matematiksel düşünce

günlük hayatta karşŸılaşŸılan olaylara sistematik ve doğŸru yaklaşŸma. kã¢inatta var olan düzene uygun hareket etmek. matematiksel düşŸünce aslında fıtrata uygun düşŸünmek ve hareket etmektir. sebepleri dikkate alan ve onlara riayet eden bir anlayışŸtır. matematiksel düşŸüncede unutulmaması gereken önemli bir husus, sebeplerin matematiksel olarak her zaman aynı sonuçları vermeyebileceğŸidir. siz matematiksel olarak yapılması gerekeni en iyi şŸekilde yapmışŸ olabilirsiniz, ama bu, beklediğŸiniz sonucu kesin olarak elde edeceğŸiniz anlamı taşŸımaz. eşŸyaya belli bir matematik, ölçü ve düzen koyanın, dilediğŸinde o kuralları kaldırabileceğŸi gerçeğŸini de hatırda tutmak gerekir. aksi takdirde matematiksel düşŸünce, esbapperestlik denilen 'sebeplere tesir verme' hastalığŸına dönüşŸebilir.
devamını gör...
günlük hayatta karşılaşılan olaylara sistematik ve doğru yaklaşma. kâinatta var olan düzene uygun hareket etmek. matematiksel düşünce aslında fıtrata uygun düşünmek ve hareket etmektir. sebepleri dikkate alan ve onlara riayet eden bir anlayıştır. matematiksel düşüncede unutulmaması gereken önemli bir husus, sebeplerin matematiksel olarak her zaman aynı sonuçları vermeyebileceğidir. siz matematiksel olarak yapılması gerekeni en iyi şekilde yapmış olabilirsiniz, ama bu, beklediğiniz sonucu kesin olarak elde edeceğiniz anlamı taşımaz. eşyaya belli bir matematik, ölçü ve düzen koyanın, dilediğinde o kuralları kaldırabileceği gerçeğini de hatırda tutmak gerekir. aksi takdirde matematiksel düşünce, esbapperestlik denilen 'sebeplere tesir verme' hastalığına dönüşebilir.
devamını gör...
wittgenstein matematiği kurallar bütünü olarak ele almamızı, savlar bütünü olarak ele alırsak onun mistikleşeceğini söyler. evet matematik soyuttur ama matematik mistik değildir. matematiği kendi kural sistemi içerisinde doğrular ve orada icra ederiz, matematik tıpkı bir dil gibi gerçekliğe karşı “keyfidir”.

soyut ve somut arasında sonu gelmez bir devinim süreci çıkıyor karşımıza.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar