milletlerin zenginliği

ulusların zenginliğŸi kitabının bir başŸka benzer söyleyişŸle ama yanlışŸ söyleyişŸle adlandırılmasıyla kullanılması...

niye yanlışŸ kullanma onu açıklayayam.millet niçin olmaz çünkü millet kelimesi etimolojik olarak islam ıstılahına ait bir kavramdır ve de bunu belirleyen şŸey tamamen dindir yani farklı soydan bir sürü insan bir milleti oluturabiliyorken ulus kavramında aynı soydan gelme ve tek tipleşŸme faktörü daha bir ön plandadır ve modern aynı zamanda arızã® batılı ya da batıllaşŸmacı bir kavramdır ulus keimesi...
devamını gör...
--- alıntı ---

beş bölümden oluşan eser, üretim ve değer, ekonomik gelişmenin koşulları ve sonuçları, merkantilizm ve fizyokrasinin eleştirisi ve mali konuları ele almaktadır. smiht önce bir ülkenin servetinin başlangıç kaynağı olarak emeğin önemini hatırlatmakta, emek ve verimliliğin artışını iş bölümüne bağlamakta, iç ve dış mübadele mekanizmasının işleyişini bu iş bölümü ile açıklamakta para ve değer kavramlarını bu mübadele açısından ele almakta, fiyat, ücret, kar ve rant biçimindeki gelir bölüşümü ile ilgili problemlerin üzerinde durmakta ve son olarak mali kurumlarla ilgilenmektedir.
--- alıntı ---
devamını gör...
modern iktisadın kurucusu ve dahi babası olarak tanınan adam smith'in meşhur kitabı. iktisat fakültelerinde genelde okutulmayan bir kitap ayrıca. halbuki zaten yabancı kitapların çevirisi niteliğindeki türkçe kaynaklardansa bu kitabın ilk elden okutulması daha faydalı olacaktır..
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar