kapitalist sistem vs sosyalist sistem

serbest piyasa ekonomisiyle üretim araçlarının devlete ait olduğu ekonomik sistemin kıyasıdır.

sosyalist sistem kağıt üzerinde bayağı yağlı gösterildi millete; lakin uygulamada kölelikten ileriye gitmedi.

sosyalist sistem yahudi marks, lenin ve stalin tarafından parlatılmıştır ( tarihi çok eskilere dayanır) . sözde ekonomik eşitliğe dayalı olan bu sistemin sanayi toplumları yerine tarım toplumlarında uygulanması çok düşündürücüdür.

yahudi ekonomisi bugün eski sosyalist rejimlerin aç bıraktığı insanlara köle düzeyinde istihdam götürmektedir.

(bkz: çin sanayisi ve ekonomisi)

t: her ikisi de milletini aç bırakıp, uzun ve kısa vadede patronlara çalışmaktadır. evet.
devamını gör...
iki ucu şenlikli değnek. kapitalist sistem ne kadar bireysellikten, çıkarcılıktan yana ise, sosyalist sistem de o kadar devletçilikten yanadır. insanın eşitliği açısından benim oyum sosyalist sistemedir. amma velakin, sosyalizmin içine biraz şeriat karıştırsak fena da olmaz hani.
devamını gör...
al birini vur ötekine sistemi.

biri protestanlığın yayılmasıyla birlikte hristiyanlığın kapalı ekonomi anlayışını bir kenara bırakarak daha liberalleşmesi, august comte gibi isimlerle doktrinleşmiş, sömürgecilikle de emperyalizme evrilmiş bir anlayış.

diğeri ise sanayi devrimi ile ortaya çıkmış işçi sınıfının kapitalist sistem tarafından ezilmesine karşı reaksiyonel olarak ortaya çıkmış, eşitlik üzerine kurulmuş, daha sonra bir devlet bünyesinde vücut bulunca her şeyin devlete ait olduğu bir düzen ve bütün insanların o devlete çalıştığı (yani birinde sermaye sınıfına kölelik, diğerinde de devlete kölelik olan bir düzen), zaman içerisinde yönetim olarak totaliter ve tek bir parti ve tek bir insan bünyesinde toplanarak hareket eden ve zaman içinde fikirlere de tahammül gösteremeyerek adım adım katliam ve imha yoluna giderek komünizme evrilen bir sistem.

derim derim. ademi merkezi olmayan bir sistem bir müddet sonra tıkanmaya başlar. biri para düzeni, diğeri sınıf düzeni? insan bunun neresinde?
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar