mezhepleri terk etme nedeni

kadın, mülk edinme ve adalet konusunda kur'an'la taban tabana zıt olmalarından ötürüdür, evet. mezhebi terk edip ,kur'an'ı kendime rehber edindiğimden beri hiçbir dini konuda kendimi şartlandırmadım ve hiçbir iman etmeyene alt olmadım.

özgürüm, rahatım, huzurluyum, davamın farkındayım.
devamını gör...
mezheplere dair gerekli tanımı şeyhülislam ibn teymiyye'nin lamiyye kaidesi ile yapmak isterim.

--- alıntı ---

"ey mezhebimi ve akidemi soran kişi! doğru yolu bulmak için soru sorana, doğru yolda gitmek ihsan edilsin.

sözünü tahkik ederek söyleyen, bundan yan çizmeyen ve değiştirmeyenin sözüne kulak ver.
bütün ashabı sevmek benim yolumdur, bu sevgiyle onlara yakın olmayı, Allah’a yakın olmaya bir vesile (yol) sayarım.

herbirisinin pek açık-seçik kadri ve fazileti vardır, fakat aralarından es-sıddiyk daha da faziletlidir.
kur’an hakkında, âyetlerinde geçenleri söylerim, o kadimdir, Allah tarafından indirilmiştir.

ilahi sıfata dair bütün âyetleri ilk tarzda nakledildiği şekilde hak olarak kabul ederim.
bunun mesuliyetini de bu nakli yapanlara havale ederim ve bu hususta her türlü tahayyüle karşı onu korurum.

kur’ân’ı bir kenara itip de söylediği söze: "el-ahtal dedi ki..." diye delil getiren kişi ne çirkin iş yapmış olur!
mü’minler, rablerini hak olarak göreceklerdir. ve keyfiyetsiz olarak (hadiste belirtildiği üzere) semaya iner.

mizanı ve kendisinden içip, susuzluğumu gidereceğimi ümit ettiğim havz'ı ikrar ve kabul ederim.
aynı şekilde cehennemin üstünde uzatılacak sıratı da. muvahhid olanları kurtulacak, diğerleri ise terkedileceklerdir .

cehennem ateşine bedbaht olan bir kimse ilahi hikmet gereği girecektir, takva sahibi olan kişi de aynı şekilde cennete girecektir.
canlı ve aklı başında herkesin kabrinde ameli kendisiyle birlikte olacak ve ona kabirde soru sorulacaktır.

işte şafîi’nin de, malik’in de, ebu hanife’nin de sonra da ahmed’in de nakledilegelen akidesi budur.
eğer onların izledikleri yola uyarsan, ilahi tevfike mazhar olursun. eğer bid’at bir yol ortaya koyarsan, kimse senin bu yolunu dayanak kabul etmez."

--- alıntı ---
devamını gör...
günümüz sorunlarına hitap etmemesi ve din yorumunun güncellenmemesinden kaynaklıdır. bilmem kaç yıl önce yapılan yorumları bırakıp özgün olun artık. zamanın sorunlarına çözüm arayın.
devamını gör...
böyle abuk sabuk işler de yeni icat oldu.
"ben kuranı kendime rehber edindim, başka hiçbir şey beni enterese etmez! "

islam dininin peygamber efendimizden ayrı olarak yayılması Allah tarafından murad edilseydi bu rahatlıkla yapılabilirdi. ayrıca Allah bize kitap indirmiş. diğer detayları peygamber efendimizin yaşantısından öğrenmemizi istemiş. eğer böyle istemeseydi kitap değil, direk kütüphane indirirdi.
o zaman ne peygambere ihtiyaç olurdu, ne mezhep imamlarına, ne de cemaatlere...
bundaki hayrı bile anlamaktan aciziz ama cehaletimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar