maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi

maslow'un insan ihtiyaçlarını beşŸ temel kategoride (fizyolojik,güvenlik,sevgi,saygı,kendini gerçeklestirme)incelediğŸi kuramdır.
devamını gör...
piramit şeklindedir. en altta fizyolojik ihtiyaçlar gelir ki, bu her insanın hissettiği ihtiyaçlardır. yemek yemek, uyumak gibi ihtiyaçlar fizyolojik ihtiyaçlara örnek olarak gösterilebilir.
bir üst aşamada güvenlik ihtiyacı yer alır. insanların barınma ve korunma ihtiyaçları güvenlik ihtiyacı kapsamındadır.
üçüncü aşamada sevgi ve aidiyet ihtiyacı yer alır. bunlar, sevilme, sevme, bir gruba ait olma, yardımseverlik gibi ihtiyaçlardır.
piramitte dördüncü aşamada saygı ihtiyacı yer alır. başkalarınca benimsenmek, tanınmak, sayılmak, başarılı olmak, takdir edilmek de bu grupta yer alan ihtiyaçlardandır.
en tepe noktada ise kendini gerçekleştirme ihtiyacı yer alır. kişinin ideallerini gerçekleştirme ihtiyacı, bilimsel buluşlar vs de bu kategoride yer alır.

piramit tabanından başlayarak, ihtiyaçlar karşılandıkça bir üst aşamaya geçilir. mesela, karnını doyurmamış bir insanın yardımseverlik gibi bir durumu olamaz.

fizyolojik ihtiyaçların %85'i, güvenlik ihtiyacının %70'i, sevgi ve aidiyet ihtiyacının %50'si, saygı ihtiyacının %40'ı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacının %10'u ile tatmin sağlanabilmektedir.
devamını gör...
sosyal bilimlerde aleyhinde görüş belirtilmemiş bir kaç genel kabul görmüş kuramdan biridir. bazı kitaplarda "sanat ihtiyacı" gibi eklemelere rastlanıyor.

sözlük yazarlarını birinci derecede ilgilendiren ihtiyaç "kendini gerçekleştirme" olmalı. çünkü yazarlar, sanatçılar, üstün beyin gücü gerektiren diğer ilgil alanlarındaki kişilerin 5.sıradaki ihtiyacı 1.sırada benimsedikleri, açlığı, riski, sevilmezliği göze aldıkları yaratıcılık konusunu ele alan yayınlarda yazılıyor.

bu kuramın, zekanın binom doğalımı kuramıyla birlikte düşünülmesi yerinde olur.
devamını gör...
maslow teorisi veya ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, amerikalı psikolog abraham maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir.

maslow teorisi, insanların belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha 'üst ihtiyaçlar'ı tatmin etme arayışına girdiklerini ve bireyin kişilik gelişiminin, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği tarafından belirlendiğini sözkonusu etmektedir. maslow'un kişilik kategorileri kendi aralarında bir dizilim oluştururlar ve her ihtiyaç kategorisine bir kişilik gelişme düzeyi karşılık gelir. birey, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez.

maslow, gereksinimleri şu şekilde kategorize etmektedir. 1. fizyolojik gereksinimler 2. güvenlik gereksinimi 3. ait olma gereksinimi 4. sevgi, sevecenlik gereksinimi 5. saygınlık gereksinimi 6. kendini gerçekleştirme gereksinimi

maslow'a göre birey için o an baskın olan gereksinimler hangi kategoriye ait gereksinimler ise, diğer deyişle günlük etkinlikleri ağırlıklı olarak hangi gereksinimleri doyurmaya yöneliyorsa, kişilik gelişmişlik düzeyi de onun istencinden ya da seçiminden bağımsız olarak bu gereksinim kategorisine karşılık gelen düzeyde bulunacaktır.

belirli bir kategorideki gereksinimler tam olarak karşılanmadan kişi bir üst düzeydeki kategorinin gereksinimlerini algılamaz, böyle gereksinimleri yoktur. örnek olarak günlük olarak karnını doyurabilen fakat güvenlik içinde bulunmayan, kendini sürekli olarak olası bir tehdit altında algılayan bir insanın, dünya görüşünü geliştirmek için kitap okumak gibi bir gereksinimi yoktur.

belirli bir gereksinim kategorisindeki gereksinimlerin karşılanması durumunda kişi, bir üst kategorideki gereksinimleri karşılamaya yönelecektir. bu durum kişilik gelişme düzeyini de bir üst düzeye sürükleyecektir.

maslow psikoloji çalışmalarını 'zihin özürlü' veya 'sinir hastası' süjelerden ziyade, albert einstein, jane addams, eleanor roosevelt gibi örnek teşkil edebilecek insanlar üzerinde yoğunlaştırmıştır. "özürlü, gelişmemiş, olgunlaşmamış, sağlıksız, kendi kişiliklerini tayin edememiş, insan ilişkileri çarpık, agresif, provokatör, kompleksli, tutarsız, kaypak süjelere dayalı araştırmaların, özürlü bir psikoloji ve felsefeye temel oluşturacağını" savunmuştur. (motivation and personality, 1987)

http://tr.wikipedia.org/wik...
devamını gör...
abd'li psikolog abraham maslow tarafından ileri sürülen bir insan piskolojisi teorisi.

maslow, insan gereksinimlerini şŸu şŸekilde kategorize etmektedir.

1.fizyolojik gereksinimler -yemek, içmek seks barınmak
2.güvenlik gereksinimi -can güvenliğŸi mal güvenliğŸi
3.ait olma gereksinimi -bir gruba mensubiyet
4.sevgi, sevecenlik gereksinimi -sevme sevilme
5.saygınlık gereksinimi -başŸarma fark edilme sosyal statü tanınma takdir edilme
6.kendini gerçekleşŸtirme gereksinimi -ideallerini gerçekleşŸtirme yeteneklerini ortaya çıkarma estetik felsefik kural koyma

insan başŸtan itibaren bu basakmakları izler.basamak atlayamaz.en doğŸal daranışŸ biçimidir der.

http://tr.wikipedia.org/wik...

devamını gör...
sadece psikolojide değil sosyolojide de temel tezlerden biri olarak kabul görür, ama aslında gelişmemiş ülkelerin neden gelişmemiş olduklarına dair oluşturulmuş bir teoridir, bu teoriye göre artık kullanılmayan tabiriyle 3. dünya ülkelerinin sorunu karınlarının falan aç olmasıdır öyle amerikanın onları işgal etmeye çalışması falan değildir yani yok yok amerikanın "un"nin falan hiç suçu yoktur.
devamını gör...

--- alıntı ---
‎''piyasa dininin taştan putu emtiadır. bütün hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini anlamaksızın zarar ve fayda temin etme kuvvetini emtiaya izafe etmek, piyasa dininin en esaslı sapıklığı olarak beliriyor. ''
--- alıntı ---


(bkz: ismet özel)
devamını gör...
kendisi alternatif bir dünya dinidir... bağlıları her alanda her şekilde kendisini temsil etmektedir.
devamını gör...
maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi olarak tanımladığı teorisi insan ihtiyaçlarının hiyerarşik bir düzeninin olduğunu ve üst seviyedeki ihtiyaçların giderilmesi için öncelikle alt seviyedeki ihtiyaçların giderilmesi gerektiğini öne sürmektedir.
maslow un teorisine göre, insan ihtiyaçlarının tatmini belirli bir sırayı takip etmektedir. üst sıralardaki bir ihtiyacın kesin olarak tatmin edilebilmesi için alt sıralardaki ihtiyaçların kesin olarak giderilmesi gerekmektedir. aksi durumda, üst sıralardaki ihtiyaçlar arka plana itilmekte ve öncelik alt sıradaki ihtiyaçlara verilmektedir.
devamını gör...
önce dedem vardı. yani maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi falan tıraştır. amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. aynen şöyle demişti dedem yıllar önce; açlık sofuluğu bozdurur. tüm kitaplar maslow'dan bahsediyor ama kimse dedelerimizden bahsetmiyor.
devamını gör...
gerek yönetim psikolojisinde gerek çalışma psikolojisinde gerekse kariyer geliştirme ve planlama dersinde tekrar tekrar işlediğimiz başlık.
devamını gör...
kendini asan bunca insan varken ihtiyaçlar hiyerarşisinde en alt basamakta fizyolojik ihtiyaçların yer alması ilginçtir.
devamını gör...
o geçişleri uçurum gibi önüme dayayan bir adama hiç güvenmemeliydim!
devamını gör...
şimdi yaşasaydı bu hiyerarşi şöyle bir ad alırdı maslow'un ihtiyaçlar pramidi ya da gökdeleni* ve içinde mutlaka internet olurdu*
devamını gör...
tüm ihtiyaçların sıralanmadığı hiyerarşi. en üst basamak olarak bilinen kendini gerçekleştirmeden sonra da bir kaç ihtiyaç vardır başkalarının kendini gerçekleştirmesine yardım etme gibi.
devamını gör...
protestan ahlak ve kapitalizm ruhu deyince kimsenin ilgisini çekmiyor ama maslow deyince herkeste bir heyecan bir coşku. özellikle bugünlerde bu kadar popüler olması tesadüf müdür?
adam zaten paraya sahip ama kendisi sallayan yok. çünkü dine göre para sahibi olan sosyal statü olarak en üst olana veya tepeye gitmez. isterse trilyoner olsun. ama adam kafaya takmış illa güce erişecek, o yüzden verir coşkuyu protestanlıkla, parasıyla da gösterişini yapar sonra gelsin sosyal statü.
mezhep çatışmaları, burjuva sınıfı olmasa maslow da olmazdı.
bir de kendini gerçekleştirmek ne ki. bu mu yani piramidin üstü? altım kuru keyfim yerinde param iyi tamam abi ben artık kendim oldum. bu mudur yani insan olmayı becerebilmek? sen gelişmeni kendinle sınırlı tutuyorsan zaten gelişmen mümkün değil ki. sonra postmodern modern takılırsın fani dünyada
devamını gör...
21.yy için geçerli olmayan hiyerarşidir. hani bilgisayar oyunları hani internet?bilgisayarda sorun olunca,süperi ekran kartı alacak param olmayınca depresyon seviyem 2 katına çıktı. bir de kendini gerçekleştirmeye en son ihtiyaç demiş.
devamını gör...
herkesin ihtiyaçları farklıdır bi kere arkadaşım, banane maslow'dan dediğim falancanın ihtiyaçlar hiyerarşisidir. mesela ben okulu bitireyim ilk maaşımla bir karavan alıp içinde yaşayacağım. sonra uydu internet taktırıp freelance wep tasarım yapacağım. akşamları kadıköy'e çekip önünde obua çalarak topladığım paralarla mor çatıya bağışta bulunacağım felan fişman..

standart fani türk erkeğinin ihtiyaçları ve primat kafasındaki kısır piramit ise şöyledir.

................................oku
...............................iş bul
.............................askerlik
...........................kız bulmak
.......................düğün yapmak
....................araba sahibi olmak
..................krediye girip ev almak
................emeklilik için yazlık almak
........dünya işlerini terk edip hacca gitmek
yeter azrail, bu pramit çok büyük oldu öleyim artık.
devamını gör...
abd'li psikolog abraham maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir.
devamını gör...
1. fizyolojik gereksinim (physiological)
2. güvenlik gereksinimi (safety)
3. ait olma gereksinimi (belonging)
4. saygınlık gereksinimi (esteem)
5. kendini gerçekleştirme gereksinimi. (self-actualization)


şeklinde sınıflandırılmış gereksinimlerdir. bunu böyle koca bir üçgenle hocalarınız yıllarca türkçe ve ingilizce şeklinde sizlere anlatır.vize sınavlarının banko sorularındandır.
devamını gör...
yazılı olduğu kağıdın arka yüzünde hanımının alışveriş listesi vardır.
devamını gör...
günümüz gencleri için piramidin en alt basamağını karın doyurmak ve online olmak diye değiştirsek yeridir.
devamını gör...
protestan ahlak ve kapitalizm ruhu deyince kimsenin ilgisini çekmiyor ama maslow deyince bir anda odak noktası olunuyor. özellikle bugünlerde bu kadar popüler olması tesadüf müdür?
burjuva zaten paraya sahip ama itibarı yok. çünkü dine göre para sahibi olan sosyal statü olarak en üst olana veya tepeye gitmez ama dedik ya söz konusu olan burjuva, illa güce erişecek, o yüzden protestanlıkla geleneksel din anlayışı engelini aşar, parasıyla da gösterişini yapar sonra gelsin sosyal statü.
mezhep çatışmaları, burjuva sınıfı olmasa maslow da olmazdı.
devamını gör...
en üstte kendini gerçekleştirme potansiyelinin olduğu piramittir. en altta fizyolojik ihtiyaçlar vardır. bütün ihtiyaçların karşılanabilmesi halinde birey kendini gerçekleştirmeye bir adım daha yanaşmaktadır. 1000 kişi ister 1 kişi alır lafı bunu özetler aslında. her kademe de mutlaka bir eleme olacaktır şüphesiz.
devamını gör...
5 aşamadan oluşur.
fizyolojik gereksinimler.
güvenlik gereksinimi.
ait olmak gereksinimi.
statü ve saygınlık gereksinimi.
kendini gerçekleştirme gereksinimi.
devamını gör...
en son noktaya wi-fi ve prize en yakın yatak ya da koltuk yazmalı.
devamını gör...
benim en üst sıramda kokorec var. neden bilmiyorum ama dün cocuk sahibi olma hayalimden bahsederken ''daha karnımdayken bol bol kokorec yiyeceğim, cocuk simdiden alışsın'' dedim.
devamını gör...
tedarik zinciri. bir de onun ingilizcesini koyalım. uğruna laf dalaşı edilebilecek kadar değerliymiş çünkü*
devamını gör...
modern dünya öncesinde pek bir önemi olmayan kuram. fakat günümüzü ve modern insanın ihtiyaçlarını en iyi şekilde ele alan kuramlardan birisidir.
devamını gör...
bugünkü kapitalizmin dayanak noktası olarak pazarlama endüstrisi tarafından çok iyi şekilde kullanılan hiyerarşik sistem.

ihtiyaçlar hiyerarşisine göre tabanda bedensel ihtiyaçlar akabinde güvenlik ihtiyacı gelir. pazarlama endüstrisi sana der ki, karnını doyurup güvenliğini sağlayacak bir mekan alman çok önemli. hemen sana ev, araba, elbise,telefon, beyaz eşya vb. her şeyi aldırmaya çalışır. insan var gücüyle hiyerarşinin tabanını tamamlamak icin caliir didinir. çoğu insan bu ikisinden ileri gidemez çünkü ihtiyaçlar sınırsızdır. sana öyle bir sistem kurar ki her halti ihtiyaç olarak addetmeye başlarsın.

diyelim intiyaci bitirdin, bu kez sevilme ve ait olma basamağına geçersin. sonra bir bakmışsın x cemaatinin müntesibi oluvermişsin. adnan oktar cemaati buna güzel örnektir zira zengin cemaati kendisi. tabi salt bununla kalmaz toplumda benimsenmek icin prestijli isler ararsın sen ciftci, esnaf, sanayici, inşaat amelesi olacak adam misin be! tabiki kabullenilmek icin okkalı işlere gitmelisin.

kendini gerçekleştirme başağından önce prestij ve saygınlık denen yer gelir sırada. hemen karnı doyuran, evi arabası olan adam siyasetin bir kolundan tutar. parti üyesi diye başlar sonra millet vekilliğine dek çıkmaya çalışır. size şaka gibi gelebilir ama reklamcılıkta bu hiyerarşi muazzam şekilde kullanıldı ve bugün başarısını hayranlıkla izliyorum.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar