ezilenden, hak'kı gasp edilenden yanadır diyoruz, örnekliyoruz sendikamızla ama mücadelemizi işçileri küçük burjuva bir diktatörlük kurmak için yamamıyoruz boktan merkez komitelere.

he eğer bu da battıysa, git biraz stalinizm dersleri al, anca gelirsin.
devamını gör...
türkiye'de işçi sınıfı yoktur önermesini türkiye'de işçi yoktur olarak anlamayı beceren türkçe olimpiyadı şampiyonlarına bir toplumsal sınıfı sınıf yapan temel etmenin sadece sayısı değil aynı zamanda sınıf bilinci olduğunu hatırlatır, yanaklarından öperim.

sadece bursa otomobil sanayisinde çalışan işçileri söyleyince işçi sınıfının varlığını ispat ettiğini iddia edip karşısındakini .... ettiğini sanan bu kafa, 72 milyonluk ülkede kayıtlı çalışan, sigortası vergisi ödenen, sosyal güvencesi olan işçi sayısının toplam nüfusa oranını sendika sitesinde bulsun ki bizim de toplu sözleşmelerden sonra bakanlar ve sendika başkanlarıyla çorba içmeye kendimizi çağırtmaya yüzümüz olsun.

devamını gör...
"allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile, kendisine güzel bir rızık verilen ve o rızıkdan gizli ve açık olarak harcayan hür bir insanı misal verdi. hiç bunlar eşit olur mu? bütün hamd Allah'a mahsustur. doğrusu insanların çoğu bilmezler."nahl/75
islamiyetin ezilenlere bakış açısı budur canlarım.hadi ayetleri inkar edin bakalım şimdi.
devamını gör...
herhalde hikmet kıvılcımlı'nın türkiye modern proleterya yoktur tezine verdiği cevapları, ibrahim okçuoğlu'nun türkiye'de kapitalizmin gelişimi serisini filan okumamak da ayrı bir meziyettir.

evladım, türkiye'de bal gibi modern sömürü ilişkisi vardır, artı değer'in cılkı çıkmıştır. son rakamlara bakarsak türkiye'de bu üretim ilişkisi altında ezilenler yalçın küçük'ün de belirttiği gibi yüzde 30'a yakındır, beğenmiyorsanız okuyacaksınız, tatbik edeceksiniz!

not: bu üretim ilişkisinden modern proleterya ve burjuvazi çıkmaz diyenleri de ayrıca alkışlıyorum.
not2: ayetleri kırparak değil, bütün olarak okumak lazım ad turan dursun argumentum'cular sürüsü sizi.
devamını gör...
dünyadaki artık değeri var eden sınıf. açlıktan öldürülmeyen geçinebileceği kadar ücret verilen, tek geçim kaynağı emeği olan insanlar topluluğu. zincirlerini kırmaktan korkan, kıramadığı içinde köle olarak yaşamaya mahkum olan sınıf.
devamını gör...
(bkz: kur'an da işçi sınıfı)
işçi yığınları ile işçi sınıfı arasında herhangi bir fark görmeyene ben ne diyeyim. türkiye'de ezilen %30'luk veya daha fazlalık kesimden işçi sınıfını kendiliğinden doğurtan anlayışa ben ne diyeyim, pes derim! ni madem işçi sınıfımız var, sınıf bilinci de var, nerede bunların kitle örgütleri, baskı grupları, siyasetteki ağırlıkları. işçi sınıfı bugün öyle veya böyle avrupa'da vardır, abd'de vardır, japonya-güney kore'de vardır ama türkiye'de daha ancak prematüre haldedir. sanayileşmiş bir ülke olmadığımız için her emekçiye işçi diyip işin içinden sıyrılmaya çalışan şark kurnazlarını çok çıkarıyoruz ama daha kadın nüfusunun çoğunluğu aktif iş yaşamında kayıtsız bile olsa yer almayan, çalışma çağındaki nüfusunun çoğunluğu kaçak, geçici, kayıtdışı, hatta kanundışı çalışan ve de kayıtlı çalışanlarının de kendi aralarında toparlanamadığı bir yerde ille de işçi sınıfı vardır diyenler varsa ben daha fazla birşey diyemiyorum. çünkü bunları diyen daha işçinin ne demek olduğunu bile bilmiyordur. holding ceo'su da işçi olabilir, sanayideki tornacı da..

davos benim için bitmiştir

yeryüzünde zengin fakir arasındaki uçurumun en yüksek olduğu ülkelerin müslüman ülkeler olduğunu da konuyu ayete hadise bağlayan üstadlara bonus olarak sunuyorum.
devamını gör...
işçi sınıfının örgütlülüğü veya sınıf bilinci başkadır, işçi sınıfının varlığı başkadır diyorum bende.

tanım manım: marksizmin sürekli üzerinde çalıştığı sınıf.
devamını gör...
7.yüzyıl gerçeklerine göre derlenmiş bir kitabın sanayi devrimiyle sınıf bilincini kazanmış bir sınıfın sorunlarına ne kadar derman olabileceğini ise sizlerin takdirine bırakıyorum.inancınız olabilir,istediğinize inanabilirsiniz.ama bu konu sizi epey bir aşar canlarım.siz ahiretle uğraşın,biz bu dünyayla.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar