mükemmel olmanın zor yanları

entel, bilgili, yakışıklı, kariyer sahibi olmak için çalışırken adamlığını kaybedersin. onun için mükemmel olmaya gerek yok, kimse de mükemmel değil zaten. olduğun gibi görün, yeter. biraz samimi olunca, içinden farklı bir insan çıkmasın.
devamını gör...
mükemmel olmak bir idealdir. ideal hayal demektir. yani ulaşılması arzulanan hedef. mükemmele ulaşmayı hedefleyene mükemmeliyetçi denir.

mükemmeliyetçi olmanın zor yanları vardır. mükemmel sabit bir nokta olmadığı için, mükemmeliyetçi insanlar her zaman yapılan işin daha iyi yapılacağına inanır.

bu paradoksal bir durumdur. sırf teorik olarak daha iyisi yapılabilir olduğu için yapılan her işin daha iyi olabileceği varsayımı ile mükemmel olmadığını varsaymak,ulaşılan sonucu değerlendirme aşamasında sonucun mükemmel olup olmadığını değerlendirme yargımızı bozar.

bu nedenle yapılan işin ne şekilde hangi sürede hangi çıktı ile yapılacağına dair hedefler ortaya konur ve planlamalar yapılır. buna kalite standardı denir. bir ürün ya da iş bu kalite standartı içindeyse amaca ulaşılmıştır.

10 luk skalada 10 mükemmele karşılık geliyorsa, siz kalite standardı olarak 8 e ulaşmayı hedeflemiş iseniz 8 den sonrasına ulaşmak için kullanılan kaynaklar boşa harcanmış sayılır.

eğer 10 luk skalada hedefimizi 9 yapmayı planlamış değilsek bu anlamda bu 8 hedefi kayıp değildir. çünkü amaç 8 üretmektir.

mesela 3 saniyede nişan alarak kavun büyüklüğünde bir hedefe atış yapmak 9 ise bazen aynı sürede gövdeye 2 isabetli atış yapmak tercih edilebilir. önemli olan hangi sonucu seçtiğimiz değil seçilen sonucun bizim için ne derece gerekli olduğudur.

normal bir insan kevlar yelek giymediği için 3 saniyede double tap 2 atış yaparak bir kişiyi durdurabilirisiniz ama kişi kevlar giyiyorsa omurga ile beynin birleştiği yere tek atış yapmazsanız adam elindeki mandal ile bombayı patlatır.

hedefiniz ne ise ona yönelik hareket etmek gerekir. sıradan bir atıcı için 3 saniyede 2 mermiyi 7 metreden gövdeye atabilir olmak kalite standardını sağlar ama polis memuru iseniz hele de özel harekat polisi iseniz sizin için standart bu değildir.

bence herkes mutlu olmak istiyorum diyorsa kendi potansiyeli neyse onu gerçekleştirmeli. bunun için de kendi kalite standardını bulmalı.

asla gerçekleştiremeyeceği bir hedefe ulaşmaya çalışarak ömrünü heba edip mutsuz olmamalı. mükemmel olmaya çalışmak yerine gövdeye 2 atış yapın yeter. istatiksel olarak yelek giyen biriyle çatışmaya girme olasılığınız çok az. hatta normal bir insan silah bile taşımıyorsa çatışmaya girme ihtimali sıfır.
gereksiz imkanlar yaratmak için gücünüzü heba etmeyin.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar