konsorsiyum

6. (Tematik)
1. [eko.] [huk.] bir ülkenin dış borçlarını ödeme güçlüğü içinde olması durumunda, dış yardım sağlayan ülkelerin ya da kuruluşların değişik kaynaklardan sağlanan kredilerin kullanılmasını düzenlemek amacıyla aralarında kurdukları birlik.

2. [eko.] [huk.] [ulusi.] değişik kuruluşların bağımsız hukuksal kimliklerini koruyarak ortak bir amaca ulaşmak için geçici olarak kurdukları birlik.

(alm. konsortium, n; fr. consortium, m; ing. consortium)

*
devamını gör...
8. (Tematik)
belli bir hedefi gerçekleştirmek üzere birlikte çalışan bağımsız teşebbüsler grubudur. inşaat
piyasası gibi büyük projelerin söz konusu olduğu, birçok teşebbüs arasında yakın işbirliği
gerektiren durumlarda ortaya çıkmaktadır. (bkz. komisyon (2002))
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar