#ilişkiler 

ucu koskoca sultanlara, halifelere, hz. ebu bekir'e, hz. ali'ye ve hatta peygamber aleyhisselama kadar giden söz. sonunu düşünmeden ahkam kesince böyle oluyor işte. tespit yapayım derken bütün kültürel kodlarına giydirmek ve hatta maazallah dinden çıkmak tehlikesi bu olsa gerek. yav her aklınıza geleni yazmayın oğlum. sonra toparlamak için canımız çıkıyor. tevil, tefsir edeyim derken tahriş oluyoruz.*

bu meyanda eksini verdim güzel kardeşim...*

editasyon: bu tanım hükümsüzdür. zira başlık evvel emirde şiir seven erkeklerin yumuşak olması şeklindeydi. içerik ona binaen yazılmıştır.
devamını gör...
genelleme. hüsn-ü zan edecek olursak yumuşaktan kasıt şu bkz’ler olsa gerek:

(bkz: rakik)
(bkz: rakika)

bir de şiir bırakayım, tam olsun. arpaeminizade mustafa sami’den gelsin...


“düşdük reh-i mahabbete kalb-i rakîk ile
seyl-âb-i eşk ü zemzeme-i yâ refîk ile

mânend-i hayme ey ‘alem-efrâz-i deşt-i nâz
âgûşa çeksem âh seni bir tarîk ile

pîr-i mey ile aramuza söz karışduran
halt eyler eskiyüz o baba-yi ‘atîk ile

zâhid nice sebûyı bilâ-cür’a çekmece
gör imtizâc-i bâde-keşânı rahîk ile

sıg gitme zâhid ehl-i dile i’tirâzda
râz-âşinâ degülsin o bahr-i ‘amîk ile

dilden göçerdi kâfile-i fikret-i vatan
terk-i diyâr ideydüm o yâr-i sadîk ile

sâmî sezâdur olsa nüvişte bu nazm-i pâk
levh-i beyâna sûde-i müşk-i fatîk ile“
devamını gör...
doğru olduğunu düşündüğüm tespit.

çünkü, şiirin içindeki tınıyı kalbinde pişirip, içinden bin devrim betimleme kabiliyetine sahiptir. günün anlam bütünlüğüne bakmadan, satırlar arasından, 7,65 lik merminin patlayışını dahi duyabilir, görebilir. bazen aşkı bazen sevdayı bazen kurşunu tutabilir dişlerinin arasında. ölmek kadar yaşamaya denk düşer gülümsemek. bilir ve devam eder yoluna böyle erkekler. nergis kokusuna, lale duruşunu devşirir, elif gibi dik, vav kadar yumuşak olabilirler. parmaklarının arasından çocuk kokuları serpişirken bahara, saçlarını savurabilirler kışlıklara.

bakmayın öyle şimdi şiir çekip mayıştıklarına, yarın şehrin bulvarlarına “ölümsüzdür” diye yazılır adları.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar