muhafazakar

kelime anlamı "sahip olduğŸu değŸerleri muhafaza eden kişŸi" olsa da, ülkemizde "dindar, geleneklerine bağŸlı" kişŸileri tanımlarken kullanılan kelime.
devamını gör...
sonradan modernleşen avrupa dışı toplumlarda kavram karmaşasının en hazin misallerinden olan kelime. eğer kavramların aslını, yani çıkış yeri olan avrupa'yı esas alacaksak bizde ne solcu solcudur, ne sağcı sağcıdır, ne muhafazakar muhafazakardır ne de ilerici ilerici. bu böyle sürüp gider. bizde en muhafazakar tepkiler en solcu partiden gelir. en yenilikçi önermeler sağcı partilerden gelir. bakarsın muhafazakar dediğin adam basbayağı sosyalist bir tepki vermekte. dumur olursun. iki çözüm yolu vardır. ya "biz bize benzeriz." sadizmiyle işi götüreceksin. ya da batılı toplumlardan bambaşka bir siyasi ve sosyal evrim geçirmiş kendi toplumundaki sosyal ve politik tabakaları isimlendirmek için yeni terminolojiler kullanacaksın. bu da üfürükten terim üretmekten değil sosyal bilimleri a'dan z'ye yeniden oluşturmaktan geçer ki el-an hayaldir.
devamını gör...
sözlük anlamıyla uyuşacağı gibi ülkemizde, dini ve toplumsal değerlerine kendisi istediği gibi yaşayamasa bile saygı duyan bu anlamda bir politik tavır takınan, toplumda bu değerlerin saygınlığına halel getirmyecek şeklinde davranan kişidir.
devamını gör...
ali bulaç ın tanımınca muhafazakar, sözlükte bir şeyi koruyan, devamını getirmeyi amaçlayan anlamlarına geldiğinden, şuan trdeki kullanımı yanlıştır zira, muhafazakar denilen insanlar, mevcut sosyal/ahlaki yapıyı koruma ve devamı için çabalama kaygısında değil, bilakis içinde bulundukları memnuniyetsizlik sebebiyle değiştirme ve ıslah etme arzusundadırlar.
devamını gör...
muhafazakar insanlara sormak gerekir. bu çivisi çıkmış dünyada hala neyi muhafaza etmeye çalışıyorsun. muhafaza etmeye çalıştığın dünya çok az kişiye mutluluk verdi. bırak değişsin yasalar, insanlar belki daha mutlu oluruz o zaman
devamını gör...
günümüzd anlamının yeniden tanımlanması gereken kavram; muhafazakâr 1; hafifçe geleneklerine bağlı, muhafazakâr2; kuvvetlice geleneklerine bağlı, muhafazakâr3; din ve geleneklerine bağlı vb şeklinde de tanımlara ayrılabilir böylece muhafazakâr geçinenler numarada belirterek dereceleri daha anlaşılır olur bu şeffaf ortamda. not; liberal olanların böyle bir ayrıma ihtiyacı yoktur.
devamını gör...
dindar veya dini duyarlıklı ''dünya'' insanıdır. dar alanda kısa paslaşmaların adamı değil yaşadığı zamanı okumaya çalışan bir adamdır. kompleksizdir, ''müslüman''kelimesinin ikamesi veya alternatifi değildir. müslümanlık belli bir dünya görüşünün mutlak tekelinde bulunmadığından muhafazakarlık; tarafını belli edici ama muhafazakar olmayan insanlar için daha az inciticidir.
devamını gör...
muhafaza ettiği kârın maddi mi manevi mi olduğuna bağlı olarak ve bunu yaparken kullandığı yöntemlerin meşruluğuna bakarak ne mal olduğu hakkında kolay kanaate varılabilecek kişi...
devamını gör...
Allah'ın yasalarını, toplumun ve devletin "allah'ın yasalarına aykırı" yazılı-yazılı olmayan yasalarına üstün gören kişidir. onun için türk toplumu muhafazakar değil , köleleştirilmiş mankurtlardan oluşmuş bir toplumdur.
devamını gör...
yeryüzünün en iğrenç kelimesi. hatta müslümanı dinden bile çıkartır bu kelime. saç tellerimden, topuğuma kadar müslümanım demeye çekinenler bu muhafazakarlık hezeyanının arkasına sığınıyorlar. müslüman muhafazakar olmaz. hiçbir sıfatın ardına saklanmadan sadece müslüman olur. bakın piyasada muhafazakar müslümanım diye geçinenlere her türlü pislik onlardadır. müslüman sadece müslümandır.
devamını gör...
muhafazakarlık, ailesinden gördüğü gelenekleri sürdürmeye çalışmaktır. dindanlık görmüşse eğer onu surdurmeye çalışması da bundandır. yoksa çok fazla dındarlık da alakası yoktur.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar