mezhebine ters olsa da sünnetle amel etmek

Allah'ın ve rasulünün emridir. kuran ve sünnetten sayısız delil, muhakkık, müctehid, fakih, muhaddis sayısız imamın ve ilim ehlinin üstünde ittifak ettiğŸi bu konuda, bu tür söylemler içinde olanları, efendim imam ebu hanife rahimehullah bilmiyor muydu? yoksa imam şŸafii'de mi görmedi de bunu sen söylüyorsun? gibi abuk cümlelerle bir yere varılamayacağŸı malumdur. bu tür söylemler içinde olan insanların tek gayesi, insanlara sünneti aşŸılamaktır, bunun ötesinde herhangi bir gaye olamaz. mezhep dışŸına çıkmak küfrü gerektirmiyor lakin sünnetin inkarı, reddi, bertarafı ise küfrü gerektirebilir çünkü üstünde ayetler mevzu bahistir. gerektiğŸi noktalarda bununla ilgili detaylı açıklama yapılır inşŸaallah.
devamını gör...
kör taassubu yıkmaya gayret eden ilim ehlinin üzerinde bizzat durduğu önemli bir mesele olup, Allah ve resulünün emri olandır. küçük bir örnek sunacağım bir tarafımdan uydurduğum eylem ile ilgili;

imam muhammed, “muvatta”ında diyor ki: (s.158) muhammed dedi ki: “ebã» hanife'ye gelince o, istiska (yağmur isteme) duası için namaz olmadığı görüşündeydi. bize göre ise, imam insanlara iki rekat namaz kıldırır, ardından dua eder ve ridasını (cübbesini) tersine çevirir.

(imamına yirmi meselede muhalefet ettiğini de açık bir şekilde söylemiştir. kitaptaki yerleri şunlardır: 42, 44, 103, 120, 158, 169, 172, 173, 228, 230, 240, 244, 274, 275, 284, 314, 331, 338, 355, 356. et-talik el-mümecced ala muvatta-i muhammed.)
devamını gör...
meseleyi bilmeyenlerin saçmaladığı bilimsel nakilleri de yanlış yaptığı bölümlerdir. ebu hanife'nin istiska namazı yoktur dediği namaz cemaatle namaz kılmak yoktur.

ebã» yã»suf der ki: ebã» hanife'ye istiskâda namaz var mı? yoksa o belli bir duaâ­dan mı ibarettir? diye sordum. "cemaatle namaz yok, fakat dua ve istiğfarâ­dır. ama eğer tek tek namaz kılarlarsa bunda beis yoktur" dedi.

alıntının kaynağını falan yazmayacağım bu bir taraflarından uyduranlar ebu hanife'nin ne demek istediğini anlamaktan acizdirler.
devamını gör...
ibadetin kaynağını en doğru yerden almaya gayret eden bilinçli müslümanların eylemidir. meseleye elhamdulillah vakıfız, mesele yukarıda anlatılan gibidir, bunu imam muhammed rahimehullah anlatmaktadır, ki bu bir mevzu. imam muhammed, imam malik'in mezhebinin görüşleriyle amel etmesi bunu gösterir. keza imam tahavi'nin, imam şafii'nin mezhebinin içtihadlarıyla fetva vermesi de bunun bir göstergesidir. aciz bünye arkadaşa buradan diyorum ki, burada anlatılmak istenen nokta, imam ebu hanife rahimehullah'ı veya bir başkasını küçük düşürmek olmadığı gibi, kendileri dahil sünnetle amel edilmesini emretmişlerdir. bir başka örnek.

isam b. yusuf el-belhã®; imam muhammed'in talebelerinden ve ayrıca ebã» yusuf'un derslerine devam edenlerdendi: “çoğu zaman ebã» hanife'nin sözlerinin tersine fetvalar verirdi. çünkü delilini bilmiyordu. başkalarının delilini görünce de ona göre fetva veriyordu.” bu yüzden: “rükã»ya giderken ve rükã»dan kalkarken ellerini (tekbir alıyor gibi) kaldırırdı.” (el-bahru'r-raik 6/93. resmü'l-müfti (1/28)

imam ebu hanife rahimehullah'ın mezhebinde el kaldırmak yok halbuki.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar