laiklik

üzerine yorum yapmak için alim olmak gerekmez, ancak çocukluktan beri tanımı yanlış öğretilir. din ve devletin birbirinden ayrılması kesinlikle değildir. dinin devlet tarafından denetlenmesidir. bazı çarpık durumları engeller ama bazı başka çarpık durumlar yaratır. türkiyedeki hali ise çok fecidir... hem dinci hem din karşıtı olup kimseye hayrı olmaması gibi bir durum söz konusudur.
devamını gör...
atatürkün fransızca bilmesi sebebi ile bize dayatılan ilkedir.

eğer atatürk o zamanlar rusçayı çok iyi biliyor olsaydı komunizmi, kimbilir iyi seviyede ingilizce biliyor olsaydı daha özgür bir ülke yapısını yaşayacaktık. ama o devirde fransızca gözde bir dildi. ve bu bizim toplum olarak şanssızlığımızdır.
devamını gör...
ataturk'ün;

"laiklik asla dinsizlik olmadigi gibi, sahte dindarlik ve büyücülükle mucadele kapisini actigi icin gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir."

"laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılmasi demek degildir. butun yurttaşlarin vicdan, ibadet ve din hurriyeti demektir

"din bir vicdan meselesidir. herkes, vicdanının emrine uymakta serbesttir. biz dine saygi gösteririz. düşünüşe ve düşünceye karşi degiliz. biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya calışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz"

sözleriyle açikladiği ilkesi.


daha iyisi http://olamaz.biz hariç diğer müslüman ülkelerin rezillikleri aşikardır.
devamını gör...
dünya'da laik olan devlet sayısına bakarak ne kadar iyi! bir yönetim biçimi olduğu anlaşılabilir. 7 desem....
devamını gör...
herkesin bildiğini zannettiği gibi sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değildir. bu konuda yorum yapabilmek için üniversitede de en az bir dönem bu konunun dersini almak gerekir.

(bkz: anayasa hukuku)
devamını gör...
aslına uygun olarak yerine getirilse zaman şartlarında gerekli olan hede
devamını gör...
bir üst yapı olan devletin, teba yani halkı ile yaptığı bir mukaveledir. hukuki bir kavram olduğundan bizim sıkı laikçilerin anladığı tanımın aksine bireyin değil, devletin bir hususiyetidir. bu mukaveleyle devlet, halkına kanun yapmada ve devleti ilgilendiren diğer hususlarda herhangi bir dini, felsefi görüşü vs. referans almayacağını veya buna zorlanamayacağını söyler.

anglo-sakson uygulamalarında devlet bu mukaveleyi daha çok halktan yana esnetir ama bizdeki gibi fransız tipi laiklikte devlet değil, halk kendini esnetir...
devamını gör...
emniyet kemeridir, inanç özgürlüğü için engeldir, iki yüzü keskin kılıçtır.

emniyet kemeridir çünkü;

osmanlı devleti'nin yıkılışını tetikleyen sebeplerden biri toplumsal yozlaşmadır. bunda en büyük etken; müslümanın toplum içindeki yerini, diğer bireylerle olan ilişkilerini, ticaret yapma şeklini, karakterini.... şeklinde uzayıp giden ve kısaca 24 saatini kapsayan islamın yaşanış şeklidir. içlerindeki yoldan çıkma isteğini kendinlerini engelleyen en büyük engel olan islamı kullanarak aşmaya çalışarak bunu tetikleyen toplum, kendisini durdurmak için laikliğe ihtiyaç duyar. laiklik yobazların azmalarını ve dini tahrip etmelerini engeller.

inanç özgürlüğü için engeldir çünkü;

laikliği yobazları bastırmak için kullananlar arasında, yobazlığında kaynağı olduğunu düşündüğü islamı ordan kaldırmak isteyen; dinin dünyadaki tüm kötülüklerin kaynağı olduğunu zanneden ama aslında insanın içindeki çürümüşlüğün en temiz duyguları, düşünceleri bile kendi çıkarları için kullanabileceğini akıl edemeyen(atom bombası<->çok güvendikleri bilim) bir gurup vardır.
devamını gör...
devletin resmi dini olmaması ve devlet dairelerinde dini kural simge ve sembollerin kullanımının yasaklanması bu sayede tüm insanlara eşitlik sağlayan gerici ve yobazların düşman olduğu dünyada var olmamızı akıl ve bilimi ve bu yazdığımız bilgisayarı bile bize kavuşturan bilimler için gerekli
bağnazlık ve yobazlık için düşman olan ilkedir iyiki varsın atam bu ilkeyi anayasaya koydun ve cemaat tarikat endeksli laik rejimi yıkarak şeriat getirmek isteyen rambolara karşı temel bir kurumdur :)
devamını gör...
sessiz arkadaşlar nemelazım sözlüğün ortasından tank geçer. aman Allah şaşırtmasın
devamını gör...
sözüm ona din ile devlet işlerini ayrı tutmaktır. ancak türkiye de dinsizlik olarak empoze edilmeye çalışılan şeyimsidir.
devamını gör...
laik:lâdã®n

dinin yaşam alanından çekilip kiliseye tıkılması projesinin sonuç taslağıdır.

bize uygulanmaya çalışılması ayrı bir (bkz: garabet)tir. senelerdir tartışılır farklı tanımlar getirilir fekat yine de istenen kıvamda uygulanamaz.

(bkz: demokrasi) (bkz: cumhuriyet) gibi (bkz: çek çek sündür) kavramlarımız arasındaki yerini uzun süredir muhafaza ve müdafaa etmektedir.
devamını gör...
dünyanın en tırt olayıdır. olay bile değildir soyut karmaşadır. sevmem. hoşlanmam. midemi bulandırır...
devamını gör...
dinle devlet işlerinin ayrılması değildir.böyle bir tanım eksiktir.dinle devletin birbirinden ayrılması mümkün değildir.ama şöyle bir durum söz konusu: laik sistemlerde halkı yöneten kurallar gücünü insan aklından ve pozitif bilimden alır.durum budur. ha bi de bunun amerikan modeli ve fransız modeli olanı var.bizdeki ikincisi.
devamını gör...
turkiye cumhuriyeti varoldugu muddetce sahip olacagi ideolojidir. devlet laik kalacaktir. bazi yobazlar ne kadar ugrasirlarsa ugrassinlar bu degismeyecektir.
devamını gör...
ne din devlete karışsın, nede devlet dine karışsın mantığıyla çıkarılmış fakat devletin her fırsatta dine karışmasıyla amacından sapmış atatürk ilkesidir.
devamını gör...
laiklik belki zamanında ihtiyaç olan birşeydi.. şu anda da teoride güzel durur.. kulağa hoş gelir.. ama uygulamadaki laiklikle kitapta yazan laiklik bir midir?? eğer laiklik din ile devleti birbirinden ayıran bir duvarsa kişiler nasıl laik olabilir?? zaman zaman dine yapılan saldırıların arkasına saklanılan neden olsada laiklik bence hiçbir zaman bunu ifade etmemiştir.. laiklik kötü birşey değildir bende, ama güzide ülkemdeki zorbalıkta laiklik olamaz asla.. bana bunlarla gelmeyin..
devamını gör...
günümüzdeki anlamı tam olarak çarpıtılmıştır ve insanlar üzerinde maalesef kontrol mekanizması olarak kullanılmaktadır. inançlı kesimleri sindirmek amacı ile topluma enjekte edilen bir zehirdir adeta. bu konudaki en önemli rol arkadaşı da irticadır.
devamını gör...
aklı olan herkesin desteklemesi gereken atatürk devrimi.
devamını gör...
1937 yılında yürürlüğe girmiştir. cumhuriyetimizin kuruluşundan 14, "t.c.'nin resmi dini islam'dır" maddesinin anayasadan çıkarılmasından da 9 sene sonraya tekabül eder ilgili yıl.

türkiye'de pratikte uygulanmış olan ve şu anda da uygulanan şey laiklik değil laikçiliktir. bu topraklar "laiklik" görmemiştir daha. bu topraklarda devlet dini kontrol etmeye çalışmıştır zira, her daim.
devamını gör...
türkçe'ye fransızca'dan geçen "lâik" sözcüğü, yunanca "lâikos"tan gelmektedir. halk anlamına gelen "laos" adılından türetilmiş ve din adamı olmayanları belirtmek için kullanılmıştır. aynı zamanda; dinã® olmayan şey, fikir, kurum analmına geliyordu. eski çağlarda bu sözcük "rahipler sınıfı"na mensup olmayan anlamında kullanılıyordu. hristiyanlıkta da kilise adamlarına "clerici", bunların dışında kalan halk yığınlarına "laici" deniyordu. zamanla bu sözcük, devlet ile din arsındaki ilşkileri anlatmak için kullanılmaya başlamıştır.

dünyada anayasasında laiklik geçen ülkeler az olabilir bu onu kötü hale getirmez zira kaç ülkede irtica tehlikesi vardır ki bu ilkeyi illaki anayasanın değiştirilemez ilkeleri arasına koysun.
devamını gör...
net bir tanımı olmayan olgu. her ülkede algılanışı da farklıdır. kimi yerde "din ve vicdan özgürlüğü"dür, herkes dinini istediği şekilde yaşamalı diye düşünürler. ülkemizde ise "devlete ait alanlarda dinsiz olmak" şeklinde uygulanmaktadır. ilkokulda din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması diye öğretirler, o ayrı.
devamını gör...
neden hep derler, laiklik din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.bir kere de devlet ile din işlerinin ayrılmasıdır dense.ikisi de aynı mı? evet 1 kere 1 eşittir 1.
devamını gör...
kimse kimseye karışmasın diye anlaşılmaması gereken bir ilkedir; laiklik ahlaki ilkenin kaynağını dinde aramaz, "yaradılanı hoş gördük yaradandan ötürü" demez, insanı, yaratıcıya ve/veya dine göre değil gene insana göre konumlandırır. insanı değerli kılan şey yaratılmış veya evrilmiş olması değil insan olmasıdır. bu yönüyle teokratik toplumlardan ayrılır.

(ayrıca kimse bana "amerika laik ki eki.. eki... değil hahahaha... orada da başkan kutsal kitaba el basıyor" demesin. bunlar sosyal ritüellerdir. amerika özünde laik bir ülkedir, yüksek mahkeme kürtajı yasaklayan yasayı da, okullarda evrim teorisine alternatif olarakyaradılış teorisi' nin öğretilmesini de veto etmiştir.)


devamını gör...
ülkemizin en büyük problemlerinden birisi de çok az şey bilip de çok şey biliyormuş gibi ahkam kesenlerdir. dünyanın son 2000 küsür yılda ne gibi değişimler yaşadığı, günümüz modern dünyanın oluşumunda hangi noktaların önemli olduğu vs. gibi soruları bırakın cevaplamaya çalışmayı, daha bu soruları sormadan bile her şeyi bildiğini düşünüp de buna göre insanlara akıl vermeye çalışan resmi ideoloji konforuna pek bi alışkın tipler her daim mevcut olmuştur.

laiklik de işte yukarıdaki paragrafta anlatılan konuya nesne teşkil etmektedir. laiklik ilk nası dillendirildi? bu ilk çıkışa sebep olan önemli etmenler neydi? bu etmenlere sebep olan önemli etmenler ne idi? insanlar bu süreçlerde nasıl anlayışlara sahiptiler? "laiklik, din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır" tanımı ne kadar doğru bir tanımdır? din işleri ne demektir? devlet işleri ne demektir? din devletten nasıl ayrılır? devlet dinden nasıl ayrılır?

bu sorular daha da arttırılabilir ama değişmeyen bir şey vardır. yukarıda mezkur zevat hiçbir zaman bu soruları sorma seviyesine -bile- hiçbir zaman gelememiştir.
devamını gör...
türkiye'de, başörtüsü ile üniversitelere girememeye denir.
devamını gör...
götüyle anlamakta direnenlerin 'başörtüsü ile üniversitelere girememeye denir.' olarak tanımladıkları olgudur.
devamını gör...
okullarda gözümüze sokula sokula çok saçma salak bir tanım ile anlatılmaya çalışılmıştı; â“din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıâ”

yalnız benim bugünkü tanımım daha farklı ve daha anlaşılır.

"laik olmak mustafa kemalâ’e layık olmaktır, laik olmamak iranâ’a layık olmaktır."

laiklik sanılan gibi asla dinsizlik demek değildir, herkesin özgürce ve istediği gibi kendi dinine inanması, isterse inanmaması demektir. kimilerinin iddia ettiği gibi üniversitelere türban ile girilememesinin sebebi laiklik değil, üç kuruş para ve üç günlük iktidar için halkın dini duygularını sömüren necmettin erbakan ve onun öğrencileridir.
devamını gör...
insanca yaşam hakkını dine küfrederek tedarik eden sistem. riyakarlığın modernnist versiyonu.
devamını gör...
türkiyede hiç bir zaman uygulanmamış ve uygulanmayacağı beklenen yönetim biçimi. ülkemizde sadece gerektiği zaman ortalığı karıştırmak için ileri sürülür.

sebebi gayet basittir, bir kaç yıl öncesine kadar matbu olarak kimlik belgelerinde dini = islam yazan bir ülke, islam dininin, dini bayramlarında, resmi tatil ilan eden bir ülke, diyanet işleri diye bir resmi kurumu barındıran ve sadece islam dininin din görevlerine kadro veren bir ülke, kimse kimseyi kandırmasın kurulduğundan bu güne dek hiçbir zaman laik olmamıştır, zira verdiğim örnekler laiklik iddialarını çürütür. * peki ne işe yarar türkiye'mde laiklik. kiminin ideolojisi kiminin öcüsüdür. bu kimilerde add ciler, genelkurmaycılar, siyasiler,hukukcuar değildir. ahmettir mehmettir haticedir vatandaştır. irtica nın kardeşidir. vatandaşlarını kutuplaştırarak güden bir beyin yapısının ürünüdür.
devamını gör...
bizim gibi farklı kültürlerden meydana gelmiş bir ülkenin bu dünyada sapasağlam ayakta kalabilmesi için gerekli olan yegane kuraldır, laikler laikçiler gibi saçma sapan ayrımcılık, yobaz insan grubuna (dindarlardan bahsedilmiyor burda) tepkisini gösteren insanları yaftalamaktır başka hiçbirşey değil.
bu ülkeyi kuran mustafa kemal atatürk ve yardımcıları özellikle bu konuya çok ilgi göstermişlerdir ki müslümanlarımız da yahudilerimiz de hrist,yanlarımız da farklı mezheplere sahip olanlar da hiçbir dine mensup olmayanlar da bu ülkede dinlerini kimse karışmadan yaşayabilsin, karışıklık çıkmasın, devlet de herşeye burnunu sokmasın diye çıkarılmıştır, huzur kaynağımızdır, din düşmanlığı olarak algılamak sadece okumamışlık, cahilliktir.
biraz kendinize, ülkenize, dininizin sağlamlığına güvenin, abuk subuk herşeyi din karşıtı tehdit olarak algılamayın.
laiklik, toplum huzuru için gereklidir. dinimize de tek zararı yoktur.
devamını gör...
osmanlı'dan beri bu topraklarda bir şekilde olan kavram. malum olduğu üzere bu topraklarda yaşayan halklar her daim birbirlerinin dini inançlarına saygılı olmuş, sosyal yaşamlarını her daim paylaşmışlardı. osmanlı'da da yönetim açısından gayri müslimlere her türlü hak verilmişti. osmanlı mebusan meclisinde onlarca ermeni, onlarca yahudi bulunmaktaydı.

türkiye'deki laiklik sistemini korumaya çalışan meclisimizde ermeni milletvekili, yahudi milletvekili bilen var mı ?

bir sistem getirmişler sadece gayri müslimlerin dinine saygılı bunlar. onlara göre türbanlı bir kız o örtüyü sadece siyasi amaçla örtebilir .dini inancını iliklerine kadar yaşamak isteyen kız eğitimini "allah'ın emrine duyduğu itaat varken alamaz." almamalı...

bu topraklar bu sistemin sosyal yanına binlerce yıldır alışık. osmanlı devlet kademesinde hiçbir zümre ayrı tutulmamış. necdet sezer dönemini bir hatırlayın. eşi türbanlı diye, kendisi namaz kılıyor diye atamaları yapılmayan insanları.

sonra laikliğe neden din düşmanı gözüyle bakıyorsunuz derler. necdet sezer kurumsal alanda dini simge yasağına itibar etsin fener tum patriği dini giysileriyle girebilsin.

biz terliyiz. bunları yutturabildiğiniz insanlar varsa buyrun yutturun.
devamını gör...
hakkında ahkam kesmeden önce bir anayasa hukuku kitabını açıp bakmayı gerektiren kavram. ben baktım.

buyurun siz de bakın kemal gözlerne demiş:

"laiklik dilimize fransızca laic sıfatından girmiştir. bu kelime de latince laicus kelimesinden gelmektedir. dilimize bu kelime ilk defa meşrutiyet yıllarında girmiş ve "ladini" olarak türkçeye tercüme edilmiştir. "ladini" devellioğlu'nun osmanlıca-türkçe sözlüğüne göre "din-dışı" demektir.
türkçede kullanılan "laiklik" terimi fransızca, laicisme'in değil, laicite'nin karşılığıdır. laicisme, "laiklik" değil, "laikçilik" demektir. le petiti robert'e göre laicite, "sivil toplum ile dinsel toplumun ayrılığı ilkesi" demektir. laicisme ise aynı sözlüğe göre, "kurumlara dinsel olmayan bir nitelik vermeyi amaçlayan doktrin" demektir.
anayasamızda "laikçilik" kelimesi kullanılmamaktadır. anayasamızda "laiklik", "laik devlet", "laik cumhuriyet" terimleri kullanılmaktadır. laiklik yerine bazen "sekülarizm(secularism ,dünyevileşme) teriminin kullanıldığı da olur. sekülarizm, "dinin toplumsal hayattaki öneminin azalması ve dindarlığın zayıflaması" demektir. bu kavram hukuki değil, sosyolojik bir kavramdır. hukuk literatüründe kullanılması uygun değildir."

işte böyle.
devamını gör...
ruhban sınıfı olmayan toplumların üzerine bir türlü oturtamadığı-oturtamayacağı gömlek.
devamını gör...
devletin ve kurumların herkese eşit ve haklı davranabilmesi için dini kısıtlama ve kurallardan sıyrılması zorunluluğu sonucunda ortaya çıkan olgu.
devamını gör...
devletin yönetim hakkı ve yetkisini din dışı bir kaynaktan alması demektir. fazla tefarruata girmek gereksizdir.
devamını gör...
ülkemizde resmi bir tanımı olmayan şimdilik içi boş bir kavramdır.önemli olan içini müslümanların haklarını elde edebileceği bir kavrama sokmaktır.zaten laikliğin asıl amacı devletin bir dini kollamaması herkesin dinini yaşayabilmesi değil midir?
devamını gör...
insanların başını zorla kapattıkları iddiasıyla en çok eleştirdikleri iran rejiminin aynısını türkiye'de müslüman kadınların başını zorla açarak uygulayan/uygulanmasında ısrar eden kesimin aç karnına ağızlarında çiğnediği sakızdır.

çünkü ağız kokularını (kötü niyetlerini) ancak bu şekilde modern bir kavram ile (güzel bir sakız kokusu ile) kamufle etmektedirler..
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar