kuram

belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü. sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori.
devamını gör...
düzenli olarak gözlenen olayları açıklayan genel özelliklerin belirlenebilmesi için gösterilen bir çaba. kuramların oluşturulması, bütün sosyoloji çalışmalarının temel bileşenlerinden biridir.
devamını gör...
1. [çocg.] bilimde değişik olguları açıklayan, gelecek olayları kestirme olanağı sağlayan ilkeler dizisi.

2. [egitb.] 1. düşünce alanında kalan bilgi ve bu bilginin bilimsel temel ve kuralları. 2. gözlem konusu olan bir olgu, olay ve ilişki üzerinde yapılan deneyler sonucu doğruluğu hemen hemen kesinleşen yöntemli açıklama.

3. [fel.] olaylar ve olgulara ilişkin, içinde deneysel ve düşünsel öğeler barındıran bütüncü, genel açıklama biçimi.

4. [man.] geçerli bir mantıksal dizge ile bu dizgedeki mantıkça kapalı bir önerme kümesinden oluşan dizge.

5. [topb.] yaşanan bir gerçeklik alanının, görebildiğimiz ve ölçebildiğimiz şeylerin ötesine geçen bir açıklamasını yapmak amacıyla kavram ve bilgileri dizgeler içinde düzenleyerek sonuçlar çıkaran, birbiriyle ilintili tanımlar ve ilişkiler bütünü.

6. [yönb.] 1. belli bilimsel veri ve bulguları temel alarak bir olguyu açıklamaya çalışan, kendi içinde tutarlı, dizgeli bilgiler bütünü. 2. bir alandaki olayları/değişkenleri tanımlamak, olaylar arasındaki ilişkileri betimlemek ve bu olayların ortaya çıkmasını açıklamak için ileri sürülen, mantıksal olarak sistemli ve tutarlı önermeler, savlar düzeni.

(alm. theorie, f; fr. théorie, f; ing. theory; yun. theoria; esk. nazariye)

*
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar