mezhep

mezhep, gidilen yol, benimsenen metod ve görüşŸ demektir. dini manada mezhep ise müctehid bir alimin fikir ve görüşŸlerini benimseyen insanların meydana getirdiğŸi dini ekollere denir.

Mezhepler arasında hiçbir ayrılık yoktur.* Ayrılık, teferruatta, dinin özüne dokunmayan fer'i meselelerdedir.

Ayrıca hiçbir müctehid kendi adına mir mezhep kurmak iddiasıyla ortaya çıkmamışŸtır. Kur'an ve hadislerden çıkardıkları hükümlerin başŸkaları tarafından benimsenmesi neticesinde, kendiliğŸinden o müctehid adına bir mezhep teşŸekkül etmişŸtir.

devamını gör...
bu konuda kısa ama çok anlamı bir söz olarak,

"mezhepsiz olmayın, mezhepçilik de yapmayın !"

yani kişi elbette bir mezhebe göre dinini yaşar, pratiklerini uygular. ancak "x mezhep y mezhepten üstündür" diye etrafta caka satmanın bir manası da yoktur, saçmadır.

kendisi böyle bir üstünlüğü sezip, inansa bile !
devamını gör...


--- alıntı ---

Mezheb imamlarının her biri ayrı bir usül ve metoda göre, Kur’an ve Sünnetten hüküm çıkartıp ortaya koymuşlardir,
dört mezhebin imamı olan, ilmin ve takvânın zirvesindeki o dev şahsiyetler;
Allahın rızasını gözeterek gecelerini gündüzlerine katmışlar,
on binlerce meseleyi Kur’an ve Sünnet ışığında çözüp,
dinî hükümleri ortaya koymuşladır.

Bir Müslüman bu mezheblerden hangisine uyarsa uysun, hak bir mezhebe intisab etmiş ve Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’in yolundan yürümüş olur.

Mezhebler bizim için rahmettir.

--- alıntı ---

devamını gör...
huccetü’l-islâm imâm-ı gazâlã® dahil pek çok ulemâ, uygun gördükleri dört hak mezhebten birine girmiş ve o mezhebin hükümleri mã»cibince amel etmişlerdir.

devamını gör...
hak olan dört tanesinden birine dahil olmazsan müslüman olamazsın. canın sıkıldıkça mezhepler arası transferler de yapılabilir.

örneğin ben size bizzat yaşadığım bir olayı nakledeyim. bir arkadaş şafi mezhebine tabiydi. bilindiği üzere kadınlara her hangi bir temasta abdestin bozulduğu için hanefi mezhebine geçiş yapmıştı. ailesinin kızacağını bildiğinden memleketine gittiğinde yine şafi gibi davranırdı. Allah aşkına soruyorum bunun içinde bir tutarsızlık görmüyor musunuz? neyi eleştireceğini insan şaşırıyor. emredilenin tek olmasına rağmen bölük bölük bölünmeyi mi, dinin isteğin doğrultusunda eğilip bükülmesini mi, aile baskısını mı? ne kadar kan akarsa abdest bozulur; ağız dolusu mu, çizme dolusu mu? namaz kılarken önünden biri geçerse namaz bozulur mu? namaz esnasında önünden şayet birisi geçerse kolunu uzatıp onu engelleyebilir misin yoksa bu hareket namazı bozar mı? peygamberin öğrettiği namaz tam olarak nasıldı? bunlara ayrılık denmezse neye ayrılık diyeceğiz? gerçekten bütün samimiyetimle soruyorum.
devamını gör...


--- alıntı ---

“kendi mezhebimizden başka bir mezhebe hiçbir zaman uyamaz mıyız?” derseniz, elbette uyabiliriz.
Mezhebler bizim için rahmettir.
Bir kimse zarûret ve ihtiyaç olunca, diğer üç mezhebden birini taklid edip, ona uyabilir. Fakat bu durumda şuna dikkat etmek lazımdır;
bir işi bir mezhebe göre yaparken, o mezhebin, bu işin sahîh olması için bildirdiği şartlar nelerse, bunların hepsini yapmak lâzımdır.
Bu şartlardan biri yapılmazsa, o iş sahîh olmaz.

--- alıntı ---


birde sunu ekleyelim mezhepler olmasa ,her kafadan bir ses cikmaz mi ??

ayrilik degil tam tersi birlestiricidir mezhepler , dört hak mezhepte itikadi hic bir zid fikir yok.
devamını gör...
israiloğullarının çıkardığı bölücülüktür. bölünenlerin yaşayacağı azap kuran'da belirtilmiştir. * bu fitne yüzünden ne yazık ki çoğu kişi gittiği yolu Allah yolu sanarken bediüzzartzurt sapağında kaybolmuştur.

Allah bizleri kuran'dan ayırmasın..

düzenleme: müslümanın yorumu olmaz, Allah kuran'da bildirmiş zaten.
devamını gör...
sosyolojik bir realitedir. mezhebi olmayan din yoktur olamaz da farklı kültürlerde farklı coğrafyalarda ve de farklı meşreplerde olan insanların elbetteki din algılayışı da farklı olacaktır. ve bunun böyle olacağnı da en iyi bilen elbetteki Allahtır. sonuçta yaşanan bu realitede Allah'ın iradesinin ve bilgisinin dışında değildir. bu o kadar realitedir ki sahabenin dahi görüş birliği yoktur tabiinin de yoktur. mezheblerin olması toplumu en azından hukuksal bir kargaşadan kutarmıştır. herkes kafasına göre veya kendi ictihadına göre fetva verdikleri ilk dönem şartları mezheplerin de doğmasına zemin hazırlamıştır. kuranı okuyan herkesin kurandan aynı şeyleri anlamadığını bilmek için biraz tefsir okumak yeterlidir sanırım.

edit: arkadaşım gücün yetiyorsa aksini isbat et. yapabilirsen saygı duyarım. evet sen anladın.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar