kuyruk

1. hayvanların çoğŸunda, gövdenin sonunda bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ.
2. bu organa benzeyen uzantı: uçağŸın kuyruğŸu. gelinliğŸin kuyruğŸu.
3. kuşŸlarda gövdenin sonunda bulunan tüy demeti.
4. koyunun bazı türlerinde eritilerek yağŸı alınan bir uzantısı.
5. başŸın arkasına toplanmışŸ saç demeti.
6. bir harfin bitişŸ çizgisine yakın yerde, birden bir dönüşŸ yapan kısa çizgi.
7. (mecaz) insanların sıra beklemek için art arda durarak oluşŸturduğŸu dizi.
8. (alay) birisinin arkasına takılıp ondan ayrılmayan kimse.
kaynak: tdk.

ukdeci: sordum sari cicege.
devamını gör...
kuyruklar, eleman eklemelerin sondan (rear) ve eleman çıkarmaların batan (front) yapıldığı veri yapılarıdır. bir eleman ekleneceği zaman kuyruğun sonuna eklenir. bir eleman çıkarılacağı zaman kuyrukta bulunan ilk eleman çıkarılır. bu eleman da kuyruktaki elemanlar içinde ilk eklenen elemandır. bu nedenle kuyruklara fifo (first-in first-out = ilk giren ilk çıkar) listeleri de denilmektedir. gerçek yaşamda da bankalarda, duraklarda, gişelerde, süpermarketlerde, otoyollarda kuyruklar oluşmaktadır. kuyruğa ilk olarak girenler işlemlerini ilk olarak tamamlayıp kuyruktan çıkarlar. veri yapılarındaki kuyruklar bu tür veri yapılarının simülasyonunda kullanılmaktadır. ayrıca işlemci, yazıcı, disk gibi kaynaklar üzerindeki işlemlerin yürütülmesinde
ve bilgisayar ağlarında paketlerin yönlendirilmesinde de kuyruklardan yararlanılmaktadır.
devamını gör...
kuyruk, hayvanların vücutlarının arka bölgesinde, genelde bedenden bağımsız hareket edebilen, esnek, kuyruk sokumu kemiğine (sakrum ya da koksiks) bağlı bir organdır.

en işe yarayanı inek kuyruğu ve kertenkele kuyruğudur.
devamını gör...
pöç olarak halk dilinde dana kuyruğuna denir. kurufasulye ve nohutla çok güzel yemek olur. etçiler özellikle iyi pişen pöçe ve uykuluk hayır demez. bunlar yoksa antrikot yer. çok uzun zaman et işi ile uğraştım bonfile yiyen etçi görmedim. kuyruk deyip beğenmemezlik yapmayın ahçısının elinde çok güzel olur. kesinlikle tavsiye ederim.
devamını gör...
hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ.kuyruk ile ilgili bir kaç deyim ise şunlardır:
kuyruk acısı: hınç, alınacak öç.
kuyruk çekmek: boya yada sürmeyle gözün üzerine gözden daha uzun çizgi çekmek.
kuyruk olmak (kuyruğa girmek): bir şey itişip kakışmadan düzenli sıraya girmek.
kuyruk sallamak: (deyiminin anlamı) yaltaklanmak, dikkatini çekecek şekilde davranmak.
kuyruğu dikmek: (hayvan yada küçümsenen kişi için) koşmaya hazırlanmak yada koşmak.
kuyruğu kapana kısılmak (sıkışmak): kolay kolay kurtulamayacağı çok zor bir duruma düşmek.
(birinin) kuyruğuna basmak: sert bir karşılık vermek zorunda bırakmak, kışkırtmak.
(birinin) kuyruğuna teneke bağlamak: birini aşırı ölçüde alaya almak.
kuyruğunu kısmak: korkup pusmak.
(birinin) kuyruğunu kıstırmak: birini kımıldayamayacak bir durumda yakalamak.


devamını gör...
hayvanlarda, vücudun arka kısmında bulunan uzantı, dünbal. [is.]

kuşlarda vücudun arka kısmındaki uzun tüylü uzantı.

koyunlarda, eritilip yağ elde edilen arka kısımdaki uzantı ve bundan elde edilen yağ.

bir şeyin sonunda, arkasında bulunan kısım.

bir şeyin sonuna takılan parça, ek, zeyl, ilâve.

bazı elbiselerin sarkan kısımları.

gözün kulak tarafındaki ucu.

ateşli silâhların arka kısmı.

eşyalarda kuyruğu andırır çıkıntı:
masanın kuyruğu.

sıra beklerken meydana getirilen dizi:
yağ kuyruğu, dolmuş kuyruğu.

bir kimsenin arkasından ayrılmayan kişi. [mec.]

tarafdar.
*
devamını gör...
ne kadar öğğ böğğ denilse de, kuyruk olduğunu bilmeden yediğinizde dehşet bi lezzetle karşı karşıya kalıyorsunuz. hele bir de o ince acı biber turşusu ile...
yiyin gari...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar