islam'da sosyal adalet

şehid seyyid kutub'un 'sosyalist' suçlamalarıyla karşılaşmasına sebep olmuş, islam'ın sosyal adalet fikrini özetleyen eserdir. ilgiyle ve dikkatle okunması tavsiye olunur.

--- alıntı ---

Ulûhiyet, kâinat, hayat ve insan ile ilgili İslâmî düşünüşü genel çizgileriyle kavramadan İslâm'da sosyal adâletin özelliğini kavrayamayız. Çünkü sosyal adâlet, İslâm'ın bütün öğretilerinin kaynaklandığı bu ana esasın bir dalından başka bir şey değildir.

İslâm insan hayatının tümünü düzenlemeyi üzerine alırken, çeşitli yönlerini rastgele ve birbirinden ayrı ve darmadağın bir şekilde ele almaz. Çünkü İslâm'ın ulûhiyyet, kâinat ve hayat ile ilgili küllî ve mükemmel bir düşünüşü vardır. Bütün incelik ve teferruat bu düşünüşten çıkar; bütün nazariye ve teşrî'leri, cezaları, ibâdet ve muâmeleleri onunla sıkı sıkıya bağlıdır. Böylece hepsi bu mükemmel ve geniş kapsamlı düşünüşten kaynaklanır. Fakat insanın görüşüne (rey) de hiçbir durumda zincir vurulmaz; hiçbir problem de diğer problemlerden ayrı olarak ele alınıp çözümlenmeye çalışılmaz.

İslâm'ın küllî şekildeki bu tasavvurunun bilinmesi, hakkında araştırma yapacak olana esas ve kurallarını anlamayı, cüz'î şeyleri küllî esaslara bağlamayı, zevkle ve inceliklerine kadar, çizgi ve yönelişlerini incelemeyi, onu iç içe, mükemmel bir düzen, parçalanmaz bir bütün olarak görmeyi, bütün parça ve hedefleri bir arada bulunmadıkça hayatta hiçbir semere veremeyeceğini görmeyi çok kolaylaştırır.

--- alıntı ---

devamını gör...
"allah'a inanmak insanı özgürleştirir." cümlesiyle beni benden almış kitaptır...

yalnız sebebini bilmediğim bir şekilde inanılmaz ağır ilerliyor.
belki sindirmek için yavaş okuma halleri.
devamını gör...
takribi 7 aydır okumaya çalıştığım kitap.
beraberinde onlarca kitap bitirdim: bu kitapta hala yarıya gelemedim.

on sayfa okuyup on gün düşünüyorum abartısız.
her şeyden evvel: beni bu denli tefekküre gark eylediği için yazarından Allah razı olsun...
devamını gör...
prof.dr. seyyid kutub'un eseridir. kitap ağır bir dil ile yazıldığı için günümüzde tozlu raflara terk edilmiştir ancak abartıldığı gibi anlaşılmaz bir lisanı yoktur. onun için her müslümanın mutlak surette okumasını öneriyorum.

kitapta yıkılmış islam nizamının, şarkta ve garbta doğan akımlara karşı nasıl savunulması gerektiğinden tutun, islam şeriatının eşsiz adil yapısının cihana sunacağı nimetlere kadar birçok değerli fikir bulabilirsiniz.

bir kısım bu eserden sonra hocayı komünizme destek vermek ile suçlamış. bilakis kitabın içerisinde her türlü materyalizm menşeili felsefelere reddiye bulunur. ancak; "yolların ayrışımında" bab'ında "ergeç islam'ın veya komünizmin yoluna sapmamız zaruridir" diye bir ifade bulunuyor. bu ifade başta kafa karıştırsa da bab'ın devamında batı'nın kapitalizm akımının yakın gelecekte komünizme yenileceği öngörüsü bulunuyor. ve bu ifadenin ardından eğer ki batı'nın nizamından kurtulamazsak bizim de yolumuz komünizme çıkacak diyerek uyarıyor. kitabın içinde komünizme karşı sayısız reddiyenin içinden bir cümleyi alıp koskoca alimi tekfir etmek ancak sapıklık halidir, berisi değildir.

sözün özü; kişiye yine yeniden islam'ı sevdiren bir eser. okuyun, okutun inşallah.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar