meditasyon

insanların iç huzuru, mutluluğŸu, dinginliğŸi yakalayabilmek adına nefes alıp verişŸlerine odaklanarak bu süre içersinde zihindeki düşŸünce akışŸını durdurmak amacıyla gerçekleşŸtirdikleri rahatlama yöntemidir.
devamını gör...
belli bir disiplinde insanın içinden geldiği gibi düşünmesi (ya da düşünmemesi) davranmasıdır, hareket etmesidir.

hayat eylemdir -ki bu eylemsizliğin eylemi de olabilir-... meditasyonu da sık sık değiştirmek gerekliliği vardır.

yani saplantı haline gelmiş ritüellerden oluşmamalı meditasyon. yoksa bu da insanı insanlıktan çıkarır. hacca gidip geldikten sonra çakallığa devam eden gibi... burada iş, hayata katılmak, akmak, 'ol'mak olmalı. 'sahip olmak' değil. meditasyon anlayışını gittikçe geliştirmeli, çeşitlemeli, kendine ait yöntemler de bulmalı insan. sevdiğinle konuşmak, susuşmak da bir meditasyondur...
devamını gör...
bir şey üzerinde derin ve kapsamlı bir şekilde düşünmektir.. bir şeyin asıl gerçeğine kavuşmak amaç ve umuduyla, zihne dolan gereksiz fikirleri geri göndererek, o anda cevap beklenen sorunun açıklığa kavuşturulmasına çalışmaktır.. daha da açacak olursak insanın asıl ruhsal benliğiyle irtibata girmesidir. asıl hedeflenen amaç budur... ancak her zaman bu amaç gerçekleşmez...
devamını gör...
budist meditasyonu temelde iki tema ile ilgilenir: zihnin dönüşümü, ve bu zihnin kendisinin ve diğer olguların keşfi için kullanılması.
theravada budizmine göre buda iki tür meditasyon öğretmişti, samatha meditasyonu ve vipassanä meditasyonu. çin budizminde, bu meditasyonlar bilinmekle birlikte, chan zen meditasyonu daha popüler olagelmiştir. Yazar peter harvey’e göre, budizm’in sağlıklı geliştiği dönemlerde, sadece rahipler, rahibeler ve evli Lamalar değil, sıradan halktan kendini adamış insanlar da meditasyon uygulamıştır. budizm ansiklopedisi adlı kaynağa göre, tam aksine modern zamanlara kadar budist tarih boyunca, sıradan halkın ciddi meditasyon uygulaması olağan olarak görülen bir olgu değildi.
devamını gör...
bir toprak üzerinde değil, uzayda yaşıyor olduğunu hatırlamaktır. hayatı değiştiren bir yolculuğa başlamaktır. hiçbir yere gitmeden sadece gitmektir. sadece onunla olmaktır.
devamını gör...
bilincin farklı hallerine ulaşmak ve nihayetinde tüm bilinç hallerinden arınarak zamanın ve mekanın kaybolduğu evrensel bir uzama sahip olma sanatıdır.ruh ve bedene ait bilgiler derinleşme halinde gözlerinizin önüne gelmeye başlar.ancak dikkatli ve bilinçli bir şekilde kavranılmaması durumunda geri dönüşü olmayan zihinsel sorunlara yol açar.
devamını gör...
bir eylem ve bir pratik olmaktan çok bir bilinç halidir. benzer bir deyişle meditasyon için; 'varlığın olduğu gibi olmaya bırakılmasıdır' der heidegger. bilinç kısıtlı yaşadığı seviyeden daha derin seviyeleri farkederek düşünmeden algılamayı, bilmeden bilmeyi deneyimlemesidir.
devamını gör...
bir dini ritüel değildir. bir anlamı bu olabilir ama sadece bu değildir. bir bilinç durumu olduğu için bunun namaz gibi bir eylemle kıyaslanması ve hemen karşılığının bulunmaya çalışılması gerekmediğini düşünüyorum. elmalarla armutlar kıyaslaması olur çünkü.
her meditatif durum namaz değildir fakat her namaz bir meditatif durumdur.
devamını gör...
göstergebilim açısından önemi olan bir dolayımlama şekli. açıklamaya gel: edebi anlamda kullanılan semboller bu şekilde açıklanır işte!
devamını gör...
evren sessizliğinin içinde bir süre misafir olması durumu. bir ibadet değil -bir yönü ile namaz da ibadet değil- fakat insanı denge acısından ileriye taşıyan anlamlı bir eylem olabilir sürekli yapıldığında..
meditasyonun sana verdiği şu: sen evrenin bir parcası olarak onunla bütünleşiyorsun bir hiç olarak bilinene-bilinmek istenene doğru bilinç partnerin oluyor. bu az şey değil.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar