mevlana halid-i bağdadi

1776-1826 yılları arasında yaşadığı ve kendi asrının irşad kutbu olduğu rivayet edilen veli zat. Allah-u teala kendilerinden razı olsun.
devamını gör...
nakşi geleneğini ve özelde kürt milletinin ritüel ve meşrebini sonsuza değin değiştirmiş, yeniden ayağa kaldırmış önemli tarihi şahsiyettir.
kürdistandaki mirlik (prensilik) derebeyliğini sarsıp kırmıştır.
süleymaniye doğumlu bir kürttür.
hem mevlevi, hemde kadiri olup ama nakşiliği bir yeryüzü tarikatı yapmak ona nasip olmuştur.
hindistan da abdullah dehlevi den aldığı nakşi şeyhliği icazetinden sonra memleketi güney kürdistana gelir ve kadiri olan kürtlere milli bilinçte aşılayarak onların kısa zamanda nakşi olmalarını sağlar.
osmanlı burokrasisi içerisinde palazlanan müridleri sayesinde burokrasideki bektaşi hakimeyeti nakşiliğe evrilirek kırılır.
said nursi bağdadinin etkisiyle kurulan medreslerden molla olarak çıkmıştır.
derviş vahdeti hakeza bağdadinin felsefesine sıkı bağlı bir derviştir.
kendisine her milletten icazet verdiği yüz tane halef (baş mürid) şeçer ve bunları yeryüzünün müslüman bölgelerine dağıtır. istanbuldan endonezyaya kadar o kadar çok müridi olmuştuki bunlar gitikleri her coğrafyaların kaderini değiştirmiştir.
her bir halefine milli şuurla birlikte tasavvuf u meczetmelerini öğütler. çünkü emparyalist yayılmacılığın ayak seslerini duymaya başlamıştır. icazet verdikleri halefleri arasında 30 tanesi kürttür. güneydoğudaki temsilcisi şeyh saidin şeyhidir, güney kurdistandaki ise mesut barzaninin dedesidir. irana gönderdiği acem postnişini şeyh ubeydullah (kürt şeyhlerindendir) yüzbin dervişiyle irana başkaldırarak pers hakimiyetini epey bir sarsmıştır.
kafkasya temsilcisi şeyh hamza onun öğrencisi şeyh şamil olup bağdadi tarafından görevlendirilmiştir.
istanbuldaki gümüşhanevi dergahının ilk şeyhi ( şimdiki şeyhi mahmut ustaosmanoğlu) bağdadinin istanbul postişinidir.
velhasıl derin bir etkidir, kocaman bir gelenektir
devamını gör...
buyurdu ki:
nefs-i emmareden kurtulmanın alameti, insanların övmesi ile ayıplamasını, eşit görmektir. insanların rağbetine sevinmek, önem vermemelerine üzülmek, basitlik ve akılsızlıktır.
devamını gör...
nakşibendi yolu'nun nirengi noktası, mihenk taşıdır. desturu hindistan'dan anadolu'ya getirmiş ve yaymıştır. 6 ayda hindistan'daki abdullah-i dehlevi hz'nin dergahına varmış, sülukunu 3 ayda tamamlamış, 6 ayda da bağdat'a geri dönüp irşada başlamıştır. onlarca halife yetiştirmiştir. yetiştirdiği halifelerin her biri tarik-i içtihad sahibidir. hz.ömer(radıyallahu anh)'ın soyundan gelir. kürt kökenli olduğu da rivayet edilir.
devamını gör...
zülcenaheyn lakaplı büyük islam alimi,mürşid.

hem zahiri hem batıni ilimlerde kendini yetiştirdiği için bu lakabı almıştır.
devamını gör...
abdullah dehlevi hazretlerinin talebesi, şehrizor'lu büyük kürt alimlerinden. dehlevi hazretlerinin talebesi Hafız Ebu Said Sahib'ten de ders almıştır. abdullah dehlevi ve Hafız Ebu Said Sahib hazretleri süleymancıların silsilesinde geçerken, kendisinin mürşid kabul edilmemiş olması garipsenecek bir şeydir.
devamını gör...
kendisi mürşid-i kamil değildir. abdullah dehlevî hazretlerinin müridi ve halifesidir. sigara içerdi ve onu sevenlerin hatrına sigarayı bırakmıştır. kendisinden sonra rabıta yapacak birini bırakmadığını da onun talabelerinden ve ilk halifelerinden muhammed hânî ifade etmiştir. peki o zaman halidi kolundan geldiğini iddia eden tarikatlerin silsilesi nasıl olmuş da devam etmiştir?devamını gör...
süleymancılara göre silsilesi mevlana halide dayanan tüm tarikatlar batıldır. bir tek hakk tarikat kendileridir. nerde kimin yazdığı belli olmayan bir kitabı delil göstererek milyonlarca insanı dalaletle suçlamaktadırlar. en hafif tabirle ayıp yahu.
devamını gör...
mevzu bahis kitap mevlana halid'in ilk halifelerinden olan bir zata aittir ve derleyenler de ismailağa'nın halidicilikte rekabet halinde olduğu menzilciler tarafından tercüme edilmiştir.
devamını gör...
"ihlas ne kadar çok olursa, evliyanın yardımı o kadar ziyade olur." sözünün sahibi Allah dostudur. ihlasın gerekliliğinin tartışıldığı şu günlerde tefekkür kapısını aralamıştır.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar