kerkük çığlığı

bedirhan gökçe'nin -galiba- türkmen şivesi ile seslendirdiği, sözleri aşağıda bulunan şiir.oğuzam, türk menem bayatlardan türkmenem
damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem
yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem
yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan ürek menem
can içre canan bilmişem gavim gardaş, nerdesen

yedi koldan, yirmidört boydan gelmişem orta asyadan
yayından fırlayan ok, huduttan hududa atılan mızrak,
deli taylar gibi dörtnala esmişem
az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem
kuş uçmaz kervan geçmez dağları göçebe adımlarla gezmişem
lrağı yakın, yurdumu ırak eylemişem
tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları,
kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem
kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşa getirmişem
türk illerine haber salmışam gavim gardaş nerdesen

selçuklu şah-ı sultanlarım adım atmış otağıma,
kapıda karşılamışam civan-ı mert erlerimi,
başım üstünde berhudar ağırlamışam
musul’da zengiler, kerkük’te kıpçak,
erbil’de beg teginliler adıyla atabegleri kurmuşam,
türk’ün adını âlemlere duyurmuşam
bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışam,
bahar coşkusu akkoyunlar gibi meralara yayılmışam
sultan cined oğlu şah ismailimle pişirmişem ham yanlarımı,
ocağımda tüten safevi ateşiyle alev alev yanmışam
genç osmanlıyla açmışam bağdat’ın kapısını,
cahiliye devrini kapatmışam
dil, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları,
mum gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi,
çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam
derin hülyalara dalmışam gavim gardaş, nerdesen

ne zaman ki türk birliğine diş bilemiş düşman,
çapraz fişek silahıma davranmışam
zırnık ödün vermemişem sevgimden,
korkmamışam heç, ölümleri kuşanmışam

yalın ayak koşmuşam kafkas cephelerine,
sarıkamış harekâtına katılmışam
buz kesmiş yüreğim Allah-u ekber dağlarında,
katmer katmer kefensiz donmuşam

çanakkale’de etten duvar olmuşam,
göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekil,
bir adım geçirmemişem gâvuru öteye,
üst üste cansız yığılmışam

nasıl ki harb-i cihanlarla zayıflamışam,
güçten kudretten düşmüşem heyhat,
yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları,
hemhal manda manda paylaşılmışam

öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam,
süt kuzu yavru gibi anadolu’dan koparılmışam
köpekler hırlamış peşimden, yılanlar tıslamış
sahipsiz kalmışam gavim gardaş nerdesen

lord planları tayin etmiş kaderimi,
misak-i milli sınırlar dışına çıkarılmışam
itilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen,
tekme tokat yerlere yatırılmışam
dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı,
çöl develerinin hörgücüne tepe taklak asılmışam

türk menem demişem, türkçe söylemişem,
eskiyaka’da kurşunlara dizilmişem
emeğimin hakkını istemişem,
gavurbağ’da linç edilmişem
adalet beklemişem, iplere gerilmişem
eşitlik yeğlemişem, zab suyu kana bulanmış,
altunköprü’de ekin gibi biçilmişem
el insaf vicdan dilemişem zindanlara sürülmüşem
diri diri gömülmüşem gavim gardaş nerdesen

kollarım kırılmış omuzlarımdan, işkencelerle yoğrulmuşam
gözlerim kan çanağı, fincan fincan oyulmuşam
ölmem yetmemiş kâfire, ip sarılmış cesedime, ibret-i âlem sokaklarda dolaştırılmışam
lime lime dağılmışam gavim gardaş, nerdesen

kimliğim değiştirilmiş,
el-temim olmuş türkmen kerkük,
hafızalardan kazınmışam
baas baas bağırmışlar,
kin kusmuşlar yüzüm barabarı,
evimden yurdumdan göçe zorlanmışam

okumak yazmak yok
düşünmem, konuşmam, kızmam yasak
ağzım dilim bağlanmışam
başın kaldırıp bakmak, göz ucuyla süzmek ne cüret
oturmam, yürümem, gezmem yasak
elim ayağım dolanmışam
taş kesilmişem gavim gardaş nerdesen

di gah gel
di gel ölem di gel
adına gurban olam di gel
alnına kanım çalam di gel
bayrağım göğün mavi yeli, ay yıldızım sen
yurdum türkmen eli, can özüm sen
soyum sopum türkoğlu, yüzüm sürdüğüm izim sen
oy men ölmüşem gavim gardaş, nerdesen
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar