kırmızı kırmızı kırmızı

nizar kabbani şŸiiridir. şŸiirdir amma... hem de ne şŸiir...

kırmızı... kırmızı... kırmızı

ı.

bundan böyle düşŸünme hiç.. ã‡ünkü ışŸık kırmızı

kimseyle konuşŸma aman.. ã‡ünkü ışŸık kırmızı

nasları üzerinde tartışŸma sakın

ne fıkhın, ne nahvin, ne sarfın, ne şŸiirin, ne nesrin

ã‡ünkü lã¢netlidir akıl, iğŸrençtir, kötüdür.ıı.

mumla mühürlü kümesini terk etme

ã‡ünkü ışŸık kırmızı

bir kadını ya da bir fareyi sevme

ã‡ünkü sevmenin ışŸığŸı kırmızı.

duvara, taşŸa, koltuğŸa yanaşŸma

cinsiyetin ışŸığŸı kırmızı çünkü.gizli kal.. sineğŸe bile açma kararlarını

bilgisiz kal.. ne zinaya ortak ol, ne yazmaya

yazmak suçundan ehvendir zina çağŸımızda..ııı.

düşŸünme, yurdun kuşŸlarını

ağŸaçlarını, ırmaklarını ve haberlerini

düşŸünme yurdun güneşŸine saldıranları

nasılsa gelir zorun kılıcı sabahleyin

gazete başŸlıklarında

manzã»me vezinlerinde

kahvenin telvesinde

karının kollarında uyuma

kanepenin altında bulunurlar çünkü

tan ağŸarırken ziyaretçilerin..ıv.

eleşŸtiri yahut felsefe kitaplarına dalma

tan ağŸarırken gelen ziyaretçilerin

güve gibi yayılırlar kitap raflarına

karınca, sivrisinek ve süprüntü dolu fıçıda kal

ayaklarından asılı kal kıyamete kadar

sesinden asılı kal kıyamete kadar

aklından asılı kal kıyamete kadar

fıçının içinde kal ki görmeyesin

şžu tecavüze uğŸramışŸ toplumun yüzünü..v.

sultana gitmeye kalkışŸırsan

yahut karısına yahut da

kölelerinin etini yer gibi

balık, elma, çocuk yiyen

ãœlke güvenliğŸinden sorumlu hısımına

ışŸığŸı kırmızı bulacaksın mutlaka..vı.

bir gün okumaya kalkışŸırsan

hava durumunu, ölenlerin adlarını, suç haberlerini

ışŸığŸı kırmızı bulacaksın mutlaka..

sormaya kalkışŸırsan fiyatını astım ilã¢cının

ã‡ocuk ayakkabısının, domatesin fiyatını

ışŸığŸın kırmızı bulacaksın mutlaka..

burç köşŸesini okumaya kalkışŸırsan bir gün

talihini öğŸrenmek için

petrolden önceki ya da petrolden sonraki

ışŸığŸı kırmızı bulacaksın mutlaka..vıı.

sığŸınacağŸın bir ev aramaya kalkışŸırsan kartondan

yahut savaşŸtan kalma bir kadın, seni avutmaya razı

bir çift sarkık göğŸüs, kullanılmışŸ buzdolabı

ışŸığŸı kırmızı bulacaksın mutlaka..

sınıf öğŸretmenine sormaya kalkışŸırsan, neden

arapları avutuyor bugün bozgun haberleri?

neden üst üste camlar gibi kırılıyor araplar bugün?

ışŸığŸı kırmızı bulacaksın mutlaka..vııı.

arap pasaportuyla yola çıkma

bir daha yolculuk yapma avrupa'ya

biliyorsun avrupa dar geliyor tüm düşŸkünlere

ey itilmişŸ, şŸüpheli, tüm haritalardan kovulan

ey büyük yaralar almışŸ horozey savaşŸmadan öldürülen

ey kanı akmadan boğŸazlanan

Allah'ın ülkelerine yola çıkma, çünkü

korkakları görmekten hoşŸlanmaz Allah..ıx.

arap pasaportuyla yola çıkma

sıçan gibi bekle her havalimanında

ã‡ünkü ışŸık kırmızı

high-roads'daki kumral satıcı kadına

düzgün bir dille

ben mervan'ım, adnan'ım, sahban'ım deme

ã‡ünkü bu ad bir şŸey söylemez ona

ã‡ünkü senin tarihin, efendim, sahte bir tarih..x.

libidoya ilişŸkin kahramanlıklarınla şŸişŸinme

ne susan, ne jeanine, ne collette

ne binlerce fransız kadın bugün

okumuşŸ değŸiller zir ile anter'in öyküsünü!!

paris gecesinde gülerek görünme

hemen oteline dön.. ã‡ünkü ışŸık kırmızı..xı.

arap pasaportuyla yola çıkma

arap mahallelerinde üç kuruşŸ için öldürürler seni

akşŸam acıkınca yerler seni

hã¢tem tã¢ã®'ye konuk olma sakın

yalancıdır o, dolandırıcıdır

aldatmasın seni binlerce cariye

ve sandık sandık altın..xıı.

dostum

geceleyin tek başŸına dolaşŸma

arab'ın köpekdişŸleri arasında

sen evinde oturmakla kısıtlısın

soyu belirsiz birisin kendi toplumunda

dostum

Allah araplara rahmet etsin!!

devamını gör...
nizar kabbani şiiridir. şiirdir amma... hem de ne şiir...

kırmızı... kırmızı... kırmızı

ı.

bundan böyle düşünme hiç.. çünkü ışık kırmızı

kimseyle konuşma aman.. çünkü ışık kırmızı

nasları üzerinde tartışma sakın

ne fıkhın, ne nahvin, ne sarfın, ne şiirin, ne nesrin

çünkü lânetlidir akıl, iğrençtir, kötüdür.ıı.

mumla mühürlü kümesini terk etme

çünkü ışık kırmızı

bir kadını ya da bir fareyi sevme

çünkü sevmenin ışığı kırmızı.

duvara, taşa, koltuğa yanaşma

cinsiyetin ışığı kırmızı çünkü.gizli kal.. sineğe bile açma kararlarını

bilgisiz kal.. ne zinaya ortak ol, ne yazmaya

yazmak suçundan ehvendir zina çağımızda..ııı.

düşünme, yurdun kuşlarını

ağaçlarını, ırmaklarını ve haberlerini

düşünme yurdun güneşine saldıranları

nasılsa gelir zorun kılıcı sabahleyin

gazete başlıklarında

manzã»me vezinlerinde

kahvenin telvesinde

karının kollarında uyuma

kanepenin altında bulunurlar çünkü

tan ağarırken ziyaretçilerin..ıv.

eleştiri yahut felsefe kitaplarına dalma

tan ağarırken gelen ziyaretçilerin

güve gibi yayılırlar kitap raflarına

karınca, sivrisinek ve süprüntü dolu fıçıda kal

ayaklarından asılı kal kıyamete kadar

sesinden asılı kal kıyamete kadar

aklından asılı kal kıyamete kadar

fıçının içinde kal ki görmeyesin

åžu tecavüze uğramış toplumun yüzünü..v.

sultana gitmeye kalkışırsan

yahut karısına yahut da

kölelerinin etini yer gibi

balık, elma, çocuk yiyen

ülke güvenliğinden sorumlu hısımına

ışığı kırmızı bulacaksın mutlaka..vı.

bir gün okumaya kalkışırsan

hava durumunu, ölenlerin adlarını, suç haberlerini

ışığı kırmızı bulacaksın mutlaka..

sormaya kalkışırsan fiyatını astım ilâcının

çocuk ayakkabısının, domatesin fiyatını

ışığın kırmızı bulacaksın mutlaka..

burç köşesini okumaya kalkışırsan bir gün

talihini öğrenmek için

petrolden önceki ya da petrolden sonraki

ışığı kırmızı bulacaksın mutlaka..vıı.

sığınacağın bir ev aramaya kalkışırsan kartondan

yahut savaştan kalma bir kadın, seni avutmaya razı

bir çift sarkık göğüs, kullanılmış buzdolabı

ışığı kırmızı bulacaksın mutlaka..

sınıf öğretmenine sormaya kalkışırsan, neden

arapları avutuyor bugün bozgun haberleri?

neden üst üste camlar gibi kırılıyor araplar bugün?

ışığı kırmızı bulacaksın mutlaka..vııı.

arap pasaportuyla yola çıkma

bir daha yolculuk yapma avrupa'ya

biliyorsun avrupa dar geliyor tüm düşkünlere

ey itilmiş, şüpheli, tüm haritalardan kovulan

ey büyük yaralar almış horozey savaşmadan öldürülen

ey kanı akmadan boğazlanan

Allah'ın ülkelerine yola çıkma, çünkü

korkakları görmekten hoşlanmaz Allah..ıx.

arap pasaportuyla yola çıkma

sıçan gibi bekle her havalimanında

çünkü ışık kırmızı

high-roads'daki kumral satıcı kadına

düzgün bir dille

ben mervan'ım, adnan'ım, sahban'ım deme

çünkü bu ad bir şey söylemez ona

çünkü senin tarihin, efendim, sahte bir tarih..x.

libidoya ilişkin kahramanlıklarınla şişinme

ne susan, ne jeanine, ne collette

ne binlerce fransız kadın bugün

okumuş değiller zir ile anter'in öyküsünü!!

paris gecesinde gülerek görünme

hemen oteline dön.. çünkü ışık kırmızı..xı.

arap pasaportuyla yola çıkma

arap mahallelerinde üç kuruş için öldürürler seni

akşam acıkınca yerler seni

hâtem tâã®'ye konuk olma sakın

yalancıdır o, dolandırıcıdır

aldatmasın seni binlerce cariye

ve sandık sandık altın..xıı.

dostum

geceleyin tek başına dolaşma

arab'ın köpekdişleri arasında

sen evinde oturmakla kısıtlısın

soyu belirsiz birisin kendi toplumunda

dostum

Allah araplara rahmet etsin!!

devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar