moratoryum

#özgürler 

bir ülkenin dış borçlarıyla ilgili olabileceği gibi ülke içinde belirli bir grubun borçları üzerinde de yapılabilir. devletler içine düştükleri yoğun döviz darboğazı dolayısıyla dış borçlarının ana para ve faizlerini ödeyemeyeceklerini ilan ettiklerinde, borçlularla alacaklılar arasında bir anlaşma yapılarak borçların vadesinin uzatılması işlemi de aynı şekilde adlandırılır.
devamını gör...
e. erikson'un, ilk gençlik döneminde kişinin kalıcı bir mesleki, toplumsal kimlik seçimi yapmadan önce çeşitli kimlikleri denediği evre için kullandığı terim.
devamını gör...
ekonomide bir ülkenin dış borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesine verilen isimdir. kısaca ödeyememezliktir. osmanlı 19. yüzyılda moratoryum ilan etmiş ve paralarını tahsil etmek isteyen batılı ülkelerce, duyun-u umumiye idaresi kurulmuştur.
devamını gör...
genelde borçlu ve alıcı arasında borcun yeniden yapılandırılması ile sonuçlanır!

moratoryum bir ülkenin dış borçlarıyla ilgili olabileceği gibi ülke içinde belirli bir grubun borçları üzerinde de yapılabilir. devletler içine düştükleri yoğun döviz darboğazı dolayısıyla dış borçlarının ana para ve faizlerini ödeyemeyeceklerini ilan ettiklerinde, borçlularla alacaklılar arasında bir anlaşma yapılarak borçların vadesinin uzatılması işlemi de moratoryum olarak adlandırılır.
ayrıca, uluslararası hukuk terminolojisinde devletler tarafından bir durumun hatırlatılması amacıyla ilan edilen kararlara da moratoryum denilir.
devamını gör...
geciktirme dondurma anlamı taşır. erik erikson tarafından gündeme getirilmiş bir kavramdır. hayatla ilgili kararlarını ileri bir tarihe erteleyen insanlar için de kullanılır.
devamını gör...
türkçe karşılığı borç ödeyememezlik bildirisi. devletler dış borçlarını döviz yetersizliği sebebiyle ödeyemez duruma düşerlerse moratoryum ilan edilebilirler. ancak edilebilirler diyoruz çünkü en borçlu devletler bile kolay kolay moratoryum ilan etmez. kamu harcamalarını azaltır, vergileri artırır, borcu borçla kapatır ama moratoryum en son aşamadır.

cumhuriyet tarihinin ilk ve tek moratoryumu 1958 yılında menderes döneminde ilan edildi. o dönemde türkiye hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşmak için gerekli finansmanı dış borçlarla sağladı. başta amerika'dan olmak üzere o kadar çok dış borçlanmaya başvuruldu ki bir müddet sonra borçlar ödenemez hale geldi ve nihayetinde 1958 yılında "biz bu borçları ödeyemiyoruz kardeşim" dendi.
devamını gör...
bir ülkede savaş durumu, ekonomik kriz ya da benzeri olağanüstü dönemlerde devletin ödeme süresi gelmiş borçlarını yasa ile ertelemesidir.
lozan'da belirlenmiş, fransa'ya olan borcumuzun ertelenmesi buna örnektir.
(bkz: hoover moratoryumu)
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar