ışk

2. (Tematik)
rahmani bir ülfettir ki, kendi sebebiyle lezzetli uzmanın hululü için cenabı hak, her bir ruh sahibine vermiştir ışk'ı. istidat hasebiyle herkeste bulunur. efdalı mücerred işitmekle hasıl olanıdır.

ışk, sevgiye ait inceliğe bakan tarafınca hülasası da 4 kısma ayrılır.

1. muhabbeti ruhaniyye
2. muhabbeti kalbiye
3. muhabbeti akliyye
4. muhabbeti şehvaniye dir.

sevginin biraz daha kuvvetlenmesi sababet derecesi tecelli eder. bu makamda muhibbin gönlünde mahbubun hayali, gözlerinde kanlı yaş, kuvvetlerinde kalak ve ıztırap bulunur...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar