mezhepsizlik fitnesi

--- alıntı ---

ehl-i sünnet müslümanları arasında mezhepçilik kavgaları yoktur. sünnîler dört hak mezhebe veya fıkıh ekolüne bağlıdır ama mezhepçilik yapmazlar, çekişmezler.

dört hak mezhepten birine bağlanmak, onun fıkhını uygulamak fitne değildir ama mezhepsizlik fitnedir. çünkü mezhepsizler, bütün müslümanları kendileri gibi yapmak istiyor. işte onların bu yoldaki propagandaları fitnedir, hem de büyük bir fitne...

onlar istiyor ki mezhepler ortadan kalksın da müslümanları bozuk fırkalara sokabilsinler...

mezhep ve fıkıh olmasa doğru dürüst abdest alamayız, iki rekat namaz kılamayız.

bazıları konuyu saptırıyor ve bize "siz mezhebi kur ân ın üzerine çıkartıyorsunuz, siz mezhebi put haline getirmişsiniz, siz müşriksiniz..." diye saldırıyor. ne korkunç iftiralar...

ehl-i sünneti, dört hak mezhebi, fıkhı, şeriat ahkamını ortadan kaldırdınız mı, sapıklıklar, bid atler, dini yanlış yorumlamalar sökün etmeye başlar.

mezhepsiz müctehidler kitab a, sünnet e, icmâ-i ümmete, dine, şeriata, fıkha aykırı bir sürü sözde ictihadlar yumurtladılar. ondört asırlık islâm tarihinde hayızlı kadınların namaz kılmalarına, oruç tutmalarına, kâbe yi tavaf etmelerine asla cevaz verilmemişken onlar olur olur diyorlar. nasıl oluyor onlar olur diyor, oluyor...


zamanımızda mezhepsizlik en büyük fitnedir.

selefiyiz diyorlar. hayır selef-i sâlihîn in (ilk çağlardaki sâlih, takvalı, doğru yolda olan örnek müslümanlar) yolunda olanlar sünnî müslümanlardır.

selefîyiz diyenler selef in yolundan gitmiyor, onlar ibn teymiyye nin ve muhammed ibn abdülvehhab ın mezhebini veya fırkasını benimsemişlerdir.

mezhepsizlik çok büyük bir fitnedir. onlardan istirham ediyoruz, onlara kardeşçe yalvarıyoruz: lütfen, merhameten, Allah rızası için bu yıkıcı, dağıtıcı, bölücü propagandaları yapmayınız.

sünnîlikten, hanefîlikten, mâlikîlikten, şâfiîlikten, hanbelîlikten fitne doğmaz ama mezhepsizlikten doğuyor.

onların bir kısmının siyaseti, stratejisi, taktiği bellidir. önce sünnî mezhepleri yıkacaklar, sonra açıkta kalan müslümanları kendi bozuk fırkalarına sokacaklar.


naylon müctehidlerin bozuk ictihadlarını kabul etsek ortada islâm diye bir şey kalmaz. baksanıza "kur an, yahudi ve hıristiyanları islâm a çağırmıyor" diyecek kadar zıvanadan çıktılar.


dört hak mezhepten birine bağlanalım.

bunların hepsi de kur ân dan, sünnet ten hüküm çıkarmıştır.

bugünkü naylon müctehidler, mezhep imamı büyük müctehidlerin ayaklarının altında toz bile olamazlar.

zahid kevserî ne demiş "mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür" diye uyarmış.

şam ulemasından profesör said ramazan el-bûtî nin çok değerli kitabının adı şudur: "islâm şeriatini tehdit eden en tehlikeli bid at mezhepsizliktir."

itikad ve fıkıhta ehl-i sünnet dairesi içinde bulunan bir mezhepli sapıtmaz, bid ate ve küfre düşmez ama bir mezhepsiz için bu tehlike vardır.

Allah aşkına bu fitne yangınını söndürelim. mezhepsizlik ve sünnîlik şiîlik konusundaki mezhepçilik propagandalarına son verelim.--- alıntı ---
devamını gör...
" şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır" ilkesi ile desteklediğim olaydır, evet. bizim mezhebimiz hak, diğerlerinin ki batıl.

72 fırkanın içinde kurtulan tek fırka biziz.

kitabı ile mezhebinin arasınsaki farkları göremeyenlerin inandığı mevzu.

(bkz: 1/ 40 zekatla ( sadece paradan) istediği kadar dünyalık mal yığma hakkına sahip muminler)

(bkz: mürtedlerin öldürülmesi)

(bkz: cariyelere tecavüzün serbest kabul edilmesi)

(bkz: gayri müslüm öldürene bir mezhepte kısas olması, diğerinde kısas olmaması)

(bkz: peygamberin sübyan bir çocukla evlenmesi haşa)
ek:

benim kafam kalın ve kalbim de taş. haydi sen yukarıda saydığım mezhebinin yasalarını anlat, höykürme. 

anlatamazsan asıl boşboğaz sensin.
devamını gör...
hiçte fitne falan değildir asıl fitne her kendi gibi düşünmeyeni tekfir edenlerin yaptığıdır. bu dine en çok katkıyı da mutezileciler yapmıştır. hala müslüman bilim adamlarını sayarken onları sayıyoruz.
devamını gör...
mezheplerin ne olduğunu bilmeyen mezhepsizler kendi kafalarına göre komik yorumlar yaparak kendilerini haklı gösterme çabasına giriyor. bu tür konular anlayacak olan adamlara anlatılır kafası almayacak olan adama ne anlatsanız karşınızda höykürür durur.

bir insan düşünün tek derdi "mezhep düşmanlığı yapmak ve fitne çıkarmak" olsun. yani bu adamın nesine vakit harcıyorsunuz ki. boşverin zırvalasın dursun. vallahi bunların derdi kendi taraflarına çekmek doğru yolu tavsiye etmek falan değil dertleri düşmanlık etmek. kendisine müslüman derler ve tek düşmanları da müslümanlardır.
devamını gör...
mezhepsizlik fitne ise ben de bu fitneye dahilim. mezhep imamları dinin tamamlanmasından sonra yaşamış alimlerdir. mezhepler ise onlardan da sonra ortaya çıkmış oluşumlardır. mezhepleri şart olarak görmek, dine ekleme yapmaktır.

imam hanefi, şafii, cafer sadık, ahmed bin hambel... hepsi değerli alimlerdir ve kendilerinden muhakkak faydalanmak lazım. misal ben hepsinden faydalanırım ama bunlardan birini hak yol olarak görmem çünkü değildir. tek bir hak yol vardır.

dileyen dilediği dine inansın.
devamını gör...
mezhepçiliği fanatik takım taraftarı gibi taraf tutanları göstermiş olan başlık. * *

mezhepsiz olduğunu savunup tecavüzü helal, kafa kesmeyi hak ve daha nice pislikleri helaldir diye savunup bunu da mezheplere yıkmak asıl fitnedir ve bu pislikleri güzelim dinime yamamaya çalışanlar ise asıl fitnecidir ve hatta kuranda bozguncu olarak tanımlanırlar.

bununla alakalı olarak efenim "onlara: “yeryüzünde bozgunculuk yapmayın!” dendiği zaman, “hayır! biz ancak ıslah
edicileriz” derler.!"
bakara suresi 11işte bu terörizmle bağdaşacak şeyleri mezheplere yani dinime yıkan insanların aslında sorduğunda söylediği şeyi Allah c.c nasıl güzel haber vermiş. ama rabbim uyarır "dikkat edin! onlar bozguncuların ta kendileridir; fakat bunun farkına varmazlar.!"bakara suresi 12

"kötülüğü teşvik edip yayarken, iyilik, doğruluk ve güzelliğin önünü kesmeye çalışırlar," tevbe suresi 67

"...olayın sebep olabileceği zararları düşünmeden, onu hemen yayıverirler. halbuki onlar bu haberi rasûlulullah’a vearalarındaki yetki sahibi kimselere götürselerdi, işin iç yüzünü araştırıp ortaya çıkarabilecek olanlar, elbette onun mâhiyetini anlayıp, ne yapılması gerektiğini bilirlerdi. eğer Allah’ın üzerinizde lutfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hâriç, hepiniz şeytana uyup giderdiniz.!"nisa suresi 83 ama işte bu pislikleri yayanların amacı doğrusunu öğrenmek değil, bu yalanlarının böyle olduğuna kendilerini ve başkalarını da ikna etmek için ömür harcarlar. niye? çünkü, "onlar sağır, dilsiz ve kördürler. bu sebeple artık gerçeği kabule dönemezler.!" bakara suresi 18


"iman edenler arasında hayâsızlığın ve çirkin işlerin yayılmasını isteyenlere dünya ve âhirette can yakıcı bir azap vardır. işin iç yüzünü Allah bilir, siz bilmezsiniz.!"nur suresi 19

mücadele suresi 8 ve mücadele suresi 9 ile tanımıma son verip okuyanlara selam eder, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. selam ve saygılarımla.


ilave:
(bkz: enam suresi 159)
(bkz: (#6693776)
--- alıntı ---

tevhidi bozan, islâm dininin saf, temiz ve kolay aslını çeşitli tevillerle yozlaştırıp ayrılığa sebep olanlarla ne Allah resûlü s.a.s.’in ne de o’nun izinden giden gerçek mü’minlerin bir ilgileri vardır. sorumlulukları tamamen kendilerine aittir. onların ayrılıklarından ve başlarına gelecek felâketlerden ne peygamber’e ne de gerçek mü’minlere bir vebâl söz konusudur.

--- alıntı ---
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar