mezhep savaşı

müslümanlar arasında olmayan savaş türü. bugün eğer atıyorum hanefilerle, malikiler savaşsaydı evet buna mezhep savaşı denilirdi ancak şuan varolan şia-ehli sünnet savaşına mezheb savaşı demek safsatadan ibarettir.

nitekim ehli sünnet ile şia arasındaki savaş bir din savaşıdır yani şia bir mezhep değil dindir onlar aişeye zina iftirası atan ebu bekr ile ömeri mekkenin iki tağutu olarak gören bir taifedir o yüzden şuan ki şiilerin ekserisi, tamamına yakına kafirdir onlara kafir demeyen de şeyhülislam ibni teymiyye'nin minhacüs sünne ve ebussuud efendinin fetvalarına göre kafirdir.
devamını gör...
aslinda musluman camia bunun oyununu çıkarsa fenag tutar he. düşünsene hanefi’sin dalıyorsun safilere, alevisin sunnilere kan ağlatıyorsun...
devamını gör...
avrupa'da, habsburglarla borbonlar arasında otuz yıl süren dinsel nitelikli savaşlardır. savaşın temel nedeni protestan-katolik dini çatışması olsa da, savaşa katılan büyük devletler siyasi çıkarlar için savaşmışlardır. almanya da bulunan kutsal roma-cermen imparatorluğuna bağlı prensliklerin katolik-protestan olarak karşı karşıya gelmesi ülkede bir iç savaşa yol açmıştır. savaş sonunda, protestanların zaferiyle birlikte 1648 tarihinde vestfalya antlaşması imzalanmış ve kutsal roma-cermen imparatorluğu (avusturya ve almanya) birçok küçük prensliğe ayrılmış ve kralın yetkileri kısıtlanmıştır. bu bilgilerin ışığında, günümüzdeki mezhep kaygılarını tırmandıran hadiseler bakış açımıza bir katkı vermesi lazımdır.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar