jean baudrillard

aslında sosyolog olarak bilinen baudrillard içinde bulunduğŸumuz modern çağŸın sadece bir reklam kuşŸağŸı olduğŸunu anlatmıs,başŸımıza bir felaketin gelmesinden ziyade gelebilme ihtimali üzerinde daha çok durmus kişŸi 2007 de ölmüşŸtür.
edit:ayrıca (bkz: simülasyon)
devamını gör...
â“dünyanın karşı karşıya kaldığı krizleri çözecek tek kaynak var artık: islâm. ama biz islâm'ı keşfetmek yerine yok etmek için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz." diyen aykırı bir fransız filozof. bu adamı okuyun beyler.....
devamını gör...
temel adlığı klasik marxismden yavaş yavaş uzaklaşarak, postmodern kurama büyük katkılarda bulunmuş bir medya ve sosyoloji kuramcısı. simulakra kavramını ortaya atmıştır. metinlerin artık gerçekliği değil de başka metinleri simüle etmeye başladığı tezini savunur. buna da hiper gerçeklik adını verir. iki sene önce 2007 baharında vefat etmiştir, Allah u tealadan kendisine rahmet sevenlerine de sabır vs vs ...
devamını gör...
"simülasyon" kavramını zihinlerimize nakşeden son çağın en radikal düşünürü.özellikle son yıllarında hakkındaki en büyük eleştiri şuydu galiba: mevcut dünya sistemine(ekonomi,siyaset,hukuk,medya,toplumsal algı vb.)hep yıkıcı-sarsıcı yapı-çözümler\kritikler getiriyosun;ancak "hani çözüm!"denilince ortalarda yoksun!..bu tarz kontralara negri de fazlasıyla muhatap yaşadığımız yıllarda.bu mudur yani koskoca baudrillard kritiği;ecetemelkurangillerden koru yarabbim!
devamını gör...
post yapısalcı felsefe ve postmodernizm üzerine çalışmalarıyla adını duyurmuş, fransız düşünür.
pesimist bir düşünür olduğu söylenebilir.

temsil konusundaki eleştirileri dikkat çekicidir. baudrillard'a göre, gerçek diye bir şey yoktur. herşey bir imajdır, görüntüden , ibaretir, herşey taklittir. imajların oluşturduğu dünyada artık, simülasyonlar vardır.

demokrasinin artık önemini yitirdiğini düşünür. zira, demokrasiyi anlamlı kılan halkın iradesidir, oysa bugün toplumsal yoktur bunun yerine kitle vardır. kitle ise, toplumsaldan farklı olarak anlamsızlığı, tepkisizliği, donukluğu, belirsizliği ifade eder. toplumsalın yerini niteliksiz haliyle kitlenin alması, demokrasiyi de ortadan kaldırır. zira, kitle sadece oy verme hakkını kullanmakta, kendini kandırmaktadır, bilinçli seçimler yapamaz. dolayısıyla demokrasi gerçek manasını kaybetmiştir.
devamını gör...
simülasyon" kavramını zihinlerimize nakşeden son çağın en radikal düşünürü.özellikle son yıllarında hakkındaki en büyük eleştiri şuydu galiba: mevcut dünya sistemine(ekonomi,siyaset,hukuk,medya,toplumsal algı vb.)hep yıkıcı-sarsıcı yapı-çözümler\kritikler getiriyosun;ancak "hani çözüm!"denilince ortalarda yoksun!..bu tarz kontralara negri de fazlasıyla muhatap yaşadığımız yıllarda.bu mudur yani koskoca baudrillard kritiği;ecetemelkurangillerden koru yarabbim!

devamını gör...
üzerine esaslı bir tez hazırladığım ve tezin bürokrasiye takılarak akademi dünyasına sokamadığım esaslı düşünür...baudrillard inşallah aşacağız bürokrasiyi...
devamını gör...
her ne kadar nalına mıhına vurup, taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmadan eleştirmesi biz taze entellere cazip gelse de, baudrillard batı da sönmeye yöz tutmuş bir akımın son temsilcilerinden. gerçekliği yadsımaya varacak kadar abarttığınızda iş nihilizme gelip çatıyor. ernest gellner ın da dediği gibi "bu ahlaki açıdan bir tercih olup sorun teşkil etmese de, blişsel açıdan bir paradokstur ve kabul edilemez". işte bu yüzden ben aydınlanmacı geleneğin kritik rasyonalizmini savunmaya devam eden habermas, gellner gibi inanmışlara daha çok saygı duyuyorum. samanlıkta iğne arar gibi anlam sorunundan bir çıkış aramak, anlamı küllen redeetmekten çok daha zor çünkü.
devamını gör...
simülasyon kuramını oluşturan ünlü fransız düşünür jean baudrillard, 1929 yılında reims'de dünyaya geldi. baudrillard, meslek yaşamında ilk önce almanca öğretmenliği yaptı ve 1966 yılında nanterre üniversitesi'nde henri lefebvre ile çalışmaya başladı. bertolt brecht'ten şiirler, peter weiss'den tiyatro oyunları ve wilhelm e. mühiman'ın "üçüncü dünya'nın devrimci cennetleri"ni çeviren yazar; ders ve konferanslar vermek üzere başta abd ve japonya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine gitti. nanterre üniversitesi'nde sosyoloji dersleri veren baudrillard, "profesörlük" unvanını ancak 1990 yılında alabildi. yirmi yıldan uzun bir süre başasistan olarak kaldı!

günümüz düşün dünyasının en "çarpıcı" isimlerinden olan baudrillard; esas olarak, simülasyon, yığınların zihniyeti, "öteki", baştan çıkarma gibi konuları kitaplarında ele aldı. üretimin, rasyonel bir etkinlik olmadığını ileri sürmüş; tüketicinin, reklam vb. yollarla aldatılmasını göz boyayıcı bir oyun ve hem üretimi hem de tüketicinin isteğini tehdit eden bir öğe olarak yorumlamıştır.

"körfez savaşı" sırasında fransız televizyonunda görüşlerine en çok başvurulan düşünür oldu, kitle iletişim araçlarında bir "star" haline geldi. italya, meksika, brezilya ve japonya gibi ülkelerde yapıtlarının büyük bir çoğunluğu çevrildi. türkçedeki ilk kitabı "metinler ve söyleyişler", çeşitli yapıtlarından alınmış metinlerin çevirisidir.

eserleri: simülakrlar ve simülasyon, baştan çıkarma üzerine, cool anılar, amerika, siyah anlar 1-2, kusursuz cinayet, tam ekran, nesneler sistemi, tüketim toplumu, göstergenin ekonomi politiğine eleştirel bir bakış, üretimin aynası, simgesel değişim ve ölüm, foucault'yu unutmak, beaubourg olayı, sessiz yığınların gölgesinde ya da toplumsalın sonu, passwords, komünist partisi ya da politikanın sahte cennetleri, ilahi sol, kötülüğün åžeffaflığı-aşırı fenomenler üzerine bir deneme.
devamını gör...
yaşasaydı da şu gazze'ye özgürlük hareketi hakkında yorum yapsaydı dediğimiz filozof. eminiz ki bunu körfez savaşı ve 11 eylül saldırısı gibi inceleyecektir, lakin bu sefer sivil bir hareket söz konusudur ve bu sayede islam dünyasına simulakr ve hipergerçeklik gibi kavramların ne manaya geldiğini öğretebilirdi.

dünya, israil'in vahşetini "gerçek" olarak free gaza hareketiyle görmüştür. gerçek, kitle iletişim araçları'nı iyi kullananların öngördüğü bir düstur olmadığı, lakin medya güçlerine rağmen internet üzerinden yapılan mütevazi canlı yayınların da belirleyici olabildiği görülmüştür.
devamını gör...
gemilerle ilgili hadiseyi ölmeden önce yazmış insandır.
"söz konusu olan yardım gemilerine saldırı karşısında gevşeyen televizyon izleyicisidir. ters yöne açılan bir pencere olarak tv'nin resimleri bir odaya bakar ve dış dünyanın zalimliği samimi ve sıcak hale gelir, sapkın bir sıcaklıktır bu."
devamını gör...
izmire geldiğinde ,bendeniz genç modern bir islamcı iken, elini öpmüştüm. o naptı; dayanamayıp senesine vefat etti. ne olacak, gavur işte.
devamını gör...
baudrillard bir yerde $öyle bir ifade kullanıyor :

il ne s'agit donc pas d'un choc des civilisations, mais d'un affrontement, presque anthropologique, entre une culture universelle indiffã©renciã©e et tout ce qui, dans quelque domaine que ce soit, garde quelque chose d'une altã©ritã© irrã©ductible. pour la puissance mondiale, tout aussi intã©griste que l'orthodoxie religieuse, toutes les formes diffã©rentes et singuliã¨res sont des hã©rã©sies… la mission de l'occident (ou plutã´t de l'ex-occident, puisqu'il n'a plus depuis longtemps de valeurs propres) est de soumettre par tous les moyens les multiples cultures ã  la loi fã©roce de l'ã©quivalence.

(bkz: özet geç lan)

medeniyetler arası bir çatı$madan söz edilemez ama bir yüzle$meden bahsedilebilir, neredeyse antropolojik yani -hangi alanda olursa olsun- indirgenemez bir ötekiliği muhafaza eden(saklayan) farklıla$mamı$ bir evrensel kültür arasında. güçlü bir dünya için, köktenci olan (ortodoks dini gibi), bütün farklı ve tekil olu$umlar(yapılar), birer sapıklıktır. batının görevi, (daha doğrusu eski-batı zira uzun zamandan beri temiz (ahlaki)değerler yok artık), eşitlik (denge) ate$i çerçevesinde(yasası gereği) çoklu kültür araçlarını sağlamaktır.

ya ben sıvadım ya da baudrillard çok ağır konu$uyor. hehe.
devamını gör...

--- alıntı ---

Artık inanamıyoruz; ama inanana inanıyoruz. Artık sevemiyoruz; yalnızca seveni seviyoruz. Artık ne istediğimizi bilmiyoruz, ama bir başkasının istediğini isteyebiliyoruz. İstemek, yapabilmek ve bilmek eylemleri terk edilmedi ama bir başkasına devredilerek genel olarak ilga edildiler..

--- alıntı ---
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar