kemal tahir

genel olarak türkiye'nin sahip olduğu sosyal, siyasal kültürel yapı ile marxisizmin bu yapılara getirdiği cozüm arasvnda tatminsizlik olduğunu ifade eder ve maxisim ile turkiye gerceği arasında kan uyuşmazlığı olduğunu savunur.
turkiye'nin ikinci meşrutiyet ve cumhuriyet dönemlerinin siyasal ve kültürel uygulamalarını bir ticaret burjuvazisi devriminin sonucu olarak değerlendirien marxisizm, bu noktada çuvallar kemal tahir icin.zira o böyle bir sınıfın varlığına bile şüpheli bakar.bu doğrultuda hem marksizmin, hem de batılılaşmanın ürünü olan cumhuriyet dönemi resmi tarih görüşünün aşılması düşüncelerinin temel noktası,perspektifi olur.
bir de pek tartışmacı bir kisiliktir.dönemin entellektüelleri tarafindan kıyasıya eleştirilmistir.son nefesini de yine ağır ithamlara göğüs gerdiği bir tartışma esnasında geçirdiği kalp krizine dayanamayarak vermiştir.
devamını gör...
kemal tahirin bütün kitaplarını okumayan, türk edebiyatı biliyorum diyemez. türkçenin doru, duru, diri icracısıdır. hayatının 5te 1i hapislerde geçmiştir. çok çalışkandır. dünyanın her gün yeniden kurulduğuna inanır. türkçesi, gayreti, dinamo gibi işleyen kafası ve elbette eleştirel bakış açısı örnek alınasıdır. dogmalarıyla düşünüp, hınçlarıyla hareket eden bir topluma çok çok fazladır.

belletilen tarihe, öğretilen bilgiye kuşkuyla yaklaşmış, kendi zihnini kendisi yoğurmuştur. kavgacı değildir, ama bir kavgası vardır. işte bu yüzden büyüktür. türk toplumunu sever, anlar, inceden inceye irdeler. onu ne putlaştırır, ne de yok sayar. döneminin köy romancılarına inat, bilimsel yaklaşır köye, köylüye. fakir baykurt ve türdeşleri gibi köylüyü kutsamaz. ama yakup kadri gibi de köylüyü aşağılamaz.

kemal tahiri niye mi tanımalı? çünkü kemal tahir büyük bir yazardır.

kemal tahiri niye mi okumalı? çünkü kemal tahir büyük bir aydındır.

kemal tahiri niye mi sevmeli? çünkü kemal tahir, "dünyanın en zor çağında, 13. yüzyılda, dünyanın en zor coğrafyası olan anadoluda osmanlı imparatorluğunu kuran milletin cevherine inanıyorum" demiştir.

kemal tahiri tanımalı, okumalı ve önerim sevmeli...

not: büyük yazarımız murat menteş tv kürsüsünde ağırladığı konuğundan kemal tahirin babasının 2. abdülhamitin yaverlerinden olduğunu duyunca küçük dilini yutacaktı. oysa büyük türk romancımız murat menteş, kemal tahirin en önemli romanlarından olan bir mülkiyet kalesi'ni okusaydı yahut bu ünlü yazarın 1 sayfalık biyografisine göz gezdirseydi bunu bilirdi. olsun, en azından şimdi biliyor...
devamını gör...
sol cenahtan çıkmış ender rastlanan adam gibi adamlardan biri kendisi de...attila ilhan gibi yerlidir, saplantılı değildir,objektif olmasını her zaman bilmiştir.
eserlerinde cumhuriyet dönemi yeni türk toplumuna esaslı eleştiriler getirmiştir.
bozkırdaki çekirdek, devlet ana, esir åžehrin insanları , yorgun savaşçı bunlar hep türk edebiyatı için çok önemli eserlerdir...

ayrıca fikir alanında yerli bir sol oluşturmaya , marksizmi anadoluya uyarlamaya çalışan şevket süreyya ile birlikte ilk aydınlardandır...

doğal olarak bu konuda başarılı olamasa da roman alanında ki başarıları onun isminin hayırla anılmasına yetmiştir.
devamını gör...
yetmişlerde ve genelde sağcıların yazarı olarak itibar görürmüş. düşünce rüzgarımın yönü hafif soldan estiği halde edebiyat mevzu bahis olunca kalıplara itibar etmeyen biri olarak en sevdiğim yazarların başında gelen büyük yazar.
devamını gör...
bir defasında ayşe şasa'ya şöyle demiştir ki, bu memleketi ne kadar iyi tanıdığını gösterir:

"şunu bilmiş ol ki, bu ülkede maskaralık yaptığın sürece herkes sana alkış tutar. ciddi bir şey yapmaya kalkarsan da kimse ilgilenmez, yüzüne bakmaz. bunun baştan böyle bil"
devamını gör...
''1938'de siyasi görü?leri nedeniyle ''bahriye olay?'' diye bilinen davan?n san?klar?ndan biri olarak donanma komutanl??? mahkemesi'nde yarg?land?, askeri isyana te?vik etmekle suçlan?p 15 y?l a??r hapis cezas?na çarpt?r?ld? (deniz subay? olan karde?i nuri demir ve naz?m hikmet de ayn? davadan mahkã»m oldular). çank?r?, çorum, k?r?ehir, malatya cezaevlerinde 12 y?l yatt?ktan sonra 1950â?de ç?kan aftan yararlan?p serbest kald?'' (wiki) (1910 d-1973 ö).

muhakkak t?klay?n: ( #2833765 )devamını gör...
sadece edebiyatçı değil dir kemal tahir, düşünürdür de aynı zamanda, köy romanları, milli mücadeleyi konu alan romanları, mahpus romanları gayet güzel ve okunasıdır, esas olarak yaptığı şudur kemal tahir'in romanını okuduğunuzda karakterlerden biri konuşunca düşünürsünüz o adam zaten başka türlü konuşamaz bunu yapabilmektedir kemal tahir, türk insanını, toplumunu öyle gerçekçi anlatır ki, ve tarihi zaman zaman sarsılırsınız...
devamını gör...
100 yıl evvel bugün istanbul'da dünyaya teşrif etmiş olup asıl adı ismail kemalettin demir'dir. iyi ki doğmuş diyebileceğimiz şahsiyetlerdendir.
devamını gör...
cumhuriyet dönemi romancılarından olan sanatçı, ortaöğrenimini yarıda bırakmış, gazetecilik yapmış, siyasal düşüncelerinden dolayı anadolu'nun çeşitli cezaevlerinde on iki yıl hapis yatmıştır.. konularını çankırı, çorum dolaylarından, cezaevi yaşantılarından, kurtuluş savaşı'ndan, eşkıya menkıbelerinden alan romanlarında, köyü ve köylü sorunlarını işlemiştir.. osmanlı sosyal hayatı ve devlet yapısı üzerinde önemle durmuş, romanlarının çoğunda bu konudaki görüşlerini ortaya koymuştur..
devamını gör...
1910’da istanbul’da dünyaya geldi. ortaöğrenimini galatasaray lisesi onuncu sınıfa kadar sürdürdü. daha sonra bir süre avukat katipliği yaptı. 1932’de gazeteciliğe başladı ve 1938’de hapse girene kadar bu mesleğini sürdürdü. 1938’de yazdığı bir yazıdan dolayı on beş yıl hüküm giydi; çankırı, çorum, kırşehir ve malatya cezaevlerinde on iki yıl yattı. ve bu dönemde içinde bulunduğu dünya görüşünün türkiye uzantısını eleştirmeye başladı ve kalıplaşmış inançlardan sıyrılarak düşüncenin genel karakterine dönük fikirler geliştirmeye başladı. halit refiğ hazırladığı kitabında bu konuşla ilgili şunları söylüyor:

“kemal tahir, kendisini kimseye ve hiçbir gruba bağımlı hissetmeden, düşüncelerini, karşısındaki ister anlasın ister anlamasın, herkese açardı. düşünce onun için hiçbir zaman son durağını bulamayan sonsuz bir gelişim halindeydi. ileri sürülmüş ve ileri sürülen her düşüncenin mutlaka karşıtlarını bulurdu. bu karşıtların vardığı sentezlerle de yetinmez, çoğu zaman etrafındakileri şaşırtırcasına sentezlerin içindeki kendi karşıtlarını arardı. onun teorik olarak karşıtlıklardan sentezler bulma düşüncesi, pratikte, çelişkili türkiye gerçeklerinden, akılcı ve millã® birlik kavramına erişmenin yollarını gösteriyordu. bu açıdan kemal tahir, birbirinden farklı özellikleri kullanılarak, parçalanmaya ve bölünmeye çalışılan türk toplumunun, bütünleşme arayan "kollektif vicdanı"nın temsilcisidir."

sanat hayatına önce şiir (1932-1934), sonra hikayelerle (1935) giren kemal tahir; konularını çankırı, çorum dolaylarından, cezaevi yaşantılarından, kurtuluş savaşı’ndan, eşkiya menkıbelerinden alan romanlarında, törelere bağlı, kökü geçmişlerde köy düzen ve sorunlarını inceledi, eleştirdi. yerli dekor ve renkleri ustalıkla kullanarak gerçek bir anadolu romanı oluşturdu. kemah tahir bunun yanında bir çok inceleme eser de yazdı. özellikle marxist terminolojiyi yerlileştirerek, anadolu’ya uygun bir terminoloji oluşturmaya çalıştı. bu yüzden de dönemin bir çok aydını tarafından da eleştirildi. bu yüzden de çevresine bu tazyiklerden sıkıldığını sık sık dile getirirdi. ölümü de böyle bir tartışma esnasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle oldu (21 nisan 1973)
devamını gör...
biz bize benzeriz, kahpe kısmını sınayan kendi rahatını kaçırır, karıyı kötülükte bastın mı ya boşarsın ya kesersin buda senin paşa gönlüne kalmış, ulan iyi ulan aferin köpoğlusu, iti öldürüne sürütürler vs vs vs böyle konuşur kemal tahir tam bir türktür, babası sultan abdulhamid'in (2. hamid) marangozlarındandır, saraylıdır yani...

ülkesindeki eksikliklerden ötürü romanlarında tarih, felsefe, sosyoloji, ekonomi yazmak zorunda kalmış bunu da, talip apaydın'a üzüntülü bir dille kaleme aldığı mektupta belirtmiştir...

öldüğü gün için ben denizi güldüren rivayetler vardır ki, daha bir severim, üstelik gerçeklik payı gayet yüksektir bu rivayetlerin...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar