mübaşir

genelde mahkeme kalemlerinde görev alır. en önemli görevi duruşmaların başında tarafların ismini bağırıyor olması.

önceden çok enteresan kıyafetler giyerlerdi ama artık öyle kıyafetler giyimiyorlar.

bir tane daha mübaşir var ki;
ortak bir filmden bahsedilip bahsedilmediğinin anlaşılması için filmdeki bir nesneyi söyleyince, tüm filmin karşılığının bu olduğunu düşünür ki hiç hoş değil. *
devamını gör...
mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, kâğıtları getirip götüren görevli, çağrıcı.
devamını gör...
[tar.] 1. osmanlı devletinde herhangi bir konuda bilgi toplamak ya da herhangi bir sorunu çözümlemek üzere görevlendirilen kişi. 2. mahkemede davalı ve davacıyı yargıç önüne çağıran kişi.

(alm. gerichtsdiener; fr. audiencier, m, huissier, m; ing. bailiff) *
devamını gör...
(a.i. beşr'den) 1. bir işe başlayan. 2. mahkemeden evrakı getirip götürmek ve mahkemeye girecekleri ve şahitleri yüksek sesle çağırmakla vazifeli adliye me'muru. 3. muvakkat bir vazife olarak merkezden bâzı emirleri götüren ve icra salâhiyeti de olan kimse. (osm.) *
devamını gör...
adliyenin en tafralı üyesi. yargılama faaliyetinin sacayağı.
sesi gür olması halinde lanetli mısır piramitleri filmlerinde yeri göğü inleterek uyuyan ruhları uyandıran acımasız tiplere dönüşmeleri oldukça muhtemel.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar