mor külhani

kanun hükmünde bir ece ayhan şŸiiri.


1.şžiirimiz karadır abiler

kendi kendine çalan bir davul zurna
sesini duyunca kendi kendine güreşŸmeye başŸlayan
taşŸınır mal helalarında kara kamunun
şžeye dar pantolonlu kostak delikanlıların şŸiiridir

aşŸk örgütlenmektir bir düşŸünün abiler

2.şžiirimiz her işŸi yapar abiler

valde atik'te eski şžair ã‡ıkmazı'nda oturur
saçları bir sözle örülür bir sözle çözülür
kötü caddeye düşŸmüşŸ bir tazenin yakın mezarlıkta
saatlerini çıkarmışŸ yedi dala gerilmesinin şŸiiridir

dirim kısa ölüm uzundur cehennette herhal abiler

3.şžiirimiz gül kurutur abiler

dönüşŸmeye başŸlamışŸ beşŸiktaşŸlı kuşŸçu bir babanın
taşŸınmaz kum taşŸır mavnalarla karabiga'ya kaçan
gamze şŸeyli pek hoşŸ benli son oğŸlunu
suriye hamamında sabuna boğŸmasının şŸiiridir

oğŸullar oğŸulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir abiler

4.şžiirimiz erkek emzirir abiler

ilerde kim bilir göz okullarına gitmek ister
yanık karamelalar satar aşŸağŸısı kesik kör bir çocuğŸun
kinleri henüz tüfek biçimini bulamamışŸ olmakla
tabanlarına tükürerek atışŸ yapmasının şŸiiridir

böylesi haftalık resimler görür ve bacaklanır abiler

5.şžiirimiz mor külhanidir abiler

topağŸacından aparthanlarda odası bulunamaz
yarısı silinmişŸ bir ejderhanın düzüşŸüm üzre eylemde
kiralık bir kentin girişŸ kapılarına kara kireçle
şžairlerin ümüğŸüne çökerken işŸaretlenmesinin şŸiiridir.

ayıptır söylemesi vakitsiz ãœsküdarlıyız abiler


6.şžiirimiz kentten içeridir abiler

takvimler değŸişŸtirilirken bir gün yitirilir
bir kent ölümünün denizine kayar dragomanlarıyla

düzayak çivit badanalı bir kent nasıl kurulur abiler?


http://siirbox.tripod.com/7...
devamını gör...
kanun hükmünde bir ece ayhan şiiri.


1.åžiirimiz karadır abiler

kendi kendine çalan bir davul zurna
sesini duyunca kendi kendine güreşmeye başlayan
taşınır mal helalarında kara kamunun
åžeye dar pantolonlu kostak delikanlıların şiiridir

aşk örgütlenmektir bir düşünün abiler

2.åžiirimiz her işi yapar abiler

valde atik'te eski åžair çıkmazı'nda oturur
saçları bir sözle örülür bir sözle çözülür
kötü caddeye düşmüş bir tazenin yakın mezarlıkta
saatlerini çıkarmış yedi dala gerilmesinin şiiridir

dirim kısa ölüm uzundur cehennette herhal abiler

3.åžiirimiz gül kurutur abiler

dönüşmeye başlamış beşiktaşlı kuşçu bir babanın
taşınmaz kum taşır mavnalarla karabiga'ya kaçan
gamze şeyli pek hoş benli son oğlunu
suriye hamamında sabuna boğmasının şiiridir

oğullar oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir abiler

4.åžiirimiz erkek emzirir abiler

ilerde kim bilir göz okullarına gitmek ister
yanık karamelalar satar aşağısı kesik kör bir çocuğun
kinleri henüz tüfek biçimini bulamamış olmakla
tabanlarına tükürerek atış yapmasının şiiridir

böylesi haftalık resimler görür ve bacaklanır abiler

5.åžiirimiz mor külhanidir abiler

topağacından aparthanlarda odası bulunamaz
yarısı silinmiş bir ejderhanın düzüşüm üzre eylemde
kiralık bir kentin giriş kapılarına kara kireçle
åžairlerin ümüğüne çökerken işaretlenmesinin şiiridir.

ayıptır söylemesi vakitsiz üsküdarlıyız abiler


6.åžiirimiz kentten içeridir abiler

takvimler değiştirilirken bir gün yitirilir
bir kent ölümünün denizine kayar dragomanlarıyla

düzayak çivit badanalı bir kent nasıl kurulur abiler?


http://siirbox.tripod.com/7...
devamını gör...
bağrımıza bastığımız, kemgözden sakındığımız, rajonun en afilisini çektiğimiz, ortalığı dağıtan o güzide ece ayhan şiiri.
hakkında kısa bir bilgi: http://tinyurl.com/mf2j3fm

" 1.şiirimiz karadır abiler

kendi kendine çalan bir davul zurna
sesini duyunca kendi kendine güreşmeye başlayan

taşınır mal helalarında kara kamunun
şeye dar pantolonlu kostak delikanlıların şiiridir

aşk örgütlenmektir bir düşünün abiler


2.şiirimiz her işi yapar abiler

valde atik'te eski şair çıkmazı'nda oturur
saçları bir sözle örülür bir sözle çözülür
kötü caddeye düşmüş bir tazenin yakın mezarlıkta
saatlerini çıkarmış yedi dala gerilmesinin şiiridir

dirim kısa ölüm uzundur cehennette herhal abiler


3.şiirimiz gül kurutur abiler

dönüşmeye başlamış beşiktaşlı kuşçu bir babanın
taşınmaz kum taşır mavnalarla karabiga'ya kaçan
gamze şeyli pek hoş benli son oğlunu
suriye hamamında sabuna boğmasının şiiridir

oğullar oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir abiler


4.şiirimiz erkek emzirir abiler

ilerde kim bilir göz okullarına gitmek ister
yanık karamelalar satar aşağısı kesik kör bir çocuğun
kinleri henüz tüfek biçimini bulamamış olmakla
tabanlarına tükürerek atış yapmasının şiiridir

böylesi haftalık resimler görür ve bacaklanır abiler5.şiirimiz mor külhanidir abiler

topağacından aparthanlarda odası bulunamaz
yarısı silinmiş bir ejderhanın düzüşüm üzre eylemde
kiralık bir kentin giriş kapılarına kara kireçle
şairlerin ümüğüne çökerken işaretlenmesinin şiiridir.

ayıptır söylemesi vakitsiz üsküdarlıyız abiler


6.şiirimiz kentten içeridir abiler

takvimler değiştirilirken bir gün yitirilir
bir kent ölümünün denizine kayar dragomanlarıyla

düzayak çivit badanalı bir kent nasıl kurulur abiler?"
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar