israiloğulları

--- alıntı ---

.. dayısının yanından hatırı sayılır bir servetle ayrılan hz yakup (a.s.) filistin'e geri döndü. peniel (panuel) adlı yerde Allah'tan gelen vahiyle peygamberlik görevi kendisine tevdi edildi. yine yahudi inancına göre tanrı tarafından kendisine 'israil' adı verildi. bu sebepten hz. yakup'un soyundan gelenlere 'israiloğulları' denilmiştir..

--- alıntı --- kaynak: http://www.otuken.net/modul...

devamını gör...
israil, hz. ya'kub'un lakabıdır.

israil (ya' sız); israil (ya' sız, hemzesiz); israyıl (hemzenin yâ'ya dönüşmesiyle); israel (hemzenin fethiyle); israil (hemzenin esresiyle) şeklinde de okunur. ibranã®cede bunun manası safvetullah veya abdullah demektir.

ya'kub soyundan gelenlere veya diğer bir deyimle, ibranilere benu israil yani israiloğulları denir. ishak oğlu ya'kub'un en büyük oğlu "judo veya yahuda"dır. hz. ya'kub'un oniki oğlu ve soyuna benu israil (israiloğulları) denildiği gibi, yahuda'nın ismine izafeten yahud de denirdi. yahudi ülkesinin sakinlerine de yahudi denilmiştir. bu ırk her ne kadar hz. ibrahim'e dayanıyorsa da, teşkilatçısı ve en büyük peygamberi israiloğullarının kurtarıcısı hz. musa'dır. hz. musa'ya inanan, bağlanan anlamına israiloğullarına musevã® de denilir.

kur'an-ı kerã®m'de israiloğullarıyla ilgili çok sayıda ayeti kerã®me vardır. kısaca değinecek olursak; deniliyor ki, kâhinler, firavun'a, saltanatının yıkılacağını ve israiloğullarından bir çocuğun eline geçeceğini haber verdiler. firavun da çoğalmamaları için erkek çocuklarının öldürülmesini emretti. ağır işlere koşulmaları sebebiyle ihtiyarlar arasında ölüm çoğaldı. kıpti reisleri firavun'a çıktılar ve şöyle dediler: israiloğullarının yaşlıları arasında ölüm arttı. sen ise küçüklerini öldürüyorsun; sonra işler başımıza kalacak, hizmet için bizden başkası kalmayacak. bunun üzerine firavun bütün israiloğulları yok olmasın diye çocukların bir sene öldürülüp, bir sene bırakılmalarını emretti.


kur'an-ı kerã®m israiloğullarından şu başlıklarla ifade edilebilecek şekilde uzun uzun bahsetmektedir:

israiloğullarının üzerlerine dağın kaldırılması (bakara, 2/63-64);

israiloğullarının arz-ı mukaddese girmekten menedilmesi (mâide, 5/20-22-2426);

israiloğullarının hezimete uğraması ve tabut'un ellerinden alınması (bakara, 2/58-59);

israiloğullarının bir hükümdar istemesi (bakara, 2/246):

israiloğullarının sapıklığı (nisâ, 4/160-161);

israiloğullarının isa'ya olan düşmanlıkları (nisâ, 4/157).


devamını gör...
o kadar rezil bir millettir ki neredeyse tüm peygamberler bunlara gönderilmesine rağmen yine de iflah olmamışlardır olmayacaklardır ki zaten rabbim tarafından lanetlenmişlerdir. eniğine cücüğüne kadar toplasan 30 milyon civarında bir nüfusları vardır dünya üzerinde ancak buna rağmen her anlamda dünyaya hükmetmektelerdir. en yakın zamanda Allah helak etsinlerdir.
devamını gör...
reşat nuri erol yazısı. okunmalı, okutulmalı.

http://www.cogitosozluk.net...

yazının ilginç bir kısmı için;
yahudiler yani israil oğulları, yaşadığımız bu çağda, işte bu inanışlarını bir plan ve proje haline getirdiler ve uygulamalara giriştiler ama bu plan erbakan'ın, humeyni'nin ve gorbaçov'un çıkışları ile akamete uğradı... abd'de bile artık eski güçleri yok, amerikan halkı bazı gerçekleri görmeye başladı... ellerinde tek silah kaldı, o da "dolar"; onu da yavaş yavaş kaybetmeye başlayınca şimdi ne yapacaklarını bilemiyorlar...

çare arıyorlar ama bulamıyorlar...

başka çare bulamadıkları için "osmanlı" diyorlar...

yeniden osmanlılar dönemine dönme hayalini kuruyorlar...

"ilımlı islâm" yani "yahudilerin emrine girmiş islâm" hayali kuruyorlar...

yahudilerin eski ve yeni merkezleri olarak iki merkez olsun: kudüs ve istanbul...

işte bu günlerde gündeme getirilen "yeni osmanlı hikâyeleri" buralardan çıkmıştır...

yahudiler, israil oğulları, sözde israil devleti ve bu sözde ülkenin sözde yöneticilerine bir de bu açıdan ve bu pencereden bakın; kur'an penceresinden bakın, en azından bakmayı deneyin, bakalım "neler" göreceksiniz?..
devamını gör...
bir ismi de israil olan yakub aleyhisselamın on iki oğlunun soyundan gelenler. (bkz: beni israil)

ayet-i kerimede mealen buyruldu ki:

ey israiloğulları! size ihsan ettiğim bunca nimetlerimi hatırlayın! (peygambere iman hususundaki tavsiyemi yerine getirin.) ben de size karşı olan ahdimi (size söz verdiklerimi) yapayım. (bekara suresi: 40)

musa aleyhisselam, kendinden önce gönderilen adem, nuh, idris, ibrahim, ishak ve yakub (aleyhimüsselam) gibi peygamberlerin, kendi zamanlarında, kendi kavimlerine öğrettikleri, Allahü tealanın varlığı ve birliği akidesini ve iman edilecek diğer şeyleri israiloğullarına öğretti. farz olan ibadetleri ve muamelata ait hükümleri de her yere yayarak israiloğullarını şirkten sakındırmaya çalıştı.

*
devamını gör...
kuranda haklarında inen ayetlerin tarihsel falan olmadığını bu gün inmiş gibi kılavuz edinilmesi gerektiğini her fırsatta gösteren katı kalpli insan sürüsü. *
devamını gör...
ya'kub aleyhisselamın, on iki oğlundan gelen evladı ve torunları.

ya'kub aleyhisselamın diğer adı israil olduğu için, soyundan gelenler bu isimle anılmışlardır. Allahü teala, kur'an-ı kerim'de mealen buyurdu ki:

isa bin meryem de bir zamanlar şöyle demişti: "ey beni israil! ben size Allahü teala tarafından gönderilmiş bir peygamberim. benden evvel (gönderilmiş olan) tevrat'ın tasdikçisi, benden sonra gelecek bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, ki o peygamberin ismi ahmed'dir (muhammed'dir). (saf suresi: 6)

beni israil yetmiş bir fırkaya ayrılmıştı. bunlardan yetmişi cehennem'e gidip, ancak bir fırkası kurtulmuştur... (hadis-i şerif-sünen-i tirmizi-milel-nihal tercümesi)

ümmetimin alimleri, beni israil'in peygamberleri gibidir. (hadis-i şerif-mektubat-ı rabbani)

beni israil yusuf aleyhisselamdan sonra mısır'da çoğaldı. fakat burada zulüm ve hakaret gördüler. bu durum musa aleyhisselam zamanına kadar devam etti. musa aleyhisselam onları mısır'dan alıp şeria vadisinin doğusundaki bölgeye yerleştirdi. zamanla hazret-i musa'nın dinine uyanlar azaldı. hazret-i isa gelince, musa aleyhisselama verilen tevrat'ın hükmünü kaldırdı. beni israile, hazret-i isa'nın dinine uymak lazım oldu. fakat onlar, isa aleyhisselama iman etmeyip, tevrat'a uymakta inad ettiler.

sevgili peygamberimiz muhammed aleyhisselam son peygamber olarak gelince de isa aleyhisselamın dininin hükmü kalktı. herkesin islamiyete uyması lazım oldu. fakat beni israil peygamber efendimizi kıskandıklarından o'nun peygamberliğine ve islamiyete inanmadılar. (harputlu ishak efendi, nişancızade, rahmetullah efendi)

*
devamını gör...
"onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir.

onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. sen onları birlik sanırsın. halbuki kalpleri darmadağınıktır. bu, onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır."


(haşr suresi 13-14)
devamını gör...
resmen troll bir kavimdir. tanrı inek kurban edin der. sor bakalım nasıl olsun derler. tarif gelir. öyle mi olsun, şöyle mi olsun, böyle mi olsun diye diye musa aleyhisselamı çileden çıkarırlar. bir de çölde selva ve bıldırcın etinden bıkıp hıyar ve soğan istemiş bir millettir bunlar. troll değil de nedir?
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar