muhibbi

kanuni sultan süleyman'ın mahlasıdır.
şŸiirlerini muhibbi adı ile yazardı. osmanlı padişŸahları arasında
en başŸarılı şŸairlerden biri olmuşŸtur kanuni. kendisine ihanet edip iran şŸahına sığŸınan oğŸlu beyazıd ile mektuplaşŸmaları şŸiir şŸeklindedir.

şŸehzade beyazıd babasından şŸöyle af dilemektedir:

ey serasker aleme, sultan süleymanum baba
tende canım, canımın içinde cananım baba
bayezidine kıyar mısın benim canım baba
bigünahım hak bilir devletli sultanım baba

enbiya serdefteri, iki adem hakkıçün,
hem dahi, musa ile isa, meryem hakkıçün
kainatın serveri, ol ruh'i azem hakkıçün
bigünahım hak bilir devletli sultanım baba.
......

tutalım ki iki elim başŸtan başŸa kanda ola,
bir meseldir söylenir ki, kul günah etse ne ola
bayezit'in suçunu bağŸışŸla kıyma bu kula
bigünahım hak bilir devletli sultanım baba.

kanuni oğŸlunun ihanetinden dolayı çok yaralı ve üzgündür. ama şŸehzadenin suçu da affedilemeyecek kadar büyüktür. şŸöyle cevap verir:

ey her an başŸkaldırı ve isyanla meşŸgul oğŸul
boynuna fermanımı takmayan oğŸul,
ben kıyar mıydım sana ey beyazıt hanım oğŸul,
bigünahım deme, bari tevbe kıl canım oğŸul.

peygamberler veliler ve bütün ulular hakkıçün
nuh, ibrahim, musa ve meryem oğŸlu hakkıçün
hatm-i asarı nübüvvet, fahri alem hakkıçün,
bigünahım deme bari tevbe kıl canım oğŸul.

adem adın etmeyen mecnuna sahralar durak,
büyüğŸe itaatten kaçanlar daima düşŸer ırak,
kader değŸildir der isen hasretle firak,
bigünahım deme bari tevbe kıl canım oğŸul.
.....
tutalım ki iki elin başŸtan başŸa kanda ola,
madem pişŸman oldun, biz de affetsek ne ola
bayezidim, suçunu bağŸışŸlarım gelsen yola
bigünahım deme, bari tevbe kıl canım oğŸul.
devamını gör...
aşk mıdır ki can-ı dil mülkünü yağma eyleyen
aşk mıdır sinem içinde gelip de ca eyleyen
aşk mıdır ki boynuma takıp bela zincirini
gezdirip mecnun gibi alemde rüsva eyleyen

aşk mıdır ki bivefa güller elinden geceler
inletip bülbülleri ta subh-u güya eyleyen
aşk mıdır ki bir keman ebru nigarın yadına
ok gibi kaddimi büküp benim de ya eyleyen

aşk mıdır ki fenni derdi okutup aşıklara
fasl-ı babı sinemin levhinde inşa eyleyen
aşk mıdır ki bu muhibbi sinesine dağ vurup
ahir anın gözleri yaşını derya eyleyen

devamını gör...
hükümdar olduğu için daha da önemsenmiştir. ancak sıradan bir insan dahi olsaydı yine edebiyatımızda yer edinecekti. 3000 şiirinden bahsediliyor. çok yazıp çok söyleyen şairlerdendir. fakat özensiz değildir. o yoğunluk arasında bu kadar şiir yazması takdire şayandır.
devamını gör...
kadd-i yâri kimi halkın serv okur kimi elif
cümlenin maksã»du bir ammâ rivâyet muhtelif.
(muhibbi)


[sevgilinin boyuna bakıp halkın bir kısmı selvi der, bir kısmı elif der.
ifadeler farklı olsa da hepsinin kastettiği birdir.]
devamını gör...
kanuni sultan süleyman han 'ın hürrem sultan için yazdığı gazel

celis-i halvetim, varım, habibim mah-ı tabanım
enisim, mahremim, varım, güzeller şahı sultanım

hayatım hasılım,ömrüm, şarab-ı kevserim, adnim
baharım, behçetim, rüzum, nigarım verd-i handanım

neşatım, işretim, bezmim, çerağım, neyyirim, şem 'im
turuncu u na...r u narencim, benim şem '-i şebistanım

nebatım, sükkerim, genc,m, cihan içinde bi-rencim
azizim, yusuf 'um varım, gönül mısr 'ındaki hanım

stanbulum, karaman 'ım, diyar-ı milket-i rum 'um
bedahşan 'ım ve kıpçağım ve bağdad 'ım, horasanım

saçı varım, kaşı yayım, gözü pür fitne, bimarım
ölürsem boynuna kanım, meded he na-müsülmanım

kapında çünki meddahım, seni medh ederim daim
yürek pür gam, gözüm pür nem, muhibbi 'yim hoş halim!

muhibbibugünkü dille;

benim birlikte olduğum, sevgilim, parıldayan ayım,
can dostum, en yakınım, güzellerin şahı sultanım.

hayatımın, yaşamımın sebebi cennetim, kevser şarabım
baharım, sevincim, günlerimin anlamı, gönlüme nakşolmuş resim gibi sevgilim, benim gülen gülüm,

sevinç kaynağım, içkimdeki lezzet, eğlenceli meclisim, nurlu parlak ışığım, meş 'alem.
turuncum, narım, narencim, benim gecelerimin, visal odamın aydınlığı,

nebatım, şekerim, hazinem, cihanda hiç örselenmemiş, el değmemiş sevgilim.
gönlümdeki mısır 'ın sultanı, hazret-i yusuf 'um, varlığımın anlamı,

istanbul 'um, karaman 'ım, bütün anadolu ve rum ülkesindeki diyara bedel sevgilim.
değerli lal madeninin çıktığı yer olan bedahşan 'ım ve kıpçağım, bağdad 'ım, horasan 'ım.

güzel saçlım, yay kaşlım, gözleri ışıl ışıl fitneler koparan sevgilim, hastayım!
eğer ölürsem benim vebalim senin boynunadır, çünkü bana eza ederek kanıma sen girdin, bana imdad et, ey müslüman olmayan güzel sevgilim.

kapında, devamlı olarak seni medhederim, seni överim, sanki hep seni öğmek için görevlendirilmiş gibiyim.
yüreğim gam ile, gözlerim yaşlarla dolu, ben muhibbi 'yim, sevgi adamıyım, bana bir şeyler oldu, sarhoş gibiyim. bir hoş hale geldim.
devamını gör...
sultan süleyman'dan başka gönüller sultanı elhac eşşeyh seyyid safer-ül muhibbi-ül halveti-ül cerrahi* kıddesu surrahu fettah hazretleri'nin mahlasıdır.
devamını gör...
can atilla 'dan dinlediğimiz, rüştü asyalı 'nın okuduğu şiir.senin gamın, derdin bu gece güçsüz candan geçti gitti.
göz yaşlarıma bak, yeryüzünü ve gökyüzünü doldurdu şimdi.

kimsesizim, hali perişanım, kala kalmışım. aşığım, sabırsızım ve acılar içindeyim.
o yürüyen servinin, sevgilimin ayrılığından, ayağı toprağa bağlı bir çam gibi kalmışım şimdi.

aşk derdim için ne söyleyeyim ki, söylemek, anlatmak mümkün değil.
ey doktor bir çare bul bana, çünkü gönül derdi bu can-ı aştı geçti.


ey ay yüzlü sevgilim, senin aşkınla dertli oldum ne yapayım.
kendi kendime bu bela içine düştüm ne yapayım.

ey eziyet eden sevgili, senin elinde muhibbi gibi
akşam sabah kıyamete kadar feryat ediyorum.
devamını gör...
11.
kanuni sultan süleyman'ın şiirlerini kaleme alırken kullandığı mahlasıdır. muhabbeti bol olan anlamına gelmektedir. muhibbî dîvanı da okunası bir eserdir.
devamını gör...
20.
anneler der ya bazı komşu çocukları için

"ay ne kadar efendi... anlayışlı, oturmasını kalkmasını * konuşmasını biliyor.."

falan diye... hehh işte bu arkadaş da aynen öyle....

tanımları da kendini yansıtacak şekilde zaten... takibindeyiz... *
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar