kürtçe

201.
hükümet devirmek ülkede dilediği gibi at koşturmak adına her türlü terörü yapan ya da destek veren kesim de türkçe konuşmakta paşalar gibi, o yüzden türkçe konuşanlara tavır mı alınmalı? komik.

teröristin dili diye bakacaksak olaya kimse konuşmasın işaret dili ile anlaşalım en temizi.
devamını gör...
206.
üniversite de kürtçe'nin olmadığını* ispatlamaya çalışan kitap okuturlardı hocalar*.bu çabayı anlamamışımdır eğer bir ırk bir dil kullanıyorsa ve benim dilim bu diyorsa neden yok saymaya çalışılır amaç ne?türkçeyi etkisi altına almış bir dil de değil ingilizce gibi.bu kürtçenin bize dokunan tarafı ne...
devamını gör...
208.
ülkeyi yöneten kişilerin zorbalığıyla bir dönem konuşması dahi yasaklanan ve bu yüzden genellikle ülkemizde ana dili kürtçe olanların bildiği dil.
oysa farklı diller, farklı ırklar, farklı gelenek ve görenekler bir toplumun zenginliğidir.

zamanında zorbalarca yasaklanmasaydı, belki de, ana dili türkçe olan birçok kişi de -en azından temel ifadeleriyle- bu dili biliyor olacaktı.
devamını gör...
210.
teröristlere yedi yirmidört lanet okuyan babamın ve annemin ikinci dili. arapça kelimelerden dolayı ahengi de vardır. bir kaç it yüzünden terörist dili nitelemesi yapılması pireye kızıp yorgan yakmak gibidir.
devamını gör...
211.
bir dildir. terörün dilidir demek haksızlık olur.

dünyada terörün dili ibranicedir. bunun dışındakilerin hepsi tercümedir, aktarmadır.
devamını gör...
216.
aslında bir dil değil lehçedir. her ne kadar kabul etmeselerde millet değil sadece bir boydurlar. uydurma alfabelerine bakıldığında geldiklerini iddia ettikleri coğrafyada alsa var olmamış harflerden oluşur. her yönüyle çakmadır.
örn:
türk > azeri
türk> yörük
türk> oğuz gibi.
devamını gör...
218.
kürdçe ile farsça arasında çok yakın benzerlikler vardır. tıpkı kürdlerin bin yıllardır farsilerle aynı coğrafyaları paylaşmaları gibi. kürdçe farsçanın bir lehçesidir. ama günümüz farsçasının bir lehçesi değildir. kürdlerin farsilerden geldiği gerçeği kadar kürdceninde farscanın bir kolu olduğu doğruluğu vardır. nasılki ilk ortaasya türkleri moğollarla kardeş ise kürd ler de farslarla aynı kökten gelirler.
binlerce yıl kadar önce doğu farsları yerleşik düzene geçerken, batı farsları göçebe kalmayı yeğlemişler. o zamanın batıdaki göçebe farsları bugünkü kürtlerin, zazaların, leklerin, lorların, bahtiyarilerin atalarıdır. farsça ile kürdçe arasındaki 1000 yıllık ayrılık sonucu aralarındaki anlaşma oranı %50 ye kadar düşmüştür. bu nedenle artık kürdçeye farsçanın bir lehçesi diyemiyoruz. kürdçe artık başlı başına bir dildir. ayrıca kürdçede önemli bir rol oynayan adların, fransızcada olduğu gibi eril ve dişil olarak cinslere göre ayrımı olayı farsçada yoktur.
çünkü bir dilin diğer dilden olan farklılığını anlamak istiyorsak her iki dilden iki kişinin birbirleriyle karşılaştırıp konuşturmamız gerekiyor. eğer anlaşıyorlarsa o dil etkilendiği dilin etkisinde devam ediyordur. anlaşamıyorlarsa diller ayrışmıştır.
kürdçe ile farsça arasındaki ilişki türkçe ile özbekçe arasındaki ilişkiye benzer. özbeklerde türk tür, türkiye türkleride. siz bir özbekle anlaşabilen türkiye türküne rastladınızmı.
bin yıldan bu yana farsçadan ayrılması artık farslarla kürdleri çevirmen olmadan biribirilerini tam olarak anlayamaz hale getirmiştir.

gramer öyle bir kişinin dil için tayin edebileceği şey değildir. insanlar dil bilmiyorken gırtlak, dil, dudak tan çıkan seslerin ahenge kavuşması, anlaşılması ve kurallara bağlanılması sürecine gramerin başlangıcı diyoruz.

bu tür dillerdeki ayrışmayı sadece farsiler yaşamamış batı avrupa da yaşamıştır. ispanyolca, italyanca, fransızcan latinceden geldiği gibi, ingilizce köken olarak bir cermen dilidir.

insan hakları evrensel beyannamesinin ilk maddesi.

(türkçe)
bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

(farsça)
heme merdom azad be dunya miyayend o der heysiyet o hoquq ba hem beraberend. heme daraye huş o vecdan hestend o bayed be yekdiger ba ruhe beraderi reftar konend.

(kürdçe)
hemu mirov azad ten dinyaye ü di weqar ü mafan de wekhevin. hemü xwedi hiş ü vicdan in ü dive li hember hev bi ruhe bratiye bilivin.
devamını gör...
219.
farklı ırkların oluşmasını sağlayan etkenlerden biri de dildir. kürtler bir ırk olduğuna göre kürtçe de bir dildir. her ne kadar ırkçılık yapanlar kabul etmeseler de. ayrıca kürtçe bir edebiyat söz konusu. edebiyatın dilsiz yapılma ihtimali olmadığına göre kürtçe kesinlikle bir dildir. tüm diller başka dillerin bazı kelimelerini aldığı gibi kürtçede de başka dillerden kelimeler vardır. bu kelimelerin olması onun ayrıca bir dil olmasına engel değildir.
bazıları tarafından bir dil olarak kabul edilememesinin sebebini de anlayamıyorum.
devamını gör...
220.
türk faşistlerince olmadığı iddia edilen, tc ile edebiyatına, gelişimine ket vurulan, 'konuşulduğuna göre vardır' demenize bile radikal tepkiler alabileceğiniz, sadece bu dili bilmekten ötürü yaşadığı topraklarda meşruiyetini baskıyla sağlamış devletin olanaklarından mahrum kalmasında beis görülmeyen insanların olduğu, otobüs, tramvay, metro gibi bilumum ulaşım araçlarında konuşanlara 'burası türkiye, türkçe konuş' nevinden ikazların hala yapılabileceği ve asimilasyona maruz bırakılmış bir halkın kimliği olduğunun vurgusunu yapabilmek adına sığınacakları tek kale olarak kalan dil.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar