modernizm

madem, descartesâ’la temelleri atıldığı iddia edilen modernizmin temel karakteristiği özne-dir, o halde ben de tarz-ı modern bir ifadeyle, â“ben-ce┠diyorum: yanlış şifrelerle doldurulduğu söylenen sözümona boş levhanın kazınması ve ardından kazınan boş zihn(ler)e kutsalsız felsefe tohumlarının saçılması projesiâ… farkına varılsın ya da varılmasın, son 5 yüzyıllık süreç bu paradigmanın hükümranlığı altındadır. adam smithâ’in, kişisel çıkarlarını kovalayan bireysel girşimcilerden meydana gelen insanlık görüşünün doğurdu, kapitalist/liberal ekonomi anlayışından tutunda bachâ’ın matematiksellikle ifadelenen müzik notalarına kadarâ…
devamını gör...
modernizm, 19.yy sonlarından 20 yy başlarınıda içine alan bilimden sanata hayatı her şeyi etkileyen bir akımdır. arkasında bir çok siyasi, sosyal ve bilimsel etken vardır: darwin'in evrim teorisi, kraliçe viktorya'nın katı ahlak anlayışı, einstein'ın görelilik (izafiyet) kuramı, birinci dünya savaşı ve sonrası gelişen olaylar.
devamını gör...
19 yüzyılın sonlarında ortaya çikan bir sanat akımı. özellikle edebiyat ve resimde çok etkili olmuştur. modern zihniyet ya da felsefe ile karıştırılmamalıdır, zira adının ima ettiğinin aksine modernizm moderniteye karşı bir tepki olarak gelişmiş bir sanat akımıdır. hem biçim hem de içerik olarak klasik ve romantik sanata karşı bir tepkidir. doğaya, eşyaya ve tabiata içkin bir anlamın varlığını reddeder. bu yüzden de sembollere çok değişik ve yeni anlamlar yüklenir modernist sanatçılar tarafından. biçim olarak da deneyseldir. roman ve hikaye de bilinç akışı yöntemi kullanılmaya başlanır. şiirde klasik ölçüler ve biçim reddedilir.
devamını gör...
t.s eliotın "waste land" şiiri modernist şiirlerin babası sayılır. 5 ayrı bölümden oluşan şiirde modern insanın bölük pörçük yaşamından alakasız parçalar sunarak şiirden her okuyucunun farklı anlamlar çıkarmasını sağlar. olay da budur zaten. her birey ayrı düşünsün farklı algılasın.
devamını gör...
var olan çilemizin yegane sebebi. her anlamda ve her mekanda içimize sızmış gavurlaşma hastalığının mikrobudur ayrıca. aklı başında hiçbri insanın lan bak bu çok cici birşeymiş dediğini duymadım. türkiye' de 3-5 kişi anca karşıtıdır. biri de benim. not ediverin. vel hasıl şunu söyleyeceğim; modernizm dediğiniz bildiğin aklını put edinen dallamaların dünyaya yutturdukları ve -daha acısı içimizde de var bunlardan- ülkemizde de taraftar topladıkları en sapık -izmlerden biri. belki biri değil, hepsi. stop.
bir müslümana vazifesini hatırlattığınızda
-yav şimdi biz de müslümanız da bu devirde de böyle olmaz. derse bilin ki o adam modernizmin dibini bulmuştur. daha iflah olmaz. atın çöpe.
devamını gör...
latince de henüz şimdi manasına gelen 'modo' kelimesinden türemiştir. modernus olarak okunuyorsa da zamanla değişmiş ve modernizm olarak dönüşmüş latince kökenli kelimelidir.
devamını gör...
teknoloji ve yaşam standartları bağlamında çağın gereklerini yerine getirmektir.
içinde yaşadığınız dönemde veya toplumda giyim tarzı, eşyayı kullanma ve iletişim alanlarında ne kadar abesle iştigal hareketlerde bulunursanız, bu durum sizin o kadar antimodern olduğunuzu gösterir.
modernizm öyle söylendiği gibi dinsizlik veya gayri islami gibi bir anlayış değildir.
bu modernizmi kullanma veya kullanamama ile alakalı olduğundan bir müslüman hem dini inançlarını yerine getirip hemde modern insan yani çağın gereklerini yerine getirip bundan faydalanan ama farzlardan taviz vermeyip haramada bulaşmayan birisi olabilir.
ama modernizmi yaşama adına kişi dininden feragat ediyorsa bu modernizmin değil şahsın hatasıdır.
devamını gör...
14.
kültürel bağlamda modernizm, 19. yüzyılda geleneksel anlamdaki edebi, sanatsal, sosyal organizasyon ve gündelik yaşamın geçerliliğini yitirdiği fikriyle ortaya çıkmıştır.

modernist hareketin 19. yüzyıl ortasında fransa'da ortaya çıktığı kabul edilir. modernizm kabaca 1884-1914 yılları arasında hüküm sürmüştür. temelde dayandığı fikir, geleneksel sanatlar, edebiyat, toplumsal kuruluşlar ve günlük yaşamın artık zamanını doldurduğu ve bu yüzden bunların bir kenara bırakılıp yeni bir kültür icat edilmesi gerektiğidir. modernizm ticaretten felsefeye her şeyin sorgulanmasının gerekliliğini savunur. böylelikle kültürün öğeleri yeni ve daha iyi olanla değiştirilebilir. modernizme göre 20. yüzyılın ortaya çıkardığı yeni değişiklikler ve yenilikler kalıcıydı, aynı zamanda yeni oldukları için 'iyi' ve 'güzeldi' ve toplum dünya görüşünü bu öngörülere göre gözden geçirip uyarlamalıydı.

devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar