kelam

kelam felsefeleri, h. austryn wolfson ve kısmen izmirli, yeni ilm-i kelam ile karizması yükselen, tümdengelim metodu kullanan ilimdir.

islam felsefesi akli/felsefi tevile daha yakındır, kelam ise nakilde biraz daha tutucudur, nakli tevili kullanır.

meseleleri açıklama tarzınıza göre özgürlükçü, kaderci, devrimci hatta devletçi bile tanımlanmanızı mümkün kılar.
mesela: kendi fiilinizi yaratıyorsanız, iyi bir devrimci olursunuz.
yok rüzgarın önündeki yaprak gibiyiz derseniz, koyun gibi de olursunuz ya da günahları rahat işlersiniz; (nasıl olsa yapacaklarım yazılmış) belki devletçi bile olurusunuz (biz ne bilek böyükler bilir, kadermizmiş bu).
hegeldi herhalde, onun kendini tarihsele bırakmasıyla kadere bırakması arasında fark yoktur, her halükarda devletçisinizdir.*

günümüze laikliği dini kaynaklara göre tartışmak da kelamdır, çünkü zamanında hilafet-saltanatta tartışılmış.

doğrudan dini sorumluluğa girmeyen, münker-nekir'in sormayacağı soruların cevaplanması halinde insanlara ve tabi kendinize de dini-siyasã® ayar çekebileceğiniz ilim.

dini olarak ayar çekecekseniz "akaid"e bakmalısınız ve kur'an'ı inanmak ve kabul etmek için okumalısnız, başkasına kur'andan cevap yetiştirecem diye okursanız "kelam" yapmış olursunuz.

gazali, mantığı kelama dahil ederek, delil ile medlulun aynı olmadığını söyleyerek ve de islam filozoflarının 3 meselesini tekfir ve 20 meselesini eleştirerek, hem kelamcılara hem de islam filozoflarına postayı koymuştur.

devamını gör...
--- alıntı ---
imam-ı şafi: insanlar bu kelam ilminin (felsefenin) zararlarını bilselerdi, arslandan kaçar gibi ondan kaçarlardı.

imam-ı malik: bid'at ehli ile kendi arzularına uyanların şahitliği kabul değildir. (talebelerinden biri imam-ı malik'in bu sözünü tevil ederken "imam-ı malik kendi arzularına uyanlardan kelamcıları kasdetmiştir" diyor.)

imam-ı ahmed b. hambel: kelam alimleri, felsefeciler zındıktırlar. kelamcı kişi asla düzelmez. kelamilmiyle uğraşan kişinin kalbinde mutlaka bir eksiklik görürsün.

imam-ı yusuf: hakkı konuşsa da bid'atçi olduğu için kelamcıların arkasında namaz kılmak caiz değildir.

--- alıntı ---

(bkz: hüsnü aktaş-medeni vahşet)
devamını gör...
ben islam felsefesiokuyacağım diyenlerin önce tahsil etmeleri gereken ilim. özellikle gazzali'nin tehafüt'üne bakmalılar.

üstadın çok güzel tespitleri var felsefeyle ilgili, eleştiri yaparken farkında olmak böyle bir şey olmalı.

her ne kadar felsefe kanadında olsam da, gazzali'nin tehafüt'ü olmadan, kelam'a olan katkıları olmadan islam felsefesi bu noktalara gelmezdi.
devamını gör...
kuran'ın emirlerini, Allah'ın varlığı ve birliğini, nübüvveti akıl ve tüm diğer verileri kullanarak ispat ilmidir. yaşadığımız çağda çok gerekli.

devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar