james churchward

pasifik okyanus'unda varlığı iddia edilen mu kıtası hakkında ilk kez konuyla ilgili 5 kitap yazmış ve araştırmalar yapmıştır. kendisi ingiliz subayı bir gezgindir.

--- alıntı ---

churchward, tibet tapınaklarında bulduğu yazı tabletlerini oradaki rahiplerden on iki yılda öğrendiği naga maya dili ile tercüme ederek elde ettiğini açıkladığı efsaneye göre büyük okyanus'ta, asya kıtası ve amerika kıtası arasında ve avustralya'nın iki katı büyüklüğünde bir kıta olduğunu anlatır.

--- alıntı ---
devamını gör...
"insanlar mu kıtası'ndan çıkan göçlerle dünyaya yayılmıştır" iddiasında bulunan ama kendini buna adamış olmasına rağmen mu kıtasının varlığını kanıtlayamayan bilim adamı/gezgin/asker.

"mu kıtası sıcak, fakat pek münbit ve mahsuldar, ovalık bir memleket idi. her tarafı güzel çayırlar, meralar, düzlüklerde bitmiş zengin ormanlar süslüyordu. akışları sakin, muntazam, geniş yataklı, seyrüsefere fevkalâde müsait nehirler kenarında kalabalık nüfuslu, büyük, zengin şehirler vardı. dünya cenneti denmeğe lâyık olan bu kıtada hiç yüksek dağ yoktu. dağlar yalnız orada değil, dünyanın başka taraflarında da henüz fazla yükselmemişti. mu ve muluların mevcudiyeti yeryüzünde büyük dağların teşekkülünden evvelki jeolojik zamana, üçüncü arz devrine tesadüf ediyordu. mu ormanlarında ve sularında bu devrin hayvanları yaşıyordu. mu insanları her nevi hayvanı muti bir hale getirmenin yolunu biliyorlardı. koca kıtayı pek düzgün yollar ile kurşuni örümcek ağını örnek tutarak örmüşlerdi. yollar nereden başlar, nerede biter, kestirilemez idi. o kadar mükemmel yapılmışlardı ki, kalıntıları karşısında günümüzün mühendisleri, kaldırım ustaları gözlerine inanamamaktadırlar. main şeklindeki kaldırım taşları yan yana konuvermiş değil, birbirine kopmayacak surette eklenmiştir. ne taraftan bakılsa kenarlar hattı müstakim teşkil eder."

sözlükte bir zamanlar bir mu kıtası sakini var idi, varalım ona soralım mu kıtası var mı idi yok mu idi diyecem, o da yok epeydir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar