lloyd ridgeon’ın, tasavvufi bir kavram iken abbasi halifesi li-dinillah’ın teşviki, şihabeddin es-sühreverdi’nin çabaları ile sistemli, teşkilatlı bir yapı halini alan fütüvvete dair eseri. eserde fütüvvet kavramının irani kökenleri, tasavvufa ithali ve iran’daki serüveni işlenmektedir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar