kibir ve büyüklenme


--- alıntı ---
KişŸinin kibirli olması da Kuran'ı anlaması karşŸısında çok büyük bir engeldir. Çünkü kibirli bir insan kendini herkesten üstün gördüğŸü için, Kuran'a gereken tevazu ve kulluk bilinci içinde yaklaşŸamaz. Kuran'da kendisine kulluğŸunu, acizliğŸini, sahip olduğŸu herşŸeyi ve her özelliğŸi Allah'ın verdiğŸini hatırlatan ayetleri görmeye tahammül edemez. ÖğŸüt almaya, Allah'ın emirlerine karşŸı boyun eğŸmeye, yasaklarına itaat etmeye, teslimiyetli davranmaya yanaşŸamaz. Bunları kibirine ve gururuna yediremez. Tüm bunlardan ötürü de Kuran'ı, kibir ve gurur üzerine kurulu şŸahsiyeti için bir tehdit olarak görür. Onu yalanlayabilmek için var gücüyle mücadele eder, ayetler hakkında alabildiğŸine tartışŸır durur. Büyüklenenlerin ayetleri anlayamayacakları Kuran'da haber verilmişŸtir:

Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden engelleyeceğŸim. Onlar her ayeti görseler bile ona inanmazlar; dosdoğŸru yolu (rüşŸd yolunu) da görseler, yol olarak benimsemezler, azgınlık yolunu, gördüklerinde ise onu yol olarak benimserler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları dolayısıyladır. (Araf Suresi, 146)

Kendisine Rabbinin ayetleri öğŸütle hatırlatıldığŸı zaman, sırt çeviren ve ellerinin önden gönderdiklerini unutandan daha zalim kimdir? Biz gerçekten, kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde, kulaklarına bir ağŸırlık koyduk. Sen onları hidayete çağŸırsan bile, onlar sonsuza kadar asla hidayet bulamazlar. (Kehf Suresi, 57)

Kibir kendi aklını, kültürünü, bilgisini de herkesten üstün görmeye sebep olduğŸundan, kibirli bir insanın, sahip olduğŸu akademik kariyer, kültür, bilgi gibi özellikler, Kuran'dan iyice uzaklaşŸmasına sebep olur. Bilim adamı veya aydın bir insan olarak görünüp de Kuran hakkında akılsızca iddialar ortaya atanların bu durumu da, kibirin, her kim olursa olsun Kuran'ı anlamaktan alıkoyduğŸunu gösteren canlı bir örnektir. Bu tür kişŸilerin durumu pek çok ayette tarif edilmektedir:

şžüphesiz, kendilerine gelmişŸ bulunan hiçbir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri konusunda mücadele edenlere gelince; onların göğŸüslerinde kendisine ulaşŸamayacakları bir büyüklük (isteğŸin)den başŸkası yoktur. Artık sen Allah'a sığŸın. şžüphesiz O hakkıyla işŸiten, hakkıyla görendir. (Mümin Suresi, 56)

Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işŸitir, sonra müstekbirce (inatla büyüklük taslayarak) sanki işŸitmemişŸ gibi ısrar eder. Artık sen onu acı bir azabla müjdele. (Casiye Suresi, 8)

Tüm bunlardan, Kuran'ı doğŸru anlayabilmek için büyüklenmeyen, mütevazi, Allah'a karşŸı tam teslim olmuşŸ, boyun eğŸen, Allah'ın sonsuz kudreti karşŸısında bir hiç olduğŸunun bilincinde bir yapıya sahip olmak gerektiğŸi anlaşŸılmaktadır.
--- alıntı ---

*

devamını gör...

--- alıntı ---
Kişinin kibirli olması da Kuran'ı anlaması karşısında çok büyük bir engeldir. Çünkü kibirli bir insan kendini herkesten üstün gördüğü için, Kuran'a gereken tevazu ve kulluk bilinci içinde yaklaşamaz. Kuran'da kendisine kulluğunu, acizliğini, sahip olduğu herşeyi ve her özelliği Allah'ın verdiğini hatırlatan ayetleri görmeye tahammül edemez. Öğüt almaya, Allah'ın emirlerine karşı boyun eğmeye, yasaklarına itaat etmeye, teslimiyetli davranmaya yanaşamaz. Bunları kibirine ve gururuna yediremez. Tüm bunlardan ötürü de Kuran'ı, kibir ve gurur üzerine kurulu şahsiyeti için bir tehdit olarak görür. Onu yalanlayabilmek için var gücüyle mücadele eder, ayetler hakkında alabildiğine tartışır durur. Büyüklenenlerin ayetleri anlayamayacakları Kuran'da haber verilmiştir:

Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden engelleyeceğim. Onlar her ayeti görseler bile ona inanmazlar; dosdoğru yolu (rüşd yolunu) da görseler, yol olarak benimsemezler, azgınlık yolunu, gördüklerinde ise onu yol olarak benimserler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları dolayısıyladır. (Araf Suresi, 146)

Kendisine Rabbinin ayetleri öğütle hatırlatıldığı zaman, sırt çeviren ve ellerinin önden gönderdiklerini unutandan daha zalim kimdir? Biz gerçekten, kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde, kulaklarına bir ağırlık koyduk. Sen onları hidayete çağırsan bile, onlar sonsuza kadar asla hidayet bulamazlar. (Kehf Suresi, 57)

Kibir kendi aklını, kültürünü, bilgisini de herkesten üstün görmeye sebep olduğundan, kibirli bir insanın, sahip olduğu akademik kariyer, kültür, bilgi gibi özellikler, Kuran'dan iyice uzaklaşmasına sebep olur. Bilim adamı veya aydın bir insan olarak görünüp de Kuran hakkında akılsızca iddialar ortaya atanların bu durumu da, kibirin, her kim olursa olsun Kuran'ı anlamaktan alıkoyduğunu gösteren canlı bir örnektir. Bu tür kişilerin durumu pek çok ayette tarif edilmektedir:

Şüphesiz, kendilerine gelmiş bulunan hiçbir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri konusunda mücadele edenlere gelince; onların göğüslerinde kendisine ulaşamayacakları bir büyüklük (isteğin)den başkası yoktur. Artık sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. (Mümin Suresi, 56)

Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitir, sonra müstekbirce (inatla büyüklük taslayarak) sanki işitmemiş gibi ısrar eder. Artık sen onu acı bir azabla müjdele. (Casiye Suresi, 8)

Tüm bunlardan, Kuran'ı doğru anlayabilmek için büyüklenmeyen, mütevazi, Allah'a karşı tam teslim olmuş, boyun eğen, Allah'ın sonsuz kudreti karşısında bir hiç olduğunun bilincinde bir yapıya sahip olmak gerektiği anlaşılmaktadır.
--- alıntı ---

*

devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar