kadem

kadim kelimesiyle bir bağlantısı var gibi.

iz bırakan gelecekte hatırlanır... hatırlananlar /eskiler iz bırakanlardır....

ayrıca kademe kelimesi de bu kelimeden türemiş gibi duruyo...
devamını gör...
basmasa kademin ruy-ı zemine
pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm *

(peygamberimize hitaben: mübarek ayağın yeryüzüne değmemiş olsa teyemmüm kimseyi temizlemezdi)
devamını gör...
kadem. (القدم)

bir velînin bir melek, peygamber veya başka bir velînin izinde olması anlamında tasavvuf terimi.

sözlükte “ayak” anlamına gelen kadem, tasavvufta bir velînin daha önceki bir velînin veya nebî ya da meleğin niteliklerini taşıması, onunla aynı meşrepte olması ve onun izinden gitmesi demektir. tasavvuf kitaplarında bu hususu ifade etmek için, “şu kişi şunun ayağı üzeredir” (alâ kademi fülân) denilir. aynı durum bazan kadem yerine kalb kelimesi kullanılarak da anlatılır.

muhyiddin ibnü’l-arabî, kadem-i sıdk (yûnus 10/2) ve kadem-i cebbâr (buhârî, “tevĥîd”, 7; müslim, “cennet”, 35) olmak üzere kademin iki şeklinden bahseder. kadem-i sıdk Allah’ın ilminde kulun ebedî mutluluğa ereceği, kadem-i cebbâr ise bedbahtlığa uğrayacağı anlamına gelir (et-ta`rîfât, “ķadem” md.). bu durumlardan ilki Allah’ın hâdî, ikincisi mudıl isminin birer tecellisidir. ibnü’l-arabî, bir kimsenin diğer birinin kademi veya kalbi üzerine olmasını “ilâhî mârifetlerde onun gibi tasarrufta bulunması” şeklinde tanımlar. yani izlenen peygambere veya meleğe gelen bir vârit ve ilâhî feyiz onun izinden giden kişiye de gelir (el-fütûĥât, ıı, 11). meselâ nedâmet ve istiğfar hz. âdem’in, kabz hz. nûh’un, saf bir kalp hz. ibrâhim’in karakterini oluşturan temel niteliklerdir. hz. âdem’in kademi üzerine olan onun gibi tövbekâr, hz. nûh’un kademi üzere olan onun gibi kabz halinde bulunur. hz. ibrâhim’in kademi üzere bulunan da onun gibi temiz bir kalbe sahip olur; cebrâil’in kademi üzere olan ondan bilgi alır (a.g.e., ıı, 14).

bir velînin diğer bir velî veya nebînin kademi üzere bulunması onunla aynı meşrepte olması değil âdeta onunla özdeşleşmesi anlamına gelir. buna göre, “falan er muhammed’in kademi üzeredir” denildiğinde bundan o kişinin hz. muhammed’in adımlarını aynen takip ettiği, hakk’a giden yolda onunla aynılaştığı, yani onun mânevî ve ahlâkî sıfatlarının benzerlerini kendisinde gerçekleştirdiği anlaşılır. tasavvuf kitaplarında konu örnek alma durumunda bulunan velînin örnek aldığı nebî, velî veya melekten ilim ve mârifet alması şeklinde açıklanmış ve ilkinin ikincisindeki ahlâk, hal, hareket ve tavırları yansıttığı özellikle belirtilmiştir. tasavvufta nebî ve velîlerin karakterlerine ait temel ilkelerin ve belirgin niteliklerin bunları örnek alanlar tarafından yaşandığı kabul edilir. Allah’a itimat ve tevekkül ederek uzun yolculuklara çıkan sûfîlerin bu halleri de “kadem-i tecrîd” tabiriyle anlatılır.

bibliyografya:

et-ta`rîfât, “ķadem” md.; tehânevî, keşşâf, ıı, 1211; buhârî, “tevĥîd”, 7; müslim, “cennet”, 35; ebû nuaym, ĥilye, beyrut 1967, ı, 9; ibnü’l-arabî, el-fütûĥât, kahire 1293, ıı, 11, 14; kâ-şânî, ıśŧılâĥâtü’ś-śûfiyye, s. 143; câmî, nefeĥât, tahran 1370 hş., s. 420, 845; gümüşhânevî, câmi`u’l-uśûl, istanbul 1276, s. 22, 41, 45; el-mu`cemü’ś- śûfî, s. 900-902.

süleyman uludağ *
devamını gör...
kadın cinayetlerini durduracağız platformu başlığına (#5914020) girdikten sonra aaaa bi dk ya kadem vardı denilerek hatırlanan dernek.

cinsel istismar suçunda mağdurla evlenen failin affedilmesi konusunda hükümet yanlısı bi dernek olmasına rağmen ses çıkarmıştır.

kamuoyu açıklamaları yapar, seminerler konferanslar düzenler, ilgilendiği ve devamını getirdiği davalar vardır. yalnız çoğunlukla bu davalar zaten toplumdan da çok tepki görmüş davalardır. misal sapık bir okul müdür davası..

sinema etkinlikleri oku yorum etkinlikleri de var. mülteci kadınlara yönelik kültürel ve ekonomik entegrasyon projeleri de. yani işe dokunur şeyler yapıyorlar.

yalnız bi de eylemlerine katılan 10 kişiyi geçmeyen halleri var. daha çok ben seminer yapayım sokağa pek çıkmayım çıkarsak da zaten birkaç kişiyi geçmeyelim.. tabi iktidar yakınlığı da. hemen her tanıdığı mavi kan sahibi duran fatma betül sayan soruyor gençler yanıtlıyor demişler. gençler mavi kan nedir diye sordu mu merak ediyorum.

konferans seminer proje eyvallah da aktivist yanları sanırım daha az hareket içeriyor. ya da öyle olması gerekiyor bilemiyorum.

yine de yaptıkları kayda değer işler için var olsunlar.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar