iki katmanlı bir cevaba sahip meseledir.
1. keloğlan, cumhuriyet öncesi, hanedanlar dönemi anadolusu'nda, köylü çocuğu/gencini temsil eder. temsil ettiği bu tipolojinin babası genelde ya hastalıktan ya savaşlardan ya sosyo-ekonomik huzursuzlukların nedeni olan isyanlardan ya da sık sık görülen kıtlıktan dolayı erken yaşta ölmüştür. dolayısıyla keloğlan masalları'nda baba figürü olmaması buna bir gönderme barındırıyor.
2. keloğlan diğer yönüyle olağanüstü, fevkattabia, übermensch özellikleri olan bir masal kahramanı. bu özelliğinin arkasında geniş bir sosyolojik ve tarihi gerçeklik yatmaktadır. özellikle haçlı ve moğol istilaları'nın oluşturduğu atmosferde mesihçi-binyılcı-mehdici inançlar neşv ü nema bulmuştur. bu, o dönmde horasan'dan anadolu'ya oradan rumeli'ye, kırım'dan biladü'ş-şam'a kadar merkezi islam coğrafyasının her köşe-bucağında var olan bir furya gibi idi. buna göre bu kişinin siyasi, dini, ekonomik ve sosyal açılardan çürümüş mevcut iktidarı alaşağı edip adil bir düzen kuracağına inanılırdı, tıpkı keloğlan'da geçen bazı hikayelerde olduğu gibi. her ne ise bu inancın merkezinde yer alan karaterlerden birisi olan mesih'in yani isa aleyhisselam'ın da en önemli özelliği keloğlan gibi babasız olmasıdır.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar