izm kavramını dar anlamda sağ sol ideoloji anlamında değil paradigma anlamında kullandıysa hak verebileceğim sözdür...

ama paradigma herşeydir. paradigmanız olmadan hiç bir şeyi anlayamazsınız, anlamlandırmazsınız. nereye giderseniz gidin size yapışıktır, yani paradigma en genel anlamda izm demektir. din, inanç, bilim vesaire her ne olursa olsun bir paradigma tarafından kuşatılır.

ağınız balığınıza göredir balıkçı kardeşlerim.
devamını gör...
insanın belli bir ideolojiye veya disipline tapacak kadar rasyonalite dışı olmadığını belirten bir söz. ayrıca şu tatlısu komünistlerine de inceden dokundurur.
devamını gör...
düşünceye ket vurmamak açısından cemil meriç'in şu açıklamasıyla birlikte ele alınması elzemdir;

"emperyalizmin taaruzlarına karşı genç zekâları uyarmak için «ideolojiler, idrâkimize giydirilen deli gömlekleri»dir demiştim. bu düstur, ideolojiler aleyhine ideolojik bir ikazdı. batı düşüncesinin, daha doğrusu düşüncenin reddi için bir fetva sanıldı. yığınlar tefekküre her zaman şüpheyle bakmıştır. bilgiyle zırhlanmamış kalabalıklar için aşırıya kaçmayan bir yabancı düşmanlığı emniyetli bir hisardır. ama ömür boyu hisarda oturulmaz." (cemil meriç, kültürden irfana, insan yayınları, 1986, s.50)
devamını gör...
14.
bir cemil meriç sözüdür.
necip fazıl'da bu konuda şöyle demektedir; sonu izm ile biten her mefhum hak ve hakikat denizinde yıkandıktan sonra, arayıp da bulamadığının hakikisini islam da bulacaktır.
devamını gör...
kısa bir süre öncesine kadar çok akılcı bulduğum bir cemil meriç cümlesidir.ama son olarak liberalizm-islamcılık tartışmasıyla birlikte bu konuyu yeniden gündemime alma gereği duydum.

-izm,her zaman için sınırları çok net şekilde çizilmiş ideolojileri tanımlamaz.örneğin kendi aralarında sürekli polemik yaşayan belki 1000 çeşit sosyalizm vardır.(bunların içinde dinle barışık,hatta dindar olanları olduğu gibi dini dışlayanları da vardır,daha batılı olanları olduğu gibi daha evrensel olanları da vardır)hatta -izmler her zaman ideolojileri de tanımlamazlar.

örneğin pesimizm bir ideoloji değildir,bir psikolojik durumdur. sosyalizm,liberalizm vb. kavramlar da bir ideolojik duruma işaret edebildikleri gibi,anlık bir ruh haline de işaret edebilirler. insan kendini anlık olarak liberal,sosyalist,hümanist,nihilist vb. hissedebilir. (tabii marxizm gibi sınırları göreceli olarak daha net şekilde çizilmiş, "ana kaynakları" net şekilde belli olan -izm'ler de vardır.)sosyalizm ve liberalizm sınırları muğlak olan,tanımları kişiden kişiye büyük farklılık gösteren düşünsel/ruhsal/kuramsal/toplumsal/kişisel "bölgeler"dir.

veya kapitalizm dediğimiz şey de çeşit çeşittir. ahlaki ve meşru şekilde ticaret yaparak kapitalini kendi çapında büyüten bir "kapitalist" özneyle, kapitalizmi ideoloji olarak benimsemiş bir borsa spekülatörünü,bir küresel sermaye aktörünü bir tutamayız.

o nedenle tartışmayı "kesin sınır çizgileri olan batıcı/batılı ideolojiler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir" gibi bir yeni formülasyon üzerinden yeni bir zemin kazanarak yürütmek daha sağlıklı olacak gibi görünüyor.

konuyu müslümanlık bağlamında ele almayı denersek de şunu söyleyebiliriz: "hem müslüman hem x-ist" olunmaz formülüne oturtulması mümkün olabilecek -ist'ler de vardır,mümkün olmayabilecek -ist'ler de vardır.bunlar sert genellemelere gitmeden tek tek örnekler bazında ele alınması gereken konulardır.
devamını gör...
cemil meriç sözüdür.

turancılıktan marksizme yol alan ercan kesal abimiz kendisine yöneltilen ''kimliksizlik yakıştırmasında bulunuldu mu? '' sorusuna verdiği cevaptır.
devamını gör...
izmsizlik izmi.

hiçbir kalıba, izme kapılmadan dinamik bir bakış açısı geliştirme durumu. sofist bir tavır, abartısı hoyrat bir eda. kalıp düşünceler, toplumu birbirine bağlayan izmler sosyal işleyiş açısından tamamen yadsınmamalı. toplumda ikiyüzlülüğe alan bırakacak izmsel düşünüş kalıpları da gereklidir. sosyal etki ve itaat eğilimi toplumları birarada tutar. bireyleri sadece vicdanları ile başbaşa bırakamayız.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar