kanun

dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı.
devamını gör...
muhteşem bir enstrumandır, insanı kendinden geçirir, inanmayanlar için ahanda burda; #!/video/video.php?v=1076811282170&oid=151256642891" target="_blank">http://www.facebook.com/~~~...
devamını gör...
toplam tel sayısı icracının tercihine göre 72, 75 veya 78 olarak değişir. üzerinde gerili bulunan teller üçer üçer akord edildiğinden 24(72 telden), 25(75 telden) veya 26(78 telden) ses elde edilir. teller için eskiden kiriş kullanılırken bugün misinadan yararlanılmaktadır.

icra edilen eserde kullanılan arızaları (bemol ve diyezler) için gövde ile tellerin arasına, teli geren mandal ismi verilen dökme mekanizmalar çakılır. bu sistem 19 yüzyılın ikinci yarısında icat edilmiştir. bu tarihten önce, kanun icracıları teli parmak darbeleri ile gererek istedikleri sesi elde etmeye çalışıyorlardı. kanun icracıları kanunu çalmak için, ellerinin işaret parmaklarına yüksük adı verilen metal halkalar takar ve yüksük ile parmaklarının arasına bağdan yapılan mızraplar sıkıştırırlar. sazı icra edenlere kanuni adı verilir
devamını gör...
kamu vicdanında yer etmiş bir hükmün zapta geçirilmiş hali. bu vasfı haiz olmayan kanunlar kolluk kuvvetlerinin cebri ile tatbik edilebilir, ancak uygulanabilirliği, denetlenebilirliği tartışılır bir seviyede olacaktır. mesela bir toplumdaki fertlerin %95'i toplum içinde kafa kaşımama hususunda hassasiyet gösteriyor olsun. bu durumda yazılı bir kural olmasa bile, toplum içinde kafa kaşımamak bu topluluğun kanunudur. yazılı hüküm ise kalan %5'i bu işten caydırabilmek için konur. yahut aynı toplumda parmak kıtlatma alışkanlığı %78 civarında olsun. bu durumda parmak kıtlatmayı yasaklayan bir kanun kabul edilse bile, eğer bakanından valisine, savcısından polis memuruna, yürütme ile ilgili kişilerin, yani uygulama konusunda sorumluluk taşıyanların çoğunluğu da bu işi alışkanlık haline getirmiş kişiler ise, sırf bir kanun çıkararak parmak kıtlatmayan bir toplum elde etmeniz gerçekten güç bir iştir. bu konu uyum ve uygulama gibi hususlarda akla gelmelidir. tanzimat'tan beri çeşit çeşit yasa ve anayasa yapıp durduk, ama bunların ne kadarının somut bir fayda getirdiği tartışılır.
devamını gör...
en sevdiğim müzik aletidir. ellerimi bir bu yüzden severim...(u:nankörlük olmasın, sevme nedenlerimden birisi bu diyelim)
edit: niye öyle dediysem elimi sevme nedenlerim falan.. 5 parmaklı tutamaç işte
devamını gör...
dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı.
devamını gör...
kaf ile kanun (قانون) türkçe'de de kullanıldığı anlamıyla yasa anlamına gelir.

kef ile kanun (كانون) üzerinde bir şeyler pişirilen ocak anlamına gelir.

eski takvimdeki kanun-i evvel, kanun-i sani aylarının isimleri de kefli olandır ki kanun-i sani zaten ocak ayına tekabül ediyor.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar