kafir

örtmek 'ten gelir.çiftçiler de toprağa tohumu gömerler.bu yüzden onlara ,tohumları toprakla örttükleri için "kafir" denilmiştir.gerçek manası ise,allahın uluhiyetini (küfrüyle) örten, yalanlayan insandır.
devamını gör...
bir şeyi örtmek, perdelemek, gizlemek, uzak durmak ve nimete nankörlük etmek anlamlarındaki "k-f-r" kökünden türeyen kâfir, sözlükte, bir şeyi örten, gizleyen ve nimete, iyiliğe nankörlük eden demektir. bu kelimenin asıl anlamı bir şeyi örtmek, gizlemektir. bu sebeple, gündüzü örtüp gizlediği için geceye, tohumu toprağa gömdüğü için çiftçiye ve kılıcı örttüğü için kınına kâfir denmiştir.

din ıstılahında ise, hz.peygamberi ve onun Allah'tan getirdiği kesinlikle sabit olan şeyleri yalanlayan, tevatür yoluyla bize ulaşmış bulunan hükümlerden birini ya da bir kaçını inkâr eden kişiye kâfir, bu eyleme ise küfür denir. eş'arã® ve mâturã®dã®lerin de içinde bulunduğu kelâm bilginlerinin çoğunluğuna göre küfür; zarurât-ı diniyyeden olduğu kesinlikle bilinen şeylerin tamamını veya bir kısmını kalben tasdik etmemek demektir. imam gazzâlã® küfrü, hz.peygamberin getirmiş olduğu şeyleri yalanlamak şeklinde tarif etmiştir.

kâfirler hakkında kur'ân'da şöyle denilmektedir: "(âyetlerimizi) inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lâneti onların üzerindedir." (bakara, 2/161); "gerçekten, inkâr edip kâfir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden fidye olarak dünya dolusu altın verecek olsa dahi kabul edilmeyecektir. onlar için acı bir azap vardır; hiç yardımcıları da yoktur." (âl-i imrân, 3/91). kazib (âyetleri yalanlayan), mülhid, münafık ve müşrik kimseler de kâfir kavramının kapsamına girmektedirler.
http://www.diyanet.gov.tr/t...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar