kendini beğenmek

halin iyiye gitmesine engeldir. said nursi'nin 28. lem'ada geçen tesbiti,

--- alıntı ---

tezkiyesiz nefs-i emmâresi bulunmak şartıyla, kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. eğer zâhirî sevse de samimî sevemez; belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır. ve kusurunu nefsine almaz, belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebrie eyler. mübalâğalarla, belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek, adeta takdis eder ve derecesine göre "hevâ ve heveslerini kendisine mâbud edinen kimse." * âyetinin bir tokadını yer.

temeddühü ve sevdirmesi ise, aksülâmelle istiskali celb eder, soğuk düşürtür. hem amel-i uhrevîde ihlâsı kaybeder, riyâyı karıştırır. Âkıbeti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen ve lezzet-i hazıraya müptelâ olan hisse ve hevâ-yı nefse mağlûp olup, yolunu şaşırmış hissin fetvâsıyla, bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. bir dakika gurur veya intikam yüzünden on sene ceza görür. adeta, ders aldığı amme cüz'ünü bir tek şekerlemeye satan havâi bir çocuk gibi, elmas kıymetinde bulunan hasenâtını, hissini okşamak için ve hevâsını memnun etmek için ve hevesini tatmin etmek için, ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere, enâniyetlere vesile edip, kârlı işlerde hasâret eder.

--- alıntı ---

devamını gör...
peşi sıra kibirden kaleler inşa etmemize sebep olan eylemlerdendir.bu yüzdendir tahammülsüzlüğümüz,affetmem benciliğimiz,ben ne diye özür diliyorum o dilesinciliğimiz.öyle çabuk unuttuk ki,
""arkadaş, sakin ol. ben kral değilim. kureyş kabilesinden kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum." cümlesini.o böyle buyurmuş iken kendini böyle anlatıyorken ben kimim ki diyebilmekte hüner.samimi bir şekilde bunu diyebilmede ama bunu derken de sahte tevazudan olabildiğince kaçınmada.
devamını gör...
manay-ı ismi ile bakmaktır ama aslolan
manay-ı harfi ile bakmak gerektir.

bazan tevazu, küfrân-ı nimeti istilzam ediyor; belki küfrân-ı nimet olur. bazan da tahdis-i nimet, iftihar olur. ikisi de zarardır. bunun çare-i yegânesi-ki ne küfrân-ı nimet çıksın, ne de iftihar olsun-meziyet ve kemâlâtları ikrar edip, fakat temellük etmeyerek, mün’im-i hakikînin eser-i in’âmı olarak göstermektir.

meselâ, nasıl ki murassâ ve müzeyyen bir elbise-i fâhireyi biri sana giydirse ve onunla çok güzelleşsen, halk sana dese, "maşaallah, çok güzelsin, çok güzelleştin." eğer sen tevazukârâne desen, "hâşâ, ben neyim? hiç! bu nedir, nerede güzellik?" o vakit küfrân-ı nimet olur ve hulleyi sana giydiren mahir san’atkâra karşı hürmetsizlik olur.

eğer müftehirâne desen, "evet, ben çok güzelim. benim gibi güzel nerede var? benim gibi birini gösteriniz." o vakit, mağrurâne bir fahirdir.
işte, fahirden, küfrandan kurtulmak için demeli ki: "evet, ben güzelleştim. fakat güzellik libasındır ve dolayısıyla libası bana giydirenindir; benim değildir."

işte, bunun gibi, ben de, sesim yetişse bütün küre-i arza bağırarak derim ki:
sözler güzeldirler, hakikattirler. fakat benim değildirler; kur’ân-ı kerîmin hakaikinden telemmu’ etmiş şualardır.
devamını gör...
kendini beğenme kendini sev. sevmek yerine beğenenlere narsist deniyor genelde. seven adam bunu anlatma ihtiyacı duymaz. beğenense eksiklik duygularını örtmek için bu yolu tercih eder. anlatır. beğendirmeye çalışır.
devamını gör...
sözlükte yapamadığımız eylemdir.
kendimizi ne beğenebiliriz ne de favorileyebiliriz
işte sözlüğü bu yüzden seviyorum *
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar