kürtçe

kesinlikle türkçe ile kıyaslanmaması gereken dil zira biri binlerce yıllık imparatorluklar tarafından desteklenmiş bir dil, digeri ise feodal düzende içine kapalı bir şekilde yüzyıllarca binyıllarca diger kültürlerin etkisinde şekillenmiş, hatta bazı dönemlerde konuşulması yasaklanmış dil*. aklınız alıyorsa daha kıyaslayın.
devamını gör...
hafız o kadar uzun bir yazı yazdım ki, beni eksiye boğarlar diye yayınlamaktan vazgeçtim. (bkz: tırısmak) (bkz: kürtçeye bulaşanı eksiye boğarlar)
edit: dayanamıyroum yazacağım.
türke laf atan vefasız insanların bir bölümünün içinde bulunduğu milletin, aynı şehrin aynı kasabanın farklı köylerinde ikamet edenlerinin dahi birbirlerini konuştuklarında anlayamadığı zorttikçe bir dil. hiç bir edebi geçmişi olmayan, tarihin hiçbir döneminde iz bırakamamış, selahattin eyyübi gibi bir islam kumandanının elinde onca güç varken kurmadığı kürt devleri için bitaraflarını yırtan bölücülerin resmi dil olarak kabul edilmesini istedikleri anlaşma sesleridir. avrupanın parmağının önce gözlerine sonra bilmem nerelere kadar uzandığı bir milleti şarkılarla türkülerde gazladıktan sonra konuştukları dağ dilini resmileştirme çabası içerisınde adlandırdıkları dil adıdır.
zorttikçe eski afrika kabilelerin dillerinden bile daha çok yabancı kelime içerir. türkçe farsça arapça fransızca ve uydurukça birçek kelime ile oluşrutulan bu dil bölcülük ateşinin benzinidir. rabbim bu topraklarda kürtçenin ve yahut herhangi bir başka dilin resmi dil olarak konuşulduğu bir devleti kurmaya çalışanları kahru perişan eylesin dileklerini dudaklardan düşürtmeyen dildir.
devamını gör...
bir "anne dili" * olduğu için yeterince saygı göstermemiz gereken, biz insanların en temel anlaşma gereksinimi olan konuşmaya yardımcı olan, başka bir kelimeler ve kurallar bütünü. kendisi canlı bir varlık olmadığı için buğz etmek ya da övmek anlamsızdır. sadece kullanırız.
devamını gör...
kürt kelimesinin bile kabul edilmediği bir ülkede kürtçe tartışılmaya başlamışsa bu da bir gelişmedir.bir kaç nesil sonra bu tartışma da kalmayacaktıhttp://r.ve bu kadar baskıya karşı hala adını koruyabilen bir dil olduğu için de bende saygı uyandıran bir dildir.*
devamını gör...
kimsenin bilerek ve isteyerek yok etmeye çalışmadığı ama nedense kürtlerin ısrarla yok oluyor dediği bir dildir.
eğer birileri bu dilin kullanılmasından rahatsız oluyorsa ,
kürtler şöyle bir durup kendilerine bakmalı ve sorunu kendilerinde aramalılar.
devamını gör...
insanlarin bilmediği bir şey yada bir dil hakkında neden bu kadar atıp tutturmaya çalışıyorlar anlayabilmiş değilim.

kürtçe de türkçeyi de biliyor konuşuyorum onun için burada bir şeyler yazma hakkım var.

kürtçe osmanlı döneminde doğudaki tüm medreselerde eğitim ve öğretim dili olarak kullanılmaktaydı taki avrupadaki faşist akımlardan etkilenerek kurulan laik t.c. ye kadar. laik sistemle kurulan bu ülke en başta doğudaki ilim ve irfan yuvası olan medreseleri kapattı dini halkın yüreğinden koparmaya çalıştı. dinini en güzel şekilde öğrendikleri yerler kapanınca kürt halkının bir kısmı da avrupadaki bu faşist akımdak etkilenerek çeşitli yollarla bizi müslüman türk(faşist olmayan) kardeşlerimizden ayırmaya çalışıyor. ve görüyorumki bu ülkeyi bölmeye çalışanlar sadece kürtler değil bölünme taraftarlarının ekmeğine yağ bal süren türkler de var. eğer kürlerin tamamı bu ülkenin bölünmesini istemiş olsaydı şu anda bu coğrafyada ne türk devleti ne de kürt devleti olacaktı. çünkü türkler bu coğrafyaya ilk ayak basmaları kürtlerin yardımıyla gerçekleşmiştir. kurtuluş savaşında da tüm türk illeri işgal altındayken işgal altından olmayan kürt illerinden gelen desteklerler bu savaş kazanılmış ve sonrdana tüm halkların isteklerine ters düşen bi rejimle (laiklik) türkiye cumhuriyeti kuruldu. ben her zaman diyorum türkler olmasaydı kürtler, kürtler olmasaydı türkler bu coğrafyada yaşayamazdı. bu coğrafyada bu iki millet birbirini tamamlamaktadır. biri olmasaydı diğeri kolay lokma olurdu.

kürtçe etrafındaki dillerden (diğer dillerde de olduğu gibi) etkilenmiş ve diğer dilleri etkilemiştir. içinde türkçe arapça veya başka herhangi bir dilden kelime bulunması onun bir dil olamadığını göstermez.

ayrıca su bergson hususuna gelelim değerli yazarımız ismet özelden ricam türkçeden büyük-küçük ünlü ve ünsüz uyumuna uymayan kelimeleri çıkarsın sonra da gelsin bergsonu çevirsin benden ne isterse veririm. o zaman şairimiz hiç anlayamadığı konuşamadığı bilmediği bir dil hakkında bu kadar faşist bir yaklaşımda bulunacağını sanmıyorum.

kürtçe metin görmek isteyenler piyasada kürtçe mevlitler şiirler kasideler hatta kürtçe mealli kur'an-ı kerim bile bulabilirler.


(bkz: veda hutbesi) okuyun ve anlayarak okuyun
hiç bir milletin hiç bir milleten her yönüyle ten rengi olsun, dili olsun, üstün olmadığını o zaman anlarsınız.

not: yukarda yazdıklarım sadece kendi fikirlerim ben sizin fikirlerinize saygılı olduğum gibi siz de benim fikrime saygılı olun.
devamını gör...
faşistlerin ne yaparlarsa yapsınlar kurutamayacağı bitiremeyeceği cahil eleştirilerine cevap niteliğinde zengin edebi geçmişi olan bir dildir.
devamını gör...
türkiye coğrafyasında belli bir çoğunluğun kullandığı dil. lakin bünyesinde farsça,arapça,türkçe bulunduran kolaj bir dildir ki alfabesi de konuşma dili kadar karmaşık bir kolaja sahiptir. ingiliz alfabesinden ''x,w'' gibi enterasan harfleri almış... bir çok kişi tarafından kullanılan iletişimi sağlayan dil çeşidi.

ülkemizde birinin sizden nefret etmesini istiyorsanız hemen başvurmanız gereken dildir. iki kürtçe konuşana ''aha bu kürt, hemen dürt! derler...

lakin yarım pasaj ingilizce konuşuna; ''ahan bu ingiliz saldırın!'' demezler...

böylesine enterasan olaylara zemin hazırlayan hazırladığı bu zeminden habersiz olan dildir. konuşamadığım ve anlayamadığım dildir. arkadaşlarımın sayesinde birkaç tane kalıplaşmış kelime haricinde başka da bi'şey öğrenemediğim dildir.
devamını gör...
kürtçe'nin dil olduğu kavramı sistemsiz ve altyapısız bi yalandan öteye gidemez...kelimelerinin %97'si sağdan solma alma olan bi yapının dil oldugundan nasıl söz edebiliriz ki?

kürtçeyi lehçe ya da ağız olarak inceleyebiliriz ağız diyene ya da lehçe diyene karşı çıkamam araştırmak gerekiyor bu kısmını...
insanalrı keriz yerine mi koyuyoruz bız bu sitede...kürtçe'nin gramer yapısı şahsına münhasır diller gibi değildir çünkü gramer yapısı yoktur bir dil oluşturduğu lehçelerle büyük ölçüde gramer yapısı benzerliğini tutturur...!...

hint-avrupa dili'ne aitmiş?

çocuk mu kandırıyosunuz?ne tarafa ait aryan mı?veya sami mi?

zannetmeyinki arkadaslar bu konuda bunlar hint-avrupa dili derken sağlam bı yapıdan bahsedıyorlar aryan tezinden bahseder bunların abileri...

bu "aryan" tezini maurice duvarger "saçmalık" olarak niteler ve:

- "adı var kendi yok bir dille tanımlanan; bu adı var kendi yok halk topluluğunu bir çok sözde bilgin bir yere yerleştirmeye çalıştı. vardıkları sonuçların birbirini tutmazlığı bunların saçmalığını da açıkça ortaya koymaktadır"


çünkü aryan tezi saçmalıktır olmayan bişeydir tutarsızdır...

bazı kürt oymaklarının öz-be-öz türkçe adları da müslümanlığı kabul etmelerinden sonra değişmiştir. haldi-halidi cafarlı-caferi (abaza) abhas-abbas kuris-kureyåži hasarenli-hasenanlı gibi...


v. minorsky "kürtlerin iran㎠sayılması ırk㎠olmaktan ziyade; dil ve tarih mütalâalarına dayanmaktadır. kürtlerin merkezi sahaya yerleşmeden evvel oralarda isimleri kendilerininkine benziyen fakat başka menşeli kardu adlı bir kavim yaşamış olduğu ve bunların sonradan iran menşelilerle karıåžmıåž olduğunu ileri sürmek mümkündür" der.

bu ifade dahi kürt bölücülerin sahiplenmeye çalıştığı karduların kürt olmadığını kürtler'in de iranlı yani aryan olmadıäžını göstermektedir.

ayırımcılar "kürtçe"yi ayrı bir dil gibi yutturmak isterler.

kürtçe denilen ağızların pek çoğunda gramer türkçe'yi andırır...

mesela cümlede öğelerin sıralanması çoğu zaman türkçe gibi

özne + tümleç + yüklem şeklindedir. hint-avrupai dillerdeki gibi

özne + yüklem + tümleç şeklinde değildir.... bu da bizim uydurmamız değil bilakis kürtçülerin yayınlarında yer alan hususlardır.

örnekler:

ez it we re dibejim .... min jı wi re da ... kürtçe

ben ona söylüyorum ... ben ona verdim ... türkçe

ı am telling him ... ı gave it to him ... ingilizce

min sev heye ... ez dewlemend bum ... kürtçe

benim elmam var ... ben zengin idim .... türkçe

ı have an apple ... ı was rich ... ingilizce

wi lı ser reki ne aw heye ne çamor .... kürtçe

o yolun üstüne ne su var ne çamur .... türkçe

there is neither water nor mud on that road ....ingilizce

ez kırmanç ım ... ez civan ım .... kürtçe

ben kırmanç'ım ... ben civanım (gencim) ... türkçe

ı am kırmanç ... ı am young .... ingilizce

zu vare kalemiha hılda hikatamın binvise... kürtçe

çabuk gel kalemini al hikayemi yaz .... türkçe

come quickly take your pencil write my story... ingilizce

ez dıbıjim kırmançi turani'ye ew dibiye na... kürtçe

ben diyorum ki kırmanç türk'tür o diyor ki hayır... türkçe

ı say that kırmanç is turk he says no... ingilizce

vare çay veho... kürtçe

gel çay iç... türkçe

come have tea.... ingilizce

bu örnekler hint-avrupai olduğu iddia edilen "kürtçe" cümlelerin nasıl turani bir gramer yapısına sahip olduğunu göstermektedir.

kürtçe denilen şahıs zamirlerinden ilki ez farsça gibi görünür ama aslı öz'dür. ortaasya'da türkler "özüm kırgız" der... bu ifadenin ez kırmanç ım ile yakınlığına dikkatinizi çekeriz.

ikincisi min'dir ki anadolu türkçesi'nde ben azeri lehçesinde men şeklindedir. ortaasya'da kullanılır. birinci şahıs takısı yukarda görüldüğü gibi değişmemiştir bile!...

azeri'nin men türkem demesi ile ayırımcının mın kırd ım demesi arasında ancak ağız farkı vardır!.. denizli ağzında mustefali (mustafa ali) bile daha fazla farklılık gösterir!..

öte yandan ortaasya'da kürt kelimesi kurt veya kırt olarak kullanılır. bir türk boyu olan baåžkırtlar gibi!...

ikinci şahıs tu veya te'dir ki sen'den bozma olduğu ortadadır... üçüncü şahıs ew'dir. "w" harfinin v'den farkı; birincinin ağzı "o" der gibi yuvarlattıktan sonra telaffuz edilmesidir ki türkçe'de tavuk derken çıkar... böylece ew'in aslında eo olduğu ve "o" kelimesinden bozma olduğu görülür!...

evliya çelebi türk coğrafyasında gezmedik köy bırakmamıştır kürtçe diye bir dilden bahsetmez bile lehçe olarak farklılıklar gösteren 15 lehçeden bahseder onların içinde bile lehçe olarak vurgulanmaz...

kürtçe üzerine auguste jaba 1860 yılında bir tasnifte bulunur 8300 küsüratlı bir sözlük hazırlar ama ne olur?????

bu kelimelerin
3080 kelime ............. türkçe
1030 kelime ...................farsça
1200 kelime .......... zend lehçesi
370 kelime ............... pehlevi lehçesi
2000 kelime .............. arapça
220 kelime ........... ermenice
108 kelime ......... keldanã®
60 kelime ......... çerkesçe
20 kelime ................ gürcüce
300 kelime......menşei belli değil? kökenli çıkar bunu bilim alemine sunan kişi ise prof. dr. a. haluk çay'dır...


''doğu anadolu ağızlarının kelime hazinesi'' adlı ahmet buran araştırmasına bakarsan ki yakın tarihlidir bu araştırma...kürtçenin içerisindeki arapça-farsça 3000 civarı kelimeninde osmanlı türkçesi ve türkiye türkçesi kökenli olduğunu anlarsınız...


öte yandan kürtçe'nin şahsına münhasır bir dil olmadığıyla ilgili olarakta kürtçe'deki kelimelerin bir çoğunun oldukça eskiye dayandığını görürüz...


göktürk .............kürtçe ...............anlamı apa .......................... apo ....................... amca
mın ................................ min .............. ben benim bana
ka ....................... ka/ko ............... aile büyüğü yaşlı kişi
kent .......................... gend/gund ........................ şehir köy
buge ................... bug(e) ......................... gelin
kon ........................ kon ...................... çadır konak yeri
kutay .................. kutni .................... parlak kumaş
eke ..................kako/kek/keko ................ ağabey
eke .................... axe ..................... ağa
kalın ................... khalın ................. başlık parası
lor ...................... lor ................. süt lor peyniri
iğit ..................... eğit................... yiğit
ilan .................... ilan ........................ yılan
ilk köken araştırmasından kısa bir kesittir bu...


zaten kürtçe'nin telaffuzu tamamıyla orta asya türklerinden özbeklere ve taciklere benzemektedir..."kürtçe'nin kaldece (samãŽ) dilinden geldiği söylenmiş
"kürtçe'nin hint-avrupaã® (aryan) bir dil olduğu söylenmiş
ancaaaakkkk

telâffuz farkları
åžekil farkları
cümle yapısı farkları
kelime farkları
ses değişimleri farkları.
nedeniyle reddedilmiştir bilim çevreleri tarafından...kürtçe son araştırmalar gösterirki ural-altay grubuna dahildir ve ''ağızdır''

kürtçe ağızlar şöyledir:

kırmanç
soranã®
zazaca
gurânã®

zazaki'nin ise kürt lehçelerinden farklı olduğu kanıtlanmıştır...

kürtçe" ağızların iran'la olan bağlantısına gelince pers sasanã® dillerinde diğer aryan dillerde de kürt kelimesi yoktur. med dilinde de yoktur... arapça'ya ise sonradan girmiş olup etrak (türkler) gibi çoğul haliyle ekrad olarak alınmıştır. en eski devirlerden beri göçebe-konargöçer anlamında kullanılmıştır.

ilk defa bir boy olarak kürt adına orhun kitâabelerinde rastlıyoruz... bu uruğun göktürk diye bilinen devletin içinde ve diğer türk boyları arasında yaşadığı ve liderinin adının alp urungu olduğu tartışma götürmez.(bakınız: elegeåž anıtı orhun kitabeleri

herat'tan üç fersah yukarıda ulenknişin yaylasının batısında kürtnişin adında bir köy vardır... anadolu kürtleri o diyara bir sefer yapmadıklarına göre bu adın yöre türkleri tarafından verildiği ortadadır.

aslında bunda şaşacak bir şey yoktur!.. çünkü kürt kelimesi türkçe'dir ve zengin mânâlar taşır:

kürtik: yeni yağmış kar (kazak ve tarançi lehçesi) çığ (sor lehçesi)
kört : kar yığını (kazan tatar lehçesi) karların dağlarda teşkil ettiği saçak
kar yığıntısı (çuvaş lehçesi)
körtük: kar denizi veya kar çölü (uygur lehçesi)
kar yığını (teleüt soyon ve karakırgız lehçesi)
kürtkü: kar yığını (karakırgız lehçesi)
kürtçük: kar yığını (yakut ve çeremis lehçesi)

yani bir sürü örnekler sunabılırız...

kürt aydınlarımız sözlük çıkarıyor 20.000 kürtçe kelime içeriyor deniliyor ancak bir inceleme yapıyosunuz 2000-3000 falan kalıyor geriye...

böyle bir dil mümkün olamıyor malesef...

ya dedim ya yukarıda zaten şu aşırı milliyetçi kafatasçı(!) evliya çelebi'de türk coğrafyasında gezmedik köy bırakmamıştır kürtçe diye bir dilden bahsetmez bile lehçe olarak farklılıklar gösteren 15 lehçeden bahseder onların içinde bile lehçe olarak vurgulanmazdı sanki...ağız falan derdi...

ağzını kırdığım!
devamını gör...
kürt dilinin arapçadan farsçadan türkçeden etkilenmesi bence zenginliktir.buna kızanları anlayamıyorum.dünyada saf dil diye bir dil duymadım.bir ara çokoturgaçlıgötürgeç gibi kelimelerden oluşan bir dil yaratılmaya çalışıldı ama tutmadı.dünyaca ünlü amerikalı yazar william saroyanın bir yorumunu buraya aktarmak istiyorum:

-türkçe şiirin dilidir
-kürtçe bir gönül ve aşk dilidir

ermenice hakkında yaptığı yorumu buraya yazmak istemiyorum çünkü tartışma farklı yöne çekilir.bence türkçede kürtçede saf bir dil değil.ama ikiside çok güzel bir dildir.kıymetini bilelim.
devamını gör...
sevan nişanyan ın yazı dizisinden alıntıdır;

senelerdir internette forwardlana forwardlana topaç olmuş bir cahillik manifestosu var. â“günümüzde bazı siyasal olaylarda kullanılan ve bazen türkiyeâ’nin bölünmez bütünlüğüne aykırı davranışlar içerisinde olanlar tarafından alet edilen kürtçe, düşüncelerine değer verilen birçok dilbilimci tarafından bir â‘dil⒠olarak bile kabul edilmiyor,┠diye başlayıp, â“kürtçede var olduğu söylenen 8308 sözcükten 3080 tanesi türkçe, 2000 tanesi arapça, 1200 tanesi zent lehçesi, 1030 tanesi farsça kökenlidir. geri kalan yaklaşık 1000 sözcüğün ise yaklaşık 700 tanesi ermenice, çerkezce, gürcüce, pehlevice... gibi dillerden geldiği bilinmektedir,┠diye devam ediyor.

â“düşüncelerine değer verilen birçok dilbilimci┠kimmiş ve aşağı güngören tavukçuluk fakültesi sınırları dışında kim bunların düşüncelerine değer veriyormuş diye sormayın, bilmiyorum çünkü.

â“zent lehçesi┠neymiş, onu da bahsi geçen â“dilbilimciler┠bilirdir mutlaka.

bildiğim kadarını söyleyeyim isterseniz. adım adım gidelim.

bir: benim elimdeki hayli yetersiz kürtçe sözlükte, sayıyorum, 25.000 kelime var. hepsi budur demek değil tabii, çünkü bazı kelimelerin kaydedilmemiş olması varolmadığı anlamına gelmez. konuşulan türkçenin de 19. yüzyıl sonlarına dek doğru dürüst bir sözlüğü yoktu. sonra bir baktılar ki, aa, daha binlerce kelime varmış sözlüğe katmayı unuttukları.

iki: öyle sentetik bir dil dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. dokuz yabancı dilin karması bir dilin oluşması için o dili konuşan insanların tarihin bir aşamasında dilsiz kalıp sıfırdan dil üretmiş olmaları gerekirdi. akıllara seza bir başarı olurdu, sanırım dokuz başlı siyam bebeği gibi dilbilim literatürünün star konuları arasına girerdi.

dün â“kürtçe diye bir dil yoktur┠diyen gerzek tayfasına cevap vermeye başlamıştık, devam edelim.

üç: her dilin kırılması imkânsız bir iç çekirdeği vardır, 400 dolayında temel fiil (almak, vermek, sevmek, gitmek, düşmek, uyumak vs.), insan bedenine ve doğa olaylarına ilişkin temel isimler, basit sıfatlar, sayılar, ben sen o gibi zamirler, gramer yapıları vesaireyi içeren. bu çekirdek her dilde insanlık tarihi kadar geriye gider; adem ile havvaâ’dan beri aralıksız kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. yabancı dilden etkilenme oranı binde birdir. kürtçenin iç çekirdeği üzerine epeyce literatür var bildiğim kadarıyla. irani diller ailesinin ilginç ve muhafazakâr (yani, çok eski bazı yapıları korumuş) bir üyesiymiş derler.

dört: bu iç çekirdeğin üstüne gelen onbin kadar kürtçe kelimenin de hayli â“saf┠olduğunu bilmek için allame olmaya gerek yok, yarım saat sözlüğe bakmak yeter. az bir şey irani dilleri biliyorsanız bunların da oldukça â“muhafazakâr┠olduğunu, yani farsçada bin sene evvel ölmüş arkaik unsurlar barındırdığını şıp diye görürsünüz. ama â“saf┠olmak iyi bir şey midir, bakın ondan emin değilim. kavimler insan gibidir; ne kadar dünya görmüşse bünyesi o kadar kavi, ufku o kadar geniş olur demek de mümkün pekala.

beş: kürtçenin yazı dili geleneği zayıftır, o yüzden orada zorlanıyor, epeyce yabancı kelime almak zorunda kalıyor deseniz anlarım. üstelik bu sırf tc döneminin eseri değil, en az 15. yyâ’dan beri akraba dil farsçadan çok sayıda â“üst düzey┠kültür kelimesi almışlar. buna arapça, bir tutam da ermenice eklenmiş. ama hayrettir, yazı diline türkçeden aldıkları kelime yok gibi bir şey. inanmıyorsanız alın bir kürtçe metin, anlamaya çalışın. o tanıdık gelen kelimeler ya farsça ya arapçadır ya da frenkçe, ama türkçe değil.

kardeş mardeş, görüyor musunuz yüz bile vermemişler â“abilerinin┠diline!

ha şimdi duyar gibiyim, hangi dağda kurt öldü, nişanyan kürtleri neden öptü diye hayretlere gark olanları. boş verin, mühim değil. 19 ekim silopiâ’nin kurtuluş bayramı münasebetiyle deyin, olur.

anlamamaya kararlı insanlara ben neyi anlatabilirim ki?
devamını gör...
üstad son noktayı koymuş kürtçedeki 10.000 saf kelimeyi bende yeni öğrendim.25.000 kelime şuanki sözlüklerden alınan bir bilgi.kürt enstitüsünde bir hoca türkçe bir kelime kullanıyordu ben onun kürtçesini söyleyince hemen not alıyordu ve şaşırıyordu.kürtçe hakkında detaylı bir çalışma yapılmamış henüz.halkın arasına inip bir derleme yapılmalı bence.
devamını gör...
ümmetin yetimleri kürtlerin ana dilidir. ciğeri beş para etmez faşistler-dangaloz milliyetçiler-ulusalcılar-aydınlık dergisi-türk solu dergisi gibi şahıs ve kurumların bütün art niyetlerine, bütün gayretlerine (!), bütün hain emellerine rağmen günümüze kadar tüm baskılara tüm şer odaklarına meydan okuyarak gelebilmiş dildir. kürtçe'yi dil olarak kabul etmeyenlere medmed uzun yazdığı 7 eşsiz romanlara hadlerini bildirmişti! tanrım inanamıyorum! bu çağda hala "yer altı kafası" taşıyan insanlar var ve ben onlarla aynı ortamda bulunuyorum...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar