işraki felsefe

#din  #felsefe 

tasavvufla ulaşılan hakikati, felsefenin yöntemini ve dilini kullanarak izah etmek.
bu anlayışın en önemli temsilcisi olan sühreverdi, Müşahede* ile varılan hakikatin, zihinle ona ulaşmak isteyenlere aktarılabilmesi için felsefe dilinin kullanılmasının gerekli olduğu kanaatindedir.
ona göre
işraki felsefecinin bilgi edinme yolu müşahededir.
ulaşılan hakikati izah etmenin en iyi yolu felsefenin* dilini kullanmaktır. bu meşşai felsefenin görüşlerini benimsemek anlamına gelmiyor. amaç onun dilini kullanarak bilgiyi aktarmak. çünkü felsefe gelişmiş bir literatüre sahipti.
buna göre ideal hakim tipi tasavvufta* ve felsefede* derinleşmiş kişidir. (işraki filozof)
bunun bir altı tasavvufta derinleşmiş felsefede eksik kalmış kişidir,
en sonda felsefede derinleşmiş fakat müşahede edememiş kişi gelir;

hallac-ı mansur gibi sufiler müşahede ettikleri hakikati izah etmedeki eksiklikleri dolayısıyla sıkıntıya düşmüştür.
bkz ene-l’hak
felsefeci ise hakikate dair bir şeyler biliyordu fakat mutasavvıf gibi müşahede etmeksizin izah etmeye çalıştığı için zorlanıyordu.
işraki felsefe’de gazzali önemli bir isimdir.
devamını gör...
gazali'nin felsefeye yaptığı eleştirilerden yola çıkarsak eğer işraki felsefe bir hakikati izah çabasıdır deriz.
gazali'ye göre hakikat ancak tecrübe edilerek anlaşılabilen bir şeydir. yani herkes kendi dünyasının hakikatini yaşar bu yüzden mezhepleri reddeder.
bu anlamda yöntem olarak doğru bir yol izlese de bunu izah için seçilebilecek en iyi yol felsefe olmasına rağmen hakikatin göreceliği ve felsefi dilin sadece entelektüel alana hitab etmesi sebebiyle işraki felsefe hakikat öğretisi olma anlamında yetersizdir.
fakat meşşai felsefeye nazaran daha tercihe şayandır kanaatimce.
onlar felsefeyi hakikati anlama çabası olarak temele koyar ki bu hakikati sadece konuşulan bir şey yapar.
o zaman gazali'ye göre hakikat filozoflarca bile anlaşılmamış demektir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar